pixel

Start på natur-byprojekt på Bryggen

Et anderledes byggeprojekt er skudt i gang på grænsen mellem Islands Brygge og Amager Fælled. Flere nye institutioner bygges ind i det grønne for at skabe en ny type byområde.

visualisering skolehaver på Artillerivej

Tilbagetrukket fra Artillerivejs trafik på Islands Brygges bagside gemmer sig et stykke grøn idyl med græssende dyr, smutveje til Amager Fælled og en nyligt renoveret ballonhangar (!), hvor børn går til ridning.

Det er disse omgivelser, som børn, ældre og udsatte borgere på Bryggen vil få glæde af i fremtidens nye institutionskvarter, som måske kommer til at danne præcedens for byudvikling i København i fremtiden.

Samlet med oaser

Adgang til natur i hverdagen fylder nemlig mere og mere på både borgere og politikeres ønskelister, og med projektet på Artillerivej 69 er det ifølge Københavns Kommune selv første gang at man bygger en række institutioner i et samlet kvarter og samtidig tænker grønne oaser ind som en central del af projektet.  

Det nye, grønne byområde skal rumme en dagsinstitution, et plejehjem, skolehaver for de lokale skolebørn og et værested for udsatte borgere. Desuden skal der anlægges en grøn kile, der binder området sammen.

Og ifølge overborgmester Lars Weiss (S) skal der være mere af den slags byudvikling i fremtiden:

»København skal også om 10, 20 og 50 år være en af verdens bedste byer at leve i — og det stiller krav til, hvordan vi indretter byen i dag,« siger han og fortsætter:

»Med det nye naturkvarter på Islands Brygge samler vi vores sociale og grønne tilbud på en helt ny måde, hvor plejehjem og daginstitution ligger side om side med skolehave og værested — og med grønne oaser og Amager Fælleds vilde natur i baghaven, så børn, unge og ældre får naturen helt ind i hverdagen.«

Børnehus til Bryggens børn

Det første, der skal bygges er dagsinstitutionen Børnehuset Fælleden, der får plads til 180 vuggestue- og børnehavebørn. 

Med børne-og ungeborgmester Jesper Christensens (S) ord  får den “en fantastisk placering som en del af fællesskabet i det nye bykvarter” og skal sikre, at der i fremtiden er pasning nok til poderne på Islands Brygge, der huser stadigt flere børnefamilier.

Grundstenen til Børnehuset blev lagt den 1. juni, og det forventes at kunne tages i brug i september 2022.

Skolehaver på græsmark

Som nævnt er det ikke kun de yngste, der får glæde af de grønne omgivelser. Et plejehjem med plads til 70 beboere bliver næste skud på stammen, og også her er visionen, at den nye bygning skal spille sammen med omgivelserne.

Plejehjemmets beboere vil have naturen på Amager Fælled lige udenfor døren og vil kunne følge med i børnelivet på dagsinstitutionen og i de skolehaver, der skal anlægges til lokale skolebørn — til forhåbentlig gensidig fornøjelse.

Haverne bliver anlagt på et areal på små 6.000 m2 der i dag mest af alt er en vildtvokset græsplet langs Artillerivej.

Plejehjemmets første beboere forventes at kunne flytte ind i på Artillerivej i 2025, mens skolehaverne allerede vil kunne dyrkes fra februar 2022.

Endelig bevares det værested til udsatte borgere, der allerede nu findes i området. Som et led i planen flyttes det dog til en ny placering tættere på den planlagte grønne kile, der vil blive anlagt som afslutning på hele projektet. Dén forventes at være klar i august 2025, hvor hele natur- og byområdet er færdigt.

Et kvarter for alle

Projektets vision om natur som en del af hverdagen og som grundlag for fælleskab på tværs af sociale skel vækker begejstring hos Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen:

»Det er lige præcis sådan her, jeg gerne vil være med til at udvikle byen. Hvor der er plads til alle, og hvor naturen får lov til at fylde. Vi tager hul på et projekt, som kommer til at skabe enormt meget glæde og gode oplevelser både for skolebørnene, for de ældre, og for kvarteret i det hele taget, så jeg kan kun være meget tilfreds,« siger hun.

Projektets samlede budget er på knap 100 mio. kroner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling