pixel

Ja til nedrivning af Koppel-byggeri i Amaliegade

Mærsk har fået lov til at rive funktionalistisk 70'er-byggeri ned uden megen politisk modstand — men med lidt bekymring for signalværdien.

Det er prisbelønnet. Det er tegnet af et velkendt arkitekt-par. Og det er kun små 45 år gammelt.

Men tiderne kan som bekendt ændre sig hurtigt — og én mands øjesten kan være en anden mands svar på en tysk 2. verdenskrigs-bunker.

Så nu er bygningen i Amaliegade på vej ned.

Dét står klart, efter de københavnske politikere på et møde mandag accepterede A.P. Møller Mærsks ansøgning om tilladelse til at nedrive Nils og Eva Koppels funktionalistiske bygning opført til Toldvæsenet 1975-78.

Mærsk købte den i 2020 og har sammen med nedrivningsansøgningen fremlagt planer for en ny bygning, der skal træde i stedet for dén, som nu er på vej væk.

På mødet mandag den 28.11. var der ingen af de 11 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget der oplevede tilstrækkelig kærlighed til den meget lidt sprælske bygning til at den blev ønsket bevaret for formernes skyld.

Men alligevel blev tilladelsen til nedrivning kun givet med stemmerne 7-4.

Dét skyldes, at både Enhedslisten og Alternativet stemte imod. I de to partier mener man, at det er problematisk at give tilladelse til en nedrivning allerede inden, man er gået i gang med den proces med borgerinddragelse, som nu bliver startet op i forbindelse med det nye byggeri.

"Det vil være uheldigt i forhold til borgernes oplevelse af reel indflydelse, hvis der allerede er givet nedrivningstilladelse," konstaterede partierne i forbindelse med mødet.

Samtidig frygter man, at det vil kunne sætte præcedens i kommende sager — altså at der kan gives nedrivningstilladelse, inden byens beboere er blevet hørt om den eventuelle afløser for det byggeri, der er på vej væk.

Kig til vand og offentlig adgang

Ved samme møde blev der med en såkaldt 'startredegørelse' sat gang i den proces, der skal udmunde i en ny lokalplan for stedet. Dén er nødvendig, før Mærsk kan gå i gang med at bygge.

I forhold til de planer, som Mærsk fremlagde for få dage siden, havde politikerne flere ønsker.

SF og Alternativet ønskede, at man arbejdede med at skabe grønne facader, men det kunne de ikke samle flertal bag.

Bedre gik det SFs forslag om, at der i forbindelse med byggeriet bør etableres en havnetrappe, så der kan sikres adgang til vandet. Kun Konservative og Venstre stemte imod.

Som en del af planerne vil Mærsk opføte en fritstående pavillon lige ved Nordre Toldbod. Dén ville SF gerne have sikret åbnet for offentligheden, så der kan skabes mere liv på havnepromenaden, men dét kunne A, C og V lige akkurat nedstemme, fordi B, Ø og Å helt undlod at stemme.

Til gengæld kunne alle på nær C og V blive enige om, at alle skal kunne opholde sig i de nye byrum, der opstår — f.eks. ved at der bliver opstillet bænke og der skabes et åbent kig fra Amaliegade til havnen, så gaden kobles mere sammen med vandet, end det er tilfældet i dag.

Med ændringerne blev der sat gang i lokalplansprocesessen, og da Mærsk altså allerede nu har fået lov til at svinge nedbrydningskuglen over funktionalismen, kan man forvente opstart på en ny virkelighed i Amaliegade inden så længe.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

peter.loft_1682
kan vi så ikke også få Panum revet ned?
hcholdt
Kære Dennis. Hvis du klikkede dig videre ved hjælp af linket i artiklen til en anden artikel om det nye byggeri, så havde du kunnet finde navnene på arkitekterne bag den nuværende bygning. Denm kan man google: https://www.google.com/search?q=Eva+og+Nils+Koppel&rlz=1C1GCEA_daDK1034&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Dennis Nielsen

Hvad er den prisbelønnet for, og hvorfor?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling