pixel

Kløverkvarteret — enorm ny bydel på vej

Flere mennesker end i en mellemstor provinsby skal fremover bo med udsigt til fodboldbaner og Benzinøen — måske.

Kløverkvarteret

Byudviklerne hos firmaet Skanska vil meget gerne starte på at bygge en ny, stor bydel tæt ved Kløvermarken, men det er ikke sikkert, at de får lov til det.

Det såkaldte 'Kløverparken' eller 'Kløverkvarteret' har ellers i en årrække ligget og ulmet som et potentielt næste skridt i Københavns ekspansion, men det er indtil videre blevet holdt i snor, fordi transportmulighederne til området er begrænsede. Men det mener Skanska ikke er et problem.

Vi er i et af hovedstadens mere afsides hjørner, selv om vi i fugleflugt kun er lige godt en kilometer fra Papirøen og godt 1,8 km fra Knippelsbro. Men området klemt inde mellem boldbanerne på Kløvermarken og den store ø Prøvestenen føles meget langt væk. En stor del er i dag bare græsplæner, og så ligger her en hel del trist, firkantet industribyggeri fra modernismens velmagtsgade i 1960'erne og deromkring.

Udsigten fra altanen skal fremtidige beboere nok lige vænne sig lidt til, for Prøvestenen går også under navnet Benzinøen. Hvis man dypper fødderne i vandkanten i et fremtidigt Kløverkvarter, vil man foran sig — på den anden side af en lille kanal på blot 200 meter vand — have utallige, cylindriske siloer, der rejser sig mere end 50 meter over vandoverfladen.

Men at der er potentiale for at gøre plads til en god portion nye københavnere, er der ikke så meget tvivl om. Området er på ikke mindre end 750.000 m² — større end hele Ørestad Syd. 

Større end Svendborg

Skanska ejer godt en tredjedel af området, og de ønsker nu at sætte skub i udviklingen af det fremtidige Kløverkvarteret.

Det svenskbaserede udviklings- og entreprenørfirma har ejet arealet i mere end 25 år og har i deres startplaner for området allieret sig med det almene boligselskab KAB.

Visionen for 1. etape af byggeriet er, at hele 40% af de nye boliger skal være almene — altså med omkostningsbestemt husleje. Kun 600 boliger er dog del af denne etape, som Skanska siger, at de kan have klar allerede i 2022.

Hele kvarteret vil potentielt huse ikke mindre end 15.000 nye boliger, når det en dag står færdigt. Inde i dem vil 30.000 mennesker vågne op om morgenen og gå i seng om aftenen — det er flere end der bor i Fyns næststørste by, Svendborg.

Man ønsker at bygge bæredygtigt og skabe en helt ny kystlinje med navnet Kløver Brygge. Det er herfra man vil kunne soppe med udsigt til Benzinøen. 

Gennem området vil en ny forlængelse af Amager Strandvej — Kløverbrogade — byde på butikker og fritidstilbud.

Bydel med minimeret biltrafik

Samme Kløverbrogade kan ende med at blive nøglen til kvarterets fremtid. For i Københavns Kommunes eget udkast til den såkaldte 'Kommuneplan 2019', der sætter kursen for de kommende års byudvikling, optræder Kløverkvarteret blot som et såkaldt perspektivområde

Kommunens vision er nemlig, at man i de kommende år vil koncentrere sig om f.eks. Nordhavn, Sydhavn og Valby Syd inden man, tidligst i 2031, vil give sig i kast med at udvikle Kløverparken.

Dette skyldes ikke så meget, at man nu ikke kan overskue mere på rådhuset, men at denne del af Amager trafikalt ikke er ret godt knyttet sammen med resten af byen. Derfor vil man vente på bedre udbygning af ny infrastruktur, før man går i gang med at udvikle denne del af byen.

Men det mener Skanska ikke, at der er grund til. De bad konsulenterne hos ViaTrafik om at analysere de øgede trafikmængder, hvis området udbygges allerede nu, og her i august lød deres konklusion:

"Det eksisterende vejnet omkring Kløverkvarteret vurderes at være i stand til at afvikle den ekstra trafik, som udbygningen genererer."

Med andre ord mener Skanska og ViaTrafik, at der ikke er behov for at lave nye veje omkring kvarteret — og at Kløverbrogade som hovedgade gennem området kan håndtere den interne trafik, der vil følge med udviklingen af deres del af området.

Dét hænger ikke mindst sammen med, at Skanska ønsker en anden type by, end vi ellers mest har set vokse op af den københavnske muld i de seneste år: 

"En stor del af Københavns byrum består i dag af infrastruktur til biler i form af veje og parkeringspladser. Det står i kontrast til, at under 30% af familierne i Københavns Kommune har adgang til en bil," hedder det i Skanskas vision for området. Og den fortsætter: 

"Kløverkvarteret skal i sin udformning tilgodese flertallet af Københavnerne der går, cykler og benytter den kollektive transport. Når biltrafikken i området minimeres, skaber det mulighed for byliv og bynatur i rummene mellem husene."

Med sin nærhed til byen skal Kløverkvarteret altså ikke være baseret på biler, men på blød trafik.

Ny metro på vej?

Fuldt udbygget med 30.000 mennesker vil der dog utvivlsomt opstå behov for bedre kollektiv trafik i området, men dét problem kan potentielt løse sig i takt med, at man bygger det. Flere scenarier for udbyggelse af Københavns offentlige transport er nemlig i spil, og Kløverkvarteret er en del af planerne.

Endnu en cirkulær metro-linje er en de realistiske muligheder for at skabe en bedre forbindelse til området. Metroens fremtidige M6 — eller 'Metro Havnering'— vil køre under jorden fra Hovedbanegården ud på Amager, svinge op nordpå gennem Kløverkvarteret og ud til Refshaleøen for så at dreje vestpå ind mod Østerport igen.

Men en færdig M6 kan ligge 30 år ude i fremtiden, og i første omgang vil Skanska blot gerne i gang. Og firmaet mener, at man alene med nogle busomlægninger og mindre justeringer af vejkrydsene vil have kapacitet til at dække trafikbehovet i Kløverkvarteret for en længere periode.  

Dén besked har Skanska sendt videre til Københavns Kommune som netop i de kommende uger skal viderebehandle den nye Kommuneplan på basis af de høringssvar, der er kommet ind fra offentligheden. Og hvis der skal rulle kraner ind i Kløverkvarteret allerede til næste år, så kræver det i første omgang, at politikerne tager Skanskas og ViaTrafiks ord for gode varer, og i kommuneplanen ændrer områdets status fra perspektivområde til at være indeholdt i den igangværende planperiode.

Man kan forvente endelig politisk afklaring medio december, og Skanska har på forhånd meldt ud, at hvis de skal vente i årevis på at komme i gang, så opgiver de projektet.

Det er bylivs-specialisterne hos Gehl Architects der har lavet det aktuelle visionsoplæg til Skanska.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling