pixel

Planen for nyt bykvarter i Sydhavnen er klar

Udviklingen af Sydhavnen breder sig med 'Molestien'. De lokale er dog ikke glade for udsigten til op mod 8 etager ud til Fiskerhavnen.

Molestien Sydhavnen

Navnet Molestien siger dig måske ikke ret meget — men du kender sikkert området. I hvert fald hvis du indimellem tager turen i bil over Sjællandsbroen. 

Molestien ligger nemlig som en indre vej på en i dag bemærkelsesværdigt åben erhvervsgrund, lige hvor Sjællandsbroen bliver til Sydhavnsgade.

På den kileformede grund finder man i dag kun fagforeningens Dansk Metals hovedsæde. Ellers er her græsplæne for resten.  

Men det bliver der efter al sandsynlighed snart lavet om på med de aktuelle planer for et stort erhvervs- og boligbyggeri ved navn 'Molestien'.

Boliger til flere aldersgrupper

Planerne for Molestien, som først kom frem sidste år, er nu et skridt nærmere realisering. De københavnske politikere har nemlig besluttet at sende den nu færdige lokalplan for projektet videre til offentlig høring. 

Visionen for den i dag vindblæste grund i det sydøstlige hjørne af Sydhavnen er, at her skal være plads til både boliger, erhverv, daginstitution og parkering.

Aldersmæssigt kommer området til at favne bredt og huse både unge studerende, familier og ældre.

De kommende beboere i alle aldre får kort afstand til grønne områder som Sydhavnstippen og Amager Fælled. Samtidig kommer de til at befinde sig i et af byens mest transformerende områder.

Det er ikke mange år siden, at stedet var et henglemt hjørne af byen: En grå kontorpark ved en indfaldsvej.

Siden er kanalbyen på Sluseholmen vokset frem lige over på den anden side af vejen. Og i de kommende år kommer der virkelig til at ske noget.

Stejlepladsen umiddelbart mod syd vil en omstridt ny bydel med 900 boliger vokse frem på et i dag vildtgroet, grønt område.

Det samme vil ske nogle få meter mod nord — i Sydhavnsgades Kvarter, hvor et industrikvarter bliver til et bolig ditto.

Og lige ovre på den anden side af vejen vil metro-stationen 'Sluseholmen' åbne i 2024.

Enhver grundejer i et sådant område ville nok løfte et øjenbryn og øjne en mulighed for også selv at bygge nyt — og tjene nogle penge på det.  

Stiforbindelse til metro

Dét er hvad Dansk Metal vil gøre med det nye byggeri, der dog har det samme problem som flere af naboområderne: Den larmende og forurenende biltrafik på Sjællandsbroen og Sydhavnsgade.  

For at skærme de kommende beboere mod den tunge trafik vil der i det nye kvarter blive opført et randbyggeri med erhverv og parkering ud mod indfaldsvejen. 

Byggerierne skal afskærme det indre område, der dermed vil blive mere fredeligt og huse grønne fællesarealer. Man går højest i hjørnet mod Sydhavnsgade, hvor en bygning med en 'tårnlignende effekt' skal kunne rejse sig op til 40 meter over jorden — fem meter højere end Rundetårn.  

Også bagtil — mod Fiskerhavnen — vil byggeriet blive relativt højt: op til otte etager.

Det er noget som Københavns Kommunes eget lokaludvalg for Vesterbro og Kgs. Enghave ikke er glade for. De lokale ser gerne, at det nye byggeri trapper ned i højde mod Fiskerhavnen, så de eksisterende områder ikke bliver "klemt".

Molestien ligger ikke umiddelbart ned til Fiskerhavnen, da to sæt togskinner kiler sig ind imellem de to områder. Der er dog kun cirka 50 meter fra kanten af grunden til vandet i havnen.

Nu offentlig høring

I alt vil mindst 116 nye træer blive plantet i området og hjælpe med at skabe et mere behageligt miljø end ude blandt Sjællandsbroens biler.

Når man bevæger sig ud af området, vil man dog stadig skulle krydse de op til seks bil- og busbaner for at komme over til metrostationen 'Slueholmen', der altså åbner i 2024.

Dén problematik vil man i lokalplanen løse med en ny stibro over trafikken, så gående og cyklister kan komme fra Molestien til metro uden at skulle kæmpe sig igennem biltrafikken. 

Der er dog kun tale om, at man i lokalplanen åbner muligheden for at lave en bro. Der er ikke afsat penge til den på Københavns Kommunes budgetter, så det er noget man i givet fald vil skulle forhandle om på et senere tidspunkt.

Ikke langt væk, på Teglholmen i Sydhavnen, har der i knap 20 år indgået en ny bro over havnen i planerne. Men den befinder sig endnu kun dér: I planerne.

Planen for Molestien vil inden længe kunne findes på Københavns Kommunes høringsportal, hvor alle kan kan give deres besyv me.

Alle politiske partier stemte for den nye plan — på nær Konservative som mente, at området er for støjplaget fra biltrafik til, at man bør placere boliger her.  

Man kan forvente, at Borgerrepræsentationen tager endeligt stilling til planen for Molestien i slutningen af året.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling