pixel

En bydel oven på Holbæk­motorvejen skal kvæle støjen fra den

I et forsøg på at mindske trafikstøj vil Holbæk­motorvejens naboer pakke vejen ind. Ovenpå skal en ny bydel og et hav af solceller vokse frem.

Støjdæmpende bydel oven på Holbækmotorvejen

Langs de første tre kilometer af Holbækmotorvejen — hvor København bliver til Hvidovre — er der placeret villakvarterer klos op ad den seks-sporede vej.

I et forsøg på at skærme dem fra trafikstøjen er der sat støjvolde op, og på dele af strækningen må man kun køre 60 km/t.

Alligevel er mængden af støj fortsat stor. Så stor at beboerne omkring motorvejen nu er gået sammen med arkitekt Mads Lützen, Hvidovre Fjernvarmeselskab og KI Rådgivende Ingeniører om en noget mere gennemgribende løsning end støjvolde og hastighedsbegræsning.

Motorvejens seks spor skal simpelthen pakkes ind fra kommunegrænsen ved Vigerslevvej i det yderste Valby til Avedøre Havnevej ved Hvidovre Hospital. Det er godt og vel to kilometer, som gruppen vil have overdækket.

Indpakningen skal fjerne støjgenerne fuldstændig og samtidig reducere partikelforureningen fra bilerne. Oven i hatten vil også en helt ny bydel og 3.000 beboere kunne slutte sig til området.

Motorvejens naboer og deres samarbejdspartnere foreslår nemlig, at en tredjedel af det billøse område oven på "låget" skal dækkes af 700 nye boliger med gårde og taghaver samt byrum mellem dem. Langs overdækningen skal en grøn park løbe.

Deres vision er, at den nye bydel skal bygges på den tredjedel, der løber langs Hvidovre Hospital, mens der på de resterende 35.000 kvadratmeter skal opstilles solceller og solfangere, der skal forsyne den nye bydel og området omkring den med vedvarende energi — deraf projektets navn: Solporten.

Transformation af motorvejens start

Projekt Solporten ligger i fin tråd med den forandring, området omkring Holbækmotorvejens første strækning gennemgår for tiden.

I 2025 vil Vigerslevparken have ændret karakter, når den tæmmede Harestrup Å bliver sat fri fra de betonrender, den flere steder løber i i dag.

Og sidste år fik områdets bløde trafikanter bedre vilkår i forhold til de 50.000 biler, der hver dag fræser ind på motorvejen ad den trafiktunge indfaldsvej Folehaven, der skærer Vigerslevparken over i to.

Siden april 2020 har Folehavebroen givet cyklister og gående mulighed for at vandre og cykle lige hen over de mange biler.

3 mia. til bekæmpelse af trafikstøj

Forslaget om indpakningen af motorvejen blev offentliggjort i slipstrømmen af regeringens Infrastrukturplan, hvori netop mindre trafikstøj er et erklæret mål.

Blandt andet ønsker regeringen at afsætte 3 milliarder til bekæmpelse af støj fra trafikken. Og dét særligt i tætbefolkede områder omkring motorveje.

Tidligere har også beboere omkring andre motorveje ønsket overdækninger af disse.

I 2019 tog Bispebjerg Lokalforening eksempelvis initiativ til Den Grønne Port, der skal dække Helsingørmotorvejen med træer, urter og græsser og skabe et grønt byrum hen over motorvejen.

Indflytning i 2026?

Det er arkitekten Mads Lützen, der har tegnet overdækningen af Holbækmotorvejen med solcelleanlæg og bydel — og det er ikke første gang, han foreslår større trafikale projekter.

I 2012 foreslog han som en del af tegnestuen LAWA at udvide Dybbølsbro for at skabe plads til en dobbeltrettet cykelsti, udvidet fortov og plads til ophold og rekreative arealer. Et projekt Københavns Kommune som bekendt senere adopterede, og som endte med at koste godt 100 millioner kroner.

Hvor meget motorvejsbydelen i Hvidovre vil koste, vides endnu ikke. Men gruppens plan er, at projektet delvist skal finansieres af salget af boligerne samt af den elektrictiet, der bliver produceret af solcellerne på det.

Mads Lützen, naboerne og de øvrige samarbejdspartnere arbejder nu på at finde penge til at lave en foranalyse af hele projektet, herunder af økonomien.

Dén analyse forventer de ligger klar i år. Sker dét, håber de, at de første kan flytte ind oven på motorvejen i løbet af 2026.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling