pixel

Danmarks ø nr. 432 får sit navn

Mens alle har travlt med Lynetteholmen, er en anden kunstig ø med boliger under opførelse i Nordhavn. Nu får den officielt sit navn.

Kronløbsøen

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men Danmark er i fuld gang med at blive en ø rigere.

I den nordlige ende af Århusgadekvarteret i Nordhavn er kongerigets ø nummer 432 nemlig på vej op af havet, og nu skal det nye territorium officielt have et navn.  

Konstruktionen af den kommende boligø er i fuld gang i det såkaldte 'Kronløbsbassin' mellem Fortkaj og Sundmolen.  

Af samme grund har øen hidtil haft 'Kronløbsøen' som arbejdstitel, men pr. 1. maj bliver navnet officielt.

Samtidig bliver øens gade døbt 'Kronløbsgade', så kommende beboere vil have adresse på en gade opkaldt efter den 10 meter dybe sejlrende nord for Trekroner-fortet, som øen altså også tager navn efter. 

1.100 biler

Selvom både gade og ø stadig er fremtidsmusik, er etableringen af den nye ø godt i gang. Hele havnebassinet er blevet fyldt op, så ø 432 starter sit liv som regulær landindvinding.

Inde i øens mave graves der ud til den parkeringskælder i fire etager, der i fremtiden skal rumme hele 1.100 biler. 

Ovenpå kælderen bliver til sidst anlagt et dæk, og så vil man have en flad byggegrund foran sig.

Her bliver de mange nye boliger bygget.

Når byggeriet står færdigt — og der er etableret broer til fastlandet — lukkes vandet ind i havnen igen, og vupti er der en ny ø.

Allerede her i efteråret 2021 åbnes der for salget af de første lejligheder, og med en byggesum for hele projektet på mere end 1,1 mia. kr. kommer de nok ikke til at ligge i den billige ende.

Hele herligheden kommer til at fylde 9.500 m2 — lidt større end en fodboldbane — men hvad er Kronløbsøen egentlig for en størrelse?

Bilfri ø med parkering indeni

Først og fremmest bliver den nye ø fri for biltrafik. For selvom øen har masser af parkering indeni sig, bliver den bilfri udenpå og kommer hovedsagligt til at bestå af boligbyggeri tegnet af Vilhelm Lauritzen og COBE.

Nedkørslen til P-kælderen vil ske under vandet — fra Fortkaj inde på fastlandet.
 
Byggeriet får en åben karréstruktur med seks bygninger, der ligger omkring et indre, grønt gårdrum.

I stueetagen vil 300 m2 være reserveret til  butikker, caféer og restauranter, mens resten af byggeriets i alt 25.000 m2 kommer til at huse boliger på mellem 54 og 272 m2.  Alle boliger får mindst én altan med udsigt over enten Øresund eller de omgivende kanaler.

Inspiration fra Møn

Byggeriet skiller sig ud fra de fleste af sine naboer i Nordhavn med sine horisontale linjer med flade skifersten og tværgående striber af altaner — et udtryk, der vil lede nogles tanker hen på de krydstogtskibe, der før coronapandemien lagde til i Københavns havn.

Det er nu ikke krydstogtskibe, der har inspireret til bygningernes udforming, men derimod geologiske aflejringer, som man ser dem på Møns klint. De horisontale linjer er samtidigt valgt for at skabe kontrast til de opadstræbende bygninger, der ellers kendetegner området.

Det danske landskab og natur har også været inspiration i gårdmiljøet, der ifølge landskabsarkitekterne hos STED skal “mime en dansk urskov“ med vækster, der kan overleve lidt af hvert.

Udover gårdmiljøet får øen to uderum med pladserne Klinten og Kysten. Her har man igen haft tanke på Møn og på det liv, der leves langs vandkanten i Nordhavn.

Pladserne trapper ned til vandet og inviterer så at sige vandet ind i byrummet — i stedet for at det ligger og skvulper et par meter nede, på den anden side af et bolværk.

Den officielle navngivning af Kronløbsøen skal formelt godkendes af Københavns Kommune i denne uge, men man kan forvente, at dette vil være en formsag. 

Bag Kronløbsøen står By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab.

Hele byggeriet forventes at stå færdig i vinteren 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Arbejdet med den nye 'Kronløbsøen' i Nordhavn skrider frem og nu er øens første broforbindelse etableret — dog endnu uden vand under.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling