pixel

Valbys kommende idrætsby tager form

Boliger, hotel, erhverv og bedre adgangsforhold skal skabe liv og sammenhæng i Valby Idrætspark.

valby idrætspark idrætsbyen

Nordeuropas største, sammenhængende idrætsanlæg, Valby Idrætspark, gør i det daglige ikke meget væsen af sig. 

Når man kommer kørende dertil ad Ellebjergvej, er det først og fremmest den nærliggende Bauhaus-butik, der fanger blikket. Og selv når man bevæger sig ind i området, får man snarere indtryk af et lidt tilfældigt fremgroet industriområde end af et moderne idrætsanlæg.

Det førstehåndsindtryk ville formentlig betyde mindre, hvis brugerne bare var glade for stedet. Men gennem tiden er områdets faciliteter blevet stadig mere utidssvarende og underdimensionerede, og de lever ikke længere op til behovene fra de mange foreninger, der benytter stedet.

Derudover kan det, på trods af de mange tusinde brugere, være ret utrygt at færdes i området, fordi det er så stort og usammenhængende — og fordi det ligger isoleret fra resten af byen, omgivet af store gennemfartsveje og parkeringspladser.

Tæt på visionen

Det er med andre ord ikke så underligt, at de foreninger og klubber, der benytter Valby Idrætspark, i årevis har drømt om en modernisering og om at få integreret området bedre i den omkringliggende by. 

Og nu er drømmen rykket meget tættere på. En såkaldt udviklingsplan, der skitserer de overordnede linjer for fremtidens Valby Idrætspark, ligger nu klar til at blive godkendt af byens politikere.

Planen trækker tråde tilbage til 2019, hvor en stribe klubber og foreninger, som bruger idrætsparken, her i Magasinet KBH præsenterede deres vision for en decideret idrætsby i området: 

Et nyt stort stadion, hotel, boliger, institutioner og moderne træningsfaciliter var blandt de tiltag, der både skulle trække Valby Idrætspark hele vejen ind i det 21. århundrede og sikre mere liv i området døgnet rundt.

Efterfølgende gik kommunen ind i sagen, og i 2022 valgte politikerne, at en kommende modernisering af Valby Idrætspark skulle tage udgangspunkt i det såkaldte scenarie Y, der fokuserede på bedre forhold for den brede idræt fremfor "luksusfaciliter" som et superligastadion.

Konkret inkluderede scenariet blandt andet fire nye haller, fire nye kunstgræsbaner og et nyt fællesklubhus til foreningslivet, plus en opgradering af det eksisterende stadion.

Idrætsbyen lever

Politikernes plan var dog for uambitiøs for foreningerne, der sideløbende arbejdede videre med den oprindelige vision om en idrætsby — nu med mulighed for finansiering fra private investorer.

Dét arbejde har båret frugt, for den udviklingsplan, som embedsværket i Københavns Kommune nu har udarbejdet, ligger på mange punkter tæt på foreningslivets ønsker.

Planen går ikke i detaljer med, hvor stor en specifik hal skal være, eller hvor mange parkeringspladser, der skal anlægges. I stedet optegner den de overordnede linjer for, hvordan området skal udvikles og bindes sammen. Det er Arkitema, der har slået de løse streger til, hvordan området kan komme til at se ud.

Sportspromenade som hovedarterie

Helt central i planen er 'Idrætsbyen', der er tænkt som en ny københavnerbydel med blandt andet 400-500 boliger, erhvervslokaler, daginstitution og et hotel. Idéen er, at Idrætsbyen skal placeres i områdets nordvestlige hjørne, ud til Ellebjergvej og jernbanen.

Idrætsbyen skal udover bolig- og erhvervsområdet omfatte den såkaldte “stadionklynge” med blandt andet Hafnia Hallen og Valby Stadion samt “halklyngen” med Valby Hallen, Vandkulturhuset og en kommende, ny boldhal.

Kommunen lægger op til højere, og lidt tættere, bebyggelse i områdets nordlige ende ud mod Ellebjergvej, blandt andet med parkeringshuse og et nyt, stort center for genoptræning for købernhavnere, der har fået en hjerneskade.

Et andet centralt element i planen er at få åbnet idrætsparken mere op mod resten af byen og få den bundet bedre sammen internt.

Konkret skal det blandt andet ske ved at placere al parkering og biltrafik i periferien af området og lave flere adgangsveje, så man kan komme ind i idrætsparken til fods og på cykel fra så mange sider som muligt. Indgangene skal markeres visuelt med porte og ankomstrum.

Det hele bindes sammen af ‘Sportspromenaden’ — en kombination af byrum og central forbindelsesvej, der binder selve Idrætsbyen sammen og samtidig fungerer som udgangspunkt for forbindelsesstier til de utallige boldbaner ned mod Valbyparken i syd.

Over en milliard kroner

Planen omfatter også adskillige nye faciliteter samt udvidelser af flere af de eksisterende, inklusive Hafnia Hallen og Valby Hallen.

Altsammen skal det medvirke til at skabe ikke bare en mere tidssvarende og fremtidssikret idrætspark, men også give mere liv og større tryghed i området.

Ifølge forsigtige, foreløbige beregninger vil de samlede udgifter løbe op i et sted mellen 1,1 og 1,4 milliarder kroner. Men det forventes, af man kan hente 300-400 millioner kroner hjem på salg af byggeretter til boliger og erhverv i området.

Politikerne på Københavns Rådhus vil blive forelagt udviklingsplanen for Valby Idrætspark på møder i de relevante udvalg i de kommende uger.

Nikker de ja til den, vil den blive sendt videre til de politiske forhandlinger om kommunens budget for 2025, som foregår til efteråret. Derefter kan det egentlige arbejde med at lave en konkret lokalplan gå i gang. 

Den foreløbige forventning er, at dén kan blive fremlagt til politisk godkendelse i midten af 2026. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.
læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling