pixel

Halvtom grund i Sydhavnen melder sin ankomst til Københavns byggeboom

Dansk Metals hovedkontor bliver centrum for nyt erhvervs- og boligkvarter kun et stenkast fra kommende metrostation.

nyt kvarter molestien

Ude i den sydøstlige ende af Sydhavnen, lige før man kører op på Sjællandsbroen, ligger ét af den slags erhvervsområder, der er helt almindelige langs indfaldsvejene til de fleste danske byer, men lidt af en sjældenhed så tæt på Københavns centrum:

En stor, fritliggende domicilbygning på en vidtstrakt åben grund, der er dækket af en velplejet græsplæne og ikke så meget andet.

Alt tyder på, at den slags snart bliver et endnu større særsyn. Fagforeningen Dansk Metal, der har til huse i domicilet og ejer det omkringliggende område, har nemlig store planer for den ubebyggede grund.

Fagforeningen vil have omdannet det 41.000 m2 store, kileformede område til et blandet erhvervs- og boligkvarter, der skal navngives efter områdets indre vej, Molestien.

Ud over den eksisterende kontorbygning skal kvarteret rumme yderligere en kontorbygning, et stort parkeringshus, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og en børneinstitution.

Når projektet står færdigt, vil det samlede byggeri have et etageareal på over 83.000 m2 — inklusive den eksisterende kontorbygning og et 11.000 m2 stort parkeringshus. Det er planen, at bygningerne skal have en højde på mellem seks og ti etager.

Indeklemt, men centralt

Dansk Metals grund ligger klemt inde mellem den stærkt trafikerede indfaldsvej Sjællandsbroen/Sydhavnsgade mod nord og Øresundstogets banelegeme mod syd. 

Samtidig er der dog kun ganske kort vej til grønne områder som Sydhavnstippen og Amager Fælled, til Sluseholmen og til kommende boligområder som Sydhavnsgade Kvarter og det stærkt omdiskuterede boligkvarter på Stejlepladsen — samt naturligvis til det “gamle” Sydhavnen med alle dens herligheder.

Kommende beboere i området skal derudover blot krydse gaden for at stige på metrolinje M4 ved den kommende metrostation Sluseholmen, der efter planen åbner i 2024.

Dermed står et lidt forblæst og noget afsidesliggende hjørne af Sydhavnen til at blive decideret centralt inden for en nær fremtid.

Bygninger afskærmer mod støj

Med de foreløbige planer for området er der taget højde for de støjgener, som trafikken på Sjællandsbroen og de passerende tog på banelegemet kan medføre. Dansk Metal lægger op til, at størstedelen af bygningerne opføres som randbyggerier, så de afskærmer fællesarealerne i områdets centrum.

Kvarterets beboere vil blive skånet yderligere ved, at der ud mod den trafikerede indfaldsvej udelukkende opføres erhverv og parkeringshus. Dermed er den mere rolige del af området ned mod banelegemet og Fiskerihavnen forbeholdt boliger.

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området for at muliggøre byggeriet. Politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg tager stilling til den såkaldte startredegørelse for projektet på sit møde i dag, den 5. oktober.

Hvis alt går gnidningsfrit, forventes en ny lokalplan at ligge klar om et års tid.

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling