pixel

Å-parker skal sno sig 4 km gennem Vanløse og Valby

Med genopretningen af Harrestrup Å får København et nyt langstrakt udflugtsmål langs vandløbet.

harrestrup å gennem vigerslevparken

Harrestrup Å får formentlig ikke lige en klokke til at ringe hos de fleste københavnere. For efter mange år som spildevandsteknisk anlæg løber åen i dag i rør under store indfaldsveje og i godt skjulte betonrender gennem nogle af byens knap så navnkundige grønne områder langs Københavns Kommunes grænse mod vest.

Men det udkantskøbenhavnske vandløb er udset til at spille en helt anderledes hovedrolle i hovedstadens rekreative liv i fremtiden: Som en genoprettet å med rent vand, der slynger sig naturligt igennem indbydende parker hele vejen fra Vanløse og ud til havet ved Valby Parkens bredder.

Harrestrup Å har sit udspring i en mose i Ballerup, og nord og syd for Damhussøen markerer over otte kilometer af dens forløb københavnersiden af kommunegrænsen til Rødovre og Hvidovre.

De godt fire kilometer af dem løber gennem de grønne kiler Krogebjergparken, Damhusengen og Vigerslevparken, som nok ikke så mange andre end de nærmeste naboer kender.

Der skal også på sigt kunne spilles foreningsfodbold og luftes lokale hunde i områderne, men omlagt og opgraderede til å-parker, skal hele byen lokkes til for at picnic'e, småfiske og soppe langs det bugtende vandløb.

Planen om å-parkerne er nu på vej op af den skrivebordskuffe på Københavns Rådhus, hvor den har ligget, siden den blev principbesluttet og budgetteret til godt 100 mio. kroner for over fem år siden.

For først skulle alle de ti nabokommuner i hovedstadsområdet, der deles om den udrettede og betonindpakkede Harrestrup Å, blive enige om det overordnede genopretningsprojekt, der er en forudsætning for, at der overhovedet kan løbe rent åvand gennem Vanløse og Valby til Sydhavn — og den store såkaldte kapacitetsplan er nu klar til at komme i offentlig høring og vil kunne endelig godkendes i 2019.

Bonus til klimasikring

Harrestrup Å-systemet strækker sig i alt over 30 kilometers vandløb og har et storkøbenhavnsk afstrømningsopland på omkring 80 kvadratkilometer. Så det er samlet en danmarkshistorisk stor naturgenopretning, som de ti kommuner og deres forsyningsselskaber forventes at arbejde på i 20 år med anlægsprojekter for 1,1 milliarder kroner.

Foruden et rent og rekreativt å-løb, skal kæmpeprojektet sikre tørre kældre i kommunerne.

Ved at udvide kapaciteten i Harrestrup Å kan den håndtere større mængder regnvand, så den ikke løber over sine bredder og i stedet sikrer mod de oversvømmelser, den selv har været med til at forstærke flere gange de senere år. Og der planlægges i alt 20 grønne arealer og syv bassiner langs åen, hvor vandet ledes hen under skybrud.

Samtidig har en række spildevandsprojekter i hovedstadskommunerne efterhånden befriet Harrestrup Å for funktionen som nødkloak — det er også derfor, at badevandskvaliteten ved udløbet i farvandet syd for Sydhavnen endelig er ved at være ren nok til en strand i Valby Parken.

De 10 kommuner i hovedstadsområdet, som er opland til Harrestrup Å, er København, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund og Brøndby.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling