pixel

Ny bro i Nordhavn står klar

Arbejdet med den nye 'Kronløbsøen' i Nordhavn skrider frem og nu er øens første broforbindelse etableret — dog endnu uden vand under.

kronløbsøen, bro, Nordhavn, Sundmolen

Hvis en ejendomsmægler skriver, at noget ligger et stenkast fra noget andet, er det om at være på vagt. 

Skulle din ejendomsmægler beskrive de kommende lejligheder på Kronløbsøen i Nordhavn som værende "et stenkast fra havet", er det dog fuldstændig korrekt. Faktisk behøver du ikke kaste stenen — du kan bare skubbe den ud over din altan efterfulgt af et 'plask'.

Midt ude i Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen — de to indtil videre mest udviklede bydele i Nordhavn — bliver den kommende, kunstige boligø nemlig omsluttet af lejligheder helt til vandkanten, så der nærmest bliver tale om en flydende boligkarré med indre gårdrum. 

Ingen biler på broerne eller øen

Arbejdet med at opføre den kunstige ø med ejendomme og en stor underjordisk parkeringskælder er nu så fremskredent, at øens første rigtige bro snart kan indvies af entreprenørerne hos NCC.

Dét sker selvom der endnu ikke er tale om en rigtig ø — den titel kan projektet først bryste sig af, når sluserne åbnes og de omsluttende kanaler fyldes op med vand.

Broen bliver den første af tre broer, der fremover vil forbinde Kronløbsøen på 9.500 kvadratmeter med Sjælland.

Der er tale om en 29 meter lang og 7½ meter bred stålkonstruktion, der alene tillader bilkørsel i tilfælde af udrykning — eller når øens beboere skal flytte til og fra deres lejligheder. Resten af tiden bliver broen som de to kommende stibroer reserveret til bløde trafikanter.

I broens indre bliver der plads til kabler til strøm og internet. De to øvrige stibroer vil senere lægge rum til anden forsyning som skraldesug, fjernvarme, vand og afløb.

Endnu er hele havnebassinet, hvor Kronløbsøen ligger, fyldt op med jord. Under al denne jord vil en parkeringskælder i fire plan med plads til 1.100 biler sammen med det nærliggende P-hus Lüders få til opgave at rumme en stor del af Nordhavns beboeres biler.

Bilister får adgang til parkeringskælderen via en tunnel, så øen på gadeplan bliver helt bilfri.

Arkitektur inspireret af Møns Klint

Boligkompleksets 340 lejligheder — tegnet af Vilhelm Lauritzen og Cobe — vil rumme mellem 50 og 200 kvadratmeter og være i den dyrere ende. Byggeriet opføres som seks bygninger i en åben karréstruktur omsluttende et indre grønt gårdrum. I stueetagen bliver der plads til butikker, caféer og restauranter. 

Hele byggeriet bliver præget af horisontale linjer inspireret af de kridtaflejringer, man finder på Møns Klint. Gårdmiljøet er tegnet af landskabsarkitekterne hos STED, der med deres valg af beplantning ønsker at lede tankerne hen på en uberørt, dansk urskov. 

Når hele byggeriet står klar, åbnes kanalerne, og hele herligheden vil være omsluttet af vand på alle fire sider. 

De to sidste broer og tunnelen ventes som resten af projektet indviet i 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling