pixel

Lokale vil spærre Gammel Strand for trafik

Biler og skurby ødelægger byens måske mest maleriske plet — det mener lokaludvalg, der vil have et bedre byrum.

gammel strand trafik taxa

I næsten ti år var den udlagt til byggeplads, så der kunne konstrueres en metrostation under den. Og i flere årtier før, var halvdelen af den optaget af en asfalteret bilgade, der nok for mange skar toppen af den maleriske hygge.

Men efter at have været så meget igennem, sprang Gammel Strand sidst i 2019 ud som et brostensbelagt og næsten bilfrit byrum med fokus på det historiske.

Herfra er der udsigt til både Christiansborg, Slotskirken, Thorvaldsens Museum og kanalen omkring Slotsholmen. Og pladsen er flankeret af postkort-perfekte byggerier i let varierede højder fra sidst i 1700-tallet.

Man skal lede meget længe for at finde en mere malerisk, urban kulisse i Kongeriget Danmark.

Og så alligevel ikke. For billedet er allerede krakeleret en hel del for Indre By Lokaludvalg. 

Som de øvrige 11 lokaudvalg under Københavns Kommune udarbejder man her hvert 4. år en såkaldt 'bydelsplan'. Og man bliver hørt, når rådhuset har planer om politiske beslutninger, der har særlig betydning for bydelen.

Men man kan også sende sine egne forslag til politikerne, og det vil man nu gøre i en sag om Gammel Strand, som lokaludvalget gerne vil have gjort mere rolig og mere malerisk.

Skurby og biler

Næsten lige siden "den nye" Gammel Strand stod færdig som opdateret byrum i 2019, har der været opstillet skurvogne og andet byggegrej på pladsen.

Dét er man ved at være godt træt af i lokaludvalget, og i oktober 2022 tog man kontakt til rådhuset og beklagede sig over, at en semi-permanent byggeplads ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarede, at man havde givet tilladelse til "skurbyen", da der er gang i renoveringsarbejde i området — og at det er det mindst ringe sted at etablere en byggeplads, da trafikken her ikke er så påvirket, som den ville være det på en trafikeret vej.

Netop trafikken på Gammel Strand er dog lokaludvalgets anden anke.

Pladsen fremstår i dag med brostensbelægning, og der er ingen tydeligt markeret vejstrækning. Arealet ligner en regulær plads, og som fodgænger kommer man nemt til at opfatte hele området som nu værende forbeholdt gående og cykler.

Men det er det ikke.

Lokaludvalget meddeler rådhuset, at bil- og lastbiltrafikken henover Gammel Strand er et problem. Men rådhuset svarer, at det er en del af lokalplanen, at ærindekøresel skal være tilladt — og derfor er der stadig åbent for biltrafik.

Embedsmændene tilføjer dog, at hvis der er politisk ønske om det, så kunne man gøre pladsen til en "blind vej" med ind- og udkørsel fra Højbro Plads.

I dag er der intet der forhindrer, at man også kører sin bil igennem området — så det er der, nok ikke overraskende, flere der gør. Magasinet KBH var på besøg en eftermiddag her i januar, og der var jævnligt gennemkørende trafik fra både privatbiler, varevogne og taxaer. 

Mini-trafikø

Embedsværkets bemærkning om at man kunne lukke den ene ende af Gammel Strand har inspireret Indre By Lokaludvalg. Og nu har man besluttet igen at kontakte rådhuset for at forfølge netop dén mulighed.

Ved at lukke den ene side af arealet, vil man ifølge Mads Aarup fra udvalget skabe en slags trafikø — altså et område hvor man godt kan køre ind og ud — men ikke igennem. Det er et tiltag, der burde reducere biltrafikken betragteligt og skabe et mere let-aflæseligt byrum for de mange bløde trafikanter.

I dag opstår der dagligt misforståelser på Gammel Strand, når fodgængere ikke helt forstår, hvorfor der pludselig er en bil der vil have dem til at gå til side på det brostensbelagte gulv.

Da en afspærring af arealet vil være en politisk beslutning, er det nu ikke embedsfolket, men politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, som lokaludvalget skal have i tale.

Og når man får det, ønsker man samtidig at løfte sagen om skurbyen til politisk behandling, så den hurtigst muligt kan blive fjernet fra dette historiske centrum for København.

Det hele altså med det mål, at gøre Gammel Strand til det rolige, skønne byrum, som man i lokaludvalget mener, at det oprindeligt har været hensigten at skabe.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling