pixel

Stort Nørrebro-projekt endelig vedtaget

Tre høringer og tre arkitektforslag skulle der til, før kommune og udvikler fandt hinanden på tidligere industrigrund på Nørrebro.

hamletsgade, nannasgade, spinderiet

Frem og tilbage er nøgleordene i tilblivelsen af et nyt boligområde på Hamletsgade på Ydre Nørrebro.

Men efter tre forsøg på at tilfredsstille alle, har Københavns Kommune nu vedtaget en omfattende lokalplan, så et nyt minikvarter på en gammel industrigrund snart kan opføres.

Sidst vi forlod den gamle tekstilfabrik på Hamletsgade, havde bygherre Holger Petersen A/S og tegnestuen Holscher Nordberg for tredje gang haft retteblækket fremme og tilpasset nogle af de kritikpunkter, forslaget måtte høre for.

Men selvom forvaltningen modtog hele 104 henvendelser i forbindelse med den seneste høring, har ingen af dem denne gang ført til ændringer i byggeriet — lige bortset fra at det nu er specificeret præcis hvilke træsorter, man ønsker anvendt på grunden.

Derfor skulle det nu være rimelig sikkert, at byggeriet på hjørnet af Hamletgade og Nannasgade snart kan gå i gang, hvilket et par overarbejds-ramte arkitekter og embedsfolk måske bliver lettet over at høre.

Grønt minikvarter på industrigrund

Planen for området lyder stadig på godt 17.000 nye kvadratmeters serviceerhverv og boliger, som enten bygges ovenpå eksisterende, bevaringsværdige bygninger fra omkring århundredeskiftet eller opføres som nye bygninger ud mod de to Nørrebro-gader.

Samtidig sløjfes områdets P-pladser og graves ned under jorden, hvilket vil skabe plads til mere beplantning og flere opholdsmuligheder i området.

Mod Tagensvej kan der indrettes detailhandel og serviceerhverv som restauranter og caféer i stueetagerne — og så vil hele fire nye, grønne byrum med beplantning og nye opholdsmuligheder komme til.

Den måske største ændring for den almindelige københavner bliver etableringen af en lille, ny stikvej fra Tagensvej, som i dag ender blindt. Når den er færdig, vil den skabe en ny helt ny gang- og cykelpassage gennem området til Nannasgade.

For at styrke områdets grønne karakter, tilføres der yderligere 86 træer, primært omkring den nye, offentlige stiforbindelse. Til gengæld fældes 19 af områdets 56 bevaringsværdige træer.

For ensformigt og historieløst

I marts 2022 præsenterede grundejer og arkitekter deres første bud på et samlet projekt, som dog blev sendt retur til forvaltningen, før det kom i høring.

'For ensformigt i udtrykket' lød den hårde dom fra politikerne, der også savnede en sammenhæng med områdets historiske bygninger.

Det slog dog ikke bygherre eller arkitekterne hos Holscher Nordberg ud, og nogle måneder senere var de klar med et tilpasset projekt.

For at øge den historiske sammenhæng skruede de op for brugen af tegl i facaderne — og så blev et traditionelt saddeltag, som man finder på de gamle tekstilbygninger, genbrugt som koncept i dele af det nye byggeri.

Et andet af de planlagte byggerier blev erstattet af en moderne fortolkning af et hjørnetårn med et mere klassisk udtryk.

Ændringerne gjorde politikerne lidt mere positivt stemt. De godkendte de foreløbige planer og sendte dem i offentlig høring. Københavnerne var dog langtfra ligeså begejstrerede og kvitterede med hele 107 — primært negative — høringssvar.

Kritikken gik på, at arkitekturen ikke var egnet til området, at bygningerne var for høje og ville give skyggegener for boligerne i Baldersgade — og så vakte udformningen af den ny passage gennem området bekymring for skumle aktiviteter i de sene aftentimer.

Derfor endte projektet sidste vinter igen med at blive sendt retur til forvaltningen.

Nyt ovenpå gammelt

Sidst vi forlod projektet havde Holscher Nordberg således igen skruet og banket for at få alle de løse ender fikset.

Denne gang fik den store hjørnebygning, der lukker karreen ud mod Nannasgade og Hamletsgade, en mere ensartet facade med endnu flere røde tegl og betydeligt mindre metal, som i det første forslag.

En upopulær, fire etagers bygning, der skulle opføres midt i området blev fjernet og erstattet af en mindre bygning i én etage som i stedet kunne blive til et legehus, drivhus, pavillon eller noget andet, som ikke er for højt.

De tabte kvadratmeter blev i stedet relokeret som en markant, to etagers overbygning på den historiske spinderibygning ud mod Hamletsgade. Et greb der markant ændrede hele projektets karakter.

Desuden blev udvalgte bebyggelser udpeget som bevaringsværdige med det mål at bevare mere af det eksisterende kulturmiljø fra områdets historie som tekstilfabrik.

Nu klar til start

Men det var dengang, og nu siger kalenderen februar 2024. Trods 103 høringssvar — igen langt flest negative — fandt forvaltningen det altså ikke nødvendigt denne gang at rokke for meget på det seneste forslag.

Næsten halvdelen af henvendelserne forholdt sig ellers kritisk til påbygningen på den gamle spinderibygning langs Hamletsgade på grund af indbliksgener, skyggeforhold og det arkitektoniske udtryk.

Til dét svarer forvaltningen, at skyggegenerne er af et omfang, "der er forventeligt ved byudvikling i tæt by, også i områder med eksisterende, ensidigt belyste lejligheder".

De påpeger desuden, at tilbygningen ikke skal efterligne den historiske base, men i stedet fremhæve den som moderne bygning.

Andre udtrykker bekymring for, at nybyggeriet er for højt for oplevelsen af det industrihistoriske miljø — især langs Nannasgade og Hamletsgade.

Men denne gang gjorde forvaltningen altså kort proces og anbefalede politikerne for at stemme forslaget stort set uændret igennem — hvilket de gjorde.

Kun Konservative stemte imod og afgav en protokolbemærkning, hvor de udtrykte, at der burde blive etableret flere nye P-pladser i forbindelse med byggeriet, "så parkering kan holdes på egen grund og ikke skal belaste de omgivende gader”.

Men summa summarum er altså, at de sejlivede planer for den gamle tekstilfabrikgrund nu kan begynde den endelig vej mod byggestart.

Præcis hvornår maskinerne går i jorden vides ikke, da der først skal gives en egentlig byggetilladelse på baggrund af detaljerede tegninger. Men med den vedtagne lokalplan er vejen banet, og kun teknikaliteter skal nu på plads, før dette hjørne af Nørrebro går i gang med sin transformation.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Henriksteger
Angående hjørnet af Drejervej/Lygten. I skrev i sin tid at der skulle være hotel på hjørnegrunden. Det er ændret til LIDL dagligvarebutik og boliger ovenover. PT er der oplagsplads for nabobyggeriet foruden en større vandpyt. Og Lygten Bazar på nabogrunder breder sig helt ud til Skel.

relaterede
artikler

Københavns Kommune og DSB vil bruge 70 millioner på omfattende renovering af Nørrebro Station. Lokalt ønsker man, at en tidligere helhedsplan vækkes til live.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling