pixel

Tre nye broer: Fra Langelinie i nord til Teglholmen i syd

Siden 2006 er antallet af broer over havneløbet fordoblet, men alle er samlet omkring Indre by og Vesterbro. Vi gør status på tre broprojekter der kan skabe nye forbindelser i de kommende år.

Gang- og cykelbro fra Teglholmen

Københavns Havn med dens husbåde, kanalrundfarter og vand — der er rent nok til, at man kan bade i det — er et af hovedstadens vartegn.

Men vand kan også være også isolerende, og derfor bliver der brugt mange penge på at gøre det nemmere at komme fra bydele på den ene side af havnen til bydele på den anden.

Indtil Byggebroen åbnede i 2006, var der dog faktisk noget tomt på tværs af vandet — kun Langebro og Knippelsbro krydsede inderhavnen, og så var der Sjællandsbroen i byens udkant.

Siden er det til gengæld gået stærkt med også Inderhavnsbroen fra 2016 og Lille Langebro, som sluttede sig til i 2019.

På nær Sjællandsbroen helt i syd er alle broerne dog klumpet lidt sammen på de midterste kilometer fra Inderhavnsbroen ved Nyhavn til Bryggebroen bag Fisketorvet.

Det skal tre nye broer nu ændre på: I nord en forbindelse fra Langelinie til Refshaleøen, i syd fra Teglholmen til Amager Fælled. Og — imellem de to — fra Enghave Brygge til Islands Brygge.

Vi giver en status på dem her.


'Enghavebroen':
Fra Brygge til Brygge

Bag Fisketorvet går i dag Bryggebroen fra Kalvebod til Islands Brygge, og ved sluseforløbet lige nord for Sjællandsbroen kan man også krydse havnen til fods. Men på de omtrent to en halv kilometer derimellem er der kun vand.

Det efterlader nye boligkvarterer som Engholmene en anelse frakoblet.

Til 2024 åbner Sydhavnsmetroen dog efter planen med en station ved Enghave Brygge, og — trods forsinkelser — ser den nye, elektriske havnebus fortsat ud til at nå at få et stop på Enghave Brygge, inden 2021 er et overstået kapitel.

Men hvis man hellere vil gå eller cykle end tage med det offentlige, er området fortsat lidt afskåret.

Og det samme gælder for så vidt på den anden side af havnen. For selv om der kun er omkring 130 meter over vandet, skal beboerne i Islands Brygge Syd ud på noget af en omvej omkring Bryggebroen for at komme over til Enghave Brygge og den kommende metrostation.  

Derfor var en undersøgelse af en ny bro til cyklende og gående på bordet, da politikerne på Københavns Rådhus i slutningen af marts skulle fordele ubrugte midler fra 2020 i den såkaldte 'Overførselssag 2021'.

0 kroner men pæne ord på budgettet

Broen har været på tale i nogle år, men indtil videre er det blevet ved snakken. Der er ikke blevet afsat skattekroner til rent faktisk at gå videre med sagen. 

Det blev der dog taget et skridt imod, da overførelsessagen var til politisk behandling. En såkaldt 'foranalyse' til en ny bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge var nemlig med på listen over de projekter, som politikerne skulle tage stilling til. 

En foranalyse er et typisk første skridt for et anlægsprojekt af denne type. Her undersøger man forskellige muligheder for at skabe en ny forbindelse og laver et budgetoverslag for dets gennemførelse. Foranalysen kan så senere danne grundlag for, at der politisk afsættes midler til at rent faktisk at gå i gang med arbejdet.    

Broen ved Enghave Brygge vil ikke kun øge sammenhængen mellem bydelene og mindske trafikken på Bryggebroen, men altså også gøre området på den anden side af havnen mere stationsnært, når Enghave Brygge får en metrostation — efter planen i 2024.

Men i denne omgang måtte broen se sig forbigået. Foranalysen af broen ville koste 1,5 millioner kroner, og i det endelige budget var der afsat helt nøjagtigt 0 kroner til punktet Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen.

Selvom der ikke blev afsat penge til broen i denne omgang, er den dog langt fra lagt på is.

Politikerne blev ved forhandlingerne i marts enige om, at der inden metrolinjens åbning om tre års tid skal ses på den samlede infrastruktur i området nær Enghave Brygge, herunder en broforbindelse. Beslutningen blev skrevet ind som en egentlig hensigtserklæring. 

Derfor kan man med rette nok forvente en prioritering af broen inden for de næste par år.

Hvordan broen skal tage sig ud, ved man endnu ikke. Visualiseringen herunder er et gæt fra Henning Larsen Architects, som står bag de to planteklædte højhuse 'Sirius' på netop Islands Brygge.

Placeringen af broen er heller ikke fastlagt. Men Teknik- og Miljøforvaltningen forestiller sig, at den kunne forbinde 'Lyngholm' på Enghave Brygge med netop området foran Sirius. Lyngholm er den af Enghave Brygges nye, små øer, der ligger tættest på den kommende metrostation.


'Teglholmbroen':
Fra Sydhavnen til Amager Fælled

Et stykke længere syd i Sydhavnen er der tale om en bro, hvor foranalysen er i hus: En bro der skal forbinde Sydhavns Teglholmen med Amager Fælled og kolonihaveområdet Nokken.

Både Teglholmen og Sluseholmen i Sydhavnen er tidligere blevet kritiseret for at være for tæt bebygget og for at mangle grønne områder.

Også i denne del af havnen har en bro været på tale i længere tid, og i 2019 satte Københavns Kommune så gang i en egentlig analyse af mulighederne for at etablere en ny bro fra Teglholmen

Med den vil man kunne gå eller cykle direkte til Amagers grønne fælled, og samtidig vil beboere på Islands Brygge Syd få nemmere adgang til f.eks. Skolen i Sydhavnen.

Foranalysen lå klar, da politikerne skulle forhandle Københavns Kommunes budget for 2021. Men her blev der ikke afsat midler til at gå i gang med at anlægge den nye forbindelse. 

Prisen for broen er anslået til 142-197 mio. kroner — afhængigt af hvilken model, man vælger. Til sammenligning kostede Lille Langebro omkring 90 mio. kroner, mens problembarnet Inderhavnsbroen løb op i over 300 millioner.

Da politikerne altså ikke prioriterede broen på byens budget for 2021, er dens fremtid en smule usikker. Men den har været på ønskelisten i mange år — faktisk helt siden helhedsplanen for Sydhavnen blev lavet i 2002.

Skridtet med at få lavet en foranalyse har bragt sagen frem i den politiske bevidsthed igen, og det er nok ikke helt usandsynligt, at forbindelsen igen kommer med på forhandlingsbordet, når politikerne til efteråret skal lægge Københavns Kommunes budget for 2022.

Samtidig er det nok heller ikke usandsynligt, at Teglholmbroen kan komme til at konkurrere med Enghavebroen om politikernes gunst — og dermed om finansieringen.

Hvad er vigtigst: Livligt byrum eller effektiv trafik?

Hvis kommunen prioriterer penge til at anlægge Teglholmbroen på basis af foranalysen, vil Sydhavnen kunne sige velkommen til en cykel- og gangbro med omtrent fire meter i bredden til cyklerne og tre til fodgængerne — oplukkelig, så sejlskibe og andre høje både fortsat kan komme forbi.

Men præcis hvor den skal bygges, ligger ikke fast. Efter foranalysen er to modeller i spil:

I den gældende lokalplan for området krydser den nye, mulige bro havneløbet fra Teglholmens "bydelsplads" der ligger mellem to karréer og Skolen i Sydhavnen. Pladsen, der ligger direkte ud til havneløbet, er tiltænkt en rolle som samlingspunkt for hele Teglholmen.

Men i foranalysen foreslås også en alternativ mulighed: 150 meter længere mod nord for enden af Teglholmsgade ved siden af kontorbyggeriet MAN Energy Solutions.

Den alternative placering kom med i foranalysen, fordi en trafikanalyse indikerede et så højt antal daglige brugere af broen, at den oprindelige placering ved Bydelspladsen kunne give risiko for påkørsler på pladsen og i skolegården.

Begge varianter er fortsat i spil, for begge har fordele og ulemper:

Den oprindelige placering ved Bydelspladsen giver beboerne og skoleelever i Teglholmen en mere direkte adgang til Amager Fælled.

Men den alternative version giver ifølge analysen en hurtigere pendlerrute for cyklister, fordi man kan køre til den ad den relativt brede Teglholmsgade i stedet for skulle krydse den lille plads inde mellem boligbyggerier.

Og så er den billigere med en pris på 142 mio. kr. mod minimum 174 mio. for en bro fra pladsen.

Til gengæld frygter man, at broen — hvis den ender med at blive nabo til skibsmotorfirmaet — i for høj grad vil lede gående og cyklister uden om Bydelspladsen og dermed trække livet væk fra pladsen.

En bro der går i land direkte på pladsen vil kunne skabe mere liv og stemning på Teglholmens samlingspunkt og dermed være mere end blot en ny transportkanal. 


 

'Toldbodbroen':
Fra Den Lille Havfrue til Refshaleøen

En bro, der fik sneget sig videre fra de politiske forhandlinger og med på den endelige overførselssag i år er en ny cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen.

To millioner kroner har Københavns Kommune valgt at investere i en foranalyse af forbindelsen over havneløbets nordlige del mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen.

Bliver den en realitet, vil man på cykel kunne nå fra Den Lille Havfrue til Refshaleøen eller omvendt på få minutter. Det er en tur, der i dag kræver, at man tager turen hele vejen ned omkring og over Inderhavnsbroen.

Årsagen til politikernes prioritering af denne cykelbro er ikke kun at sørge for en smutvej for turister fra havfruen til Refshaleøens madmarked.

Man forventer, at Refshaleøen og Lynetteholmen i fremtiden bliver nye boligområder, og man vil i god tid binde disse områder bedre sammen med det indre af byen.

Og så vil man sikre et alternativ til Inderhavnsbroen, som man forventer vil blive endnu mere trafikeret, når Papirøens boliger, markedshaller og vandkulturhus åbner i 2024.

Går alt efter planen, bliver foranalysen en del af budgetforhandlingerne i 2022, så der her kan forhandles om at afsætte midler til at indlede arbejdet i 2023.

Læs mere om Toldbodbroen her

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling