pixel

Lynetteholm har brug for 14 mio. kr. ekstra

Den såkaldte 'Lynetteholm-pulje' er ved at være brugt og har derfor brug for flere skattekroner.

Lynetteholm skulle være en selvfinansierende maskine, der betalte for sin egen opståen af Øresund ved, at der blev solgt byggegrunde på øen, når den stod færdig.

Nogenlunde sådan lød den indledende case for skabelsen af den nye, store halvø, der skal koble sig på den eksisterende Refshaleøen.

Men en pulje i Københavns Kommune — skabt til arbejdet — er nu ved at løbe tør, og derfor er en "optankning" med på de forhandlinger om byens budget for 2024, som netop nu er i gang.

Beløbet som puljen mangler lyder p.t. på godt 14 mio. kroner. 

Det er relativt set ikke meget i forhold til 400 mio. skattekroner, der sidste år blev udbetalt fra Københavns Kommune til By & Havn, som står for at anlægge øen. Men det skriver sig ind i en historie om flere budgetforøgelser allerede inden, at anlægsarbejdet for alvor er gået i gang.

Brugt på jordtransport

De 14 mio. kroner der nu mangler skal udfylde et hul i den såkaldte "Lynetteholm-pulje", som Københavns Kommune står for at finansiere.

Puljen blev skabt i 2021 af et politisk flertal der tilførte den 20 mio. kroner, som kommunen fremadrettet skulle kunne bruge til at reagere på forhold, som har med Lynetteholms miljøpåvikning at gøre.

Her et par år senere er den dog allerede på vej mod tømning. Det skyldes, at der de seneste to år er blevet brugt flere millioner på at forbedre mulighederne for at transportere jord til anlæggelsen af Lynetteholm — og på at justere den øvrige trafik så den ikke kommer i karambolage med de jordfyldte lastvogne.        

Og derfor ligger der til de nuværende budgetforhandlinger et punkt om, at puljen fyldes op til 20 mio. kroner igen, så der er flere midler til fremadrettet at agere på uforudsete ønsker om ændringer og forbedringer af Lynetteholms anlægsfase.

Med et finansieringsbehov på 14,2 mio. kroner tre år efter, at puljen blev etableret, er der naturligvis mulighed for, at den igen vil skulle fyldes op over de kommende cirka 50 år, som arbejdet med Lynetteholm vil stå på.   

Det endelige budget for Københavns Kommune 2024 forventes at blive vedtaget og ligge klar senere på måneden.

Opdatering: Det nye budget for 2024 blev vedtaget kort efter udgivelsen af denne artikel, og partierne bag budgettet afsatte de 14,2 mio. kroner til puljen. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling