pixel

Beboere vil bevare pumpestation

HOFORs planer om at nedrive størstedelen af en 125 år gammel pumpestation på Vesterbro mødes med kritik fra lokale.

pumpestation, dybbølsbro, streetview

Mellem Ingerslevsgade og jernbanearealet ved Dybbølsbro finder man i dag en lille, rødmuret og graffiti-overmalet pumpestation fra 1898 — som en ganske markant kontrast til de mere futuristiske 'Kaktustårnene' i baggrunden.

Maskinrummet under jorden er stadig operativt, men selve bygningen er dyr at holde i stand. Så dyr, at ejeren Hofor for nyligt meldte ud, at man ønskede at rive størstedelen af den 125 år gamle pumpestation ned.

Men det er der ikke stor støtte til på Vesterbro.

Bør være museum eller øvelokaler

Kun indgangspartiet i den ældste bygning fra 1898 — og maskinkælderen — bør bevares, hvis det står til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Resten skal forsvinde fra byen.

Men blandt de lokale vesterbro-borgere er stemningen ikke just pumpet op for HOFORS nedrivningsplaner. Det tyder svarene, der er tikket ind i forbindelse med den offentlige høring i hvert fald på.

"Bygningen Ingerslevsgade 103 har høj bevaringsværdi, og der bør ikke gives tilladelse til nedrivning — hverken hel eller delvis", lyder én kommentar, der som samtlige af de 56 høringsvar, der er modtaget i løbet af den otte ugers høringsperiode, er kritiske overfor udsigten til at rive det bevaringsværdige byggeri ned.

"Jeg synes kømmunen skal bestræbe dig til det yderste på at bevare historiske bygninger, også selvom det er forbundet med udgifter," lyder en anden kommentar.

Også Vesterbro Lokaludvalg istemmer kritiken. I deres høringssvar kritiserer de desuden kommunen for ikke at have inddraget dem tids nok i høringsforløbet, trods kommunens bestemmelse om at lokaludvalget skal inddrages i sager af særlig betydning for bydelen.

Lokaludvalget giver heller ikke meget for HOFORs begrundelse om, at bygningen ikke er i brug, og at det økonomisk ikke kan svare sig at vedligeholde den.

"Det har været kendt i mange årtier, at der er tale om en bygning af høj bevaringsværdi, så det kommer næppe som en overraskelse, at man besidder en ejendom, som det er vigtigt at vedligeholde," skriver lokaludvalget blandt andet og tilføjer, at man står klar til at hjælpe HOFOR med at finde nye anvendelsesformål, som passer til bygningen og omgivelserne.

Skimter man høringssvarene igennem er der da også masser af bud på, hvad HOFOR i stedet kunne leje lokalerne ud til.

"I et mindre uambitiøst København ville denne bygning og det omkringliggende område allerede være en urban perle med lige dele koncerter, oplæsninger, øl, vand, cocktails, liggestole, café, restaurant m.m. En slags by-oase med toget glidende forbi som bølger ved havet," lyder ét af mange forslag. 

Også øvelokaler, museum eller "silent disco" nævnes i andre høringssvar som opagte bud på fremtidige formål her langs skinnerne.

HOFOR har tidligere meldt ud, at man uden held længe har forsøgt at finde andre formål til bygningen.

Vi skal dog ikke mange år tilbage, før pumpestationen ved skinnerne lagde hus til både modeshows, udstillinger og bryllupper — ligesom bygningen var venue til diverse fester.

"Bevaringsværdig" — bare ikke nok

Mens den oprindelige maskinbygning blev opført i 1898 blev den to-etagers bygning, s0m rummer værksted, depot og mødelokaler bygget i 1945 på et tidspunkt i Danmarkshistorien, hvor der var mangel på stort set alle byggematerialer.

Den gamle pumpestation har i dag en høj bevaringsværdi med en SAVE-værdi på 3. Dét betyder på dansk, at bygningen er et fremtrædende eksempel på sin art i kraft af sin arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse.

SAVE-skalaen går fra 1-9, og er en bygning placeret i kategori 1, 2 eller 3 har den "høj bevaringsværdighed".

Men hvor en kategori 3 i mange tilfælde er nok til at sikre bevaring, er det formentlig ikke tilfældet her.

I hvert fald konstaterede embedsværket i Københavns Kommune i behandlingen af nedrivningsønsket blot, at bygningen ikke er omfattet af en lokalplan, og at pumpestationen i den seneste kommuneplan er udlagt til at være et teknisk anlæg. 

Og da den funktion bevares, selvom den øvrige del af bygningen forsvinder, er der ifølge forvaltningen umiddelbart ingen køer på isen i forhold til en nedrivning.

Den køber de dog ikke hos protestgruppen Arkitekturoprøret, der med egne ord "gør oprør mod grimt eller hensynsløst byggeri" — og ofte også nedrivning af historiske bygninger som nu den røde murstensbygning på Ingerslevsgade 103.

I deres svar hæfter Arkitekturoprøret sig ved, at det ifølge lovgivningen er Københavns Kommunes ansvar at sikre, at bevaringsværdige bygninger rent faktisk bevares, ellers "har SAVE-systemet ingen værdi", som de skriver.

Arkitekturoprøret bemærker også, at der i byens nye 'Kommuneplanstrategi 2023' lægges vægt på at bevare byens sjæl og kulturarv, og at kommunen netop kunne putte vægt bag "de fine ord" ved at kræve bygningen bevaret.

Høringen blev afsluttet den 24. august, og hvad der nu skal ske er op til politikerne på rådhuset, der forventes at træffe en endelig afgørelse til efteråret.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
det vil være synd og skam at rive en bygning der trods alt, har været brugbar i flere år ned. Når man kan tage hensyn til tilsvarende bygninger over i jernbanebyen, kan man,undre sig over københavn kommunes linjeren jernbane byen betales, jo af andre. hvis nogle vil leje sig ind som foreslået, kan det vel også lade sig gøre.
finn.breddam

Det er måske en smart måde at finde nye lejere til en gammel bygning på? Man skal bare true med at rive den ned ;-)

Altså: Hvem vil betale for vedligeholdelsen?

Med den beliggenhed må den fx være perfekt til koncerter.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling