pixel

Sådan laves Ydre Nordhavn til én stor naturpark

Ti grønne organisationer er gået sammen om en plan, der sikrer både skov, fælled og strand på kanten af Øresund.

søer nordhavn naturpark

Københavnerne savner meget mere grønt og natur i hovedstaden, så hvorfor skal fremtidens Nordhavn nøjes med en velfriseret bypark på størrelse med Frederiksberg Have, når der er plads til en selvgroet naturpark næsten dobbelt så stor som Fælledparken?

Mens tid er, skal ambitionerne sættes i vejret for både bybefolkningen og biodiversitetens skyld, mener Nordhavns Naturvenner.

Og den nye paraply-sammenslutning af ti grønne organisationer og foreninger har planen klar for, hvordan det kan gøres:

Nordhavn Naturpark hedder deres fælles forslag om en 100 hektar stor naturpark i Ydre Nord­havn. Stor nok til at rumme forskellige natur­ty­per som både fælled, sø, strand, skov og krat, der skal udvikle sig på hver deres egne præmisser.

Visionens 100 sammenhængende hektar dækker det meste af Ydre Nordhavn og gør Nordhavn Naturpark mere end tre gange større end de eksisterende kommunale planer for en park på spidsen af Nordhavn og det nyindvunde land ved siden af Københavns snart udflyttede containerterminal.

I udviklingsselskabet By & Havns seneste strukturplan for hele Ydre Nordhavn dækker de grønne områder samlet 68 hektar, men det er inklusiv fodboldbaner og spredt i enklaver mellem fremtidens bebyggelser.

At realisere naturparken vil altså have anseelige økonomiske konsekvener for By & Havn og dermed Københavns Kommune, fordi det inddrager store arealer udset til indbringende byudvikling og mere metrohøjbane i årtierne, der kommer.

Men det vil være hver en krone værd i flora, fauna og livskvalitet, mener Naturvennerne, der udgøres af Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.

Gennem skoven til fælled og strand

En tur gennem Nordhavn Naturparks forskellige typer natur kunne starte efter det kommende havneboligkvarter Levanten og ende ude ved Øresunds bølger.

Du vil først møde skoven: et område med 10 meter høje træer, der giver plads til fugle og til ophold.

Dernæst kommer du til fælleden: en flad slette med en stor sø i midten omgivet af græsser, blomster og spredte træer og buske. Her er store vidder med udsyn til himmel og hav. Og masser af plads til aktiviter i området op ad det kommende Tunnelfabrikken, Danmarks største kulturhus.

Når du går videre, kommer du til Nordhavnstippen: et selvgroet vådområde, der allerede eksisterer i dag, og som Naturvennerne altså vil bevare i modsætning til By & Havns planer. Her møder du søer og en blandet vegetation med padder og et rigt fugleliv.

Turen ender videre ude på nyopfyldte Nordhavnsstubben, hvor du vil være i en natur, der er præget af nærheden til havet. Der vil være strandenge med variationer i vegetationen fra vådområde til mere tørre og næringsfattige områder.

Og der vil være klitter og sandstrand, som du kan bade fra.

Natur til indblik og udfoldelse

Naturvennernes plan beskriver i alt ni delområder, som hver har deres egne muligheder for naturoplevelser.

Nordhavn Naturpark vil dog ikke være en færdig park, når den åbnes, men skal på den opfyldte jord udvikle sig og reguleres med årene med naturens egne dynamikker og virkemidler. Derfor starter den også med at være en park med sparsom bevoksning de fleste steder.

Alle områder vil være tilgængelige, for naturparken skal give indblik i biodiversiten og mulighed for at møde fugle, padder og andre levende væsener i deres naturlige omgivelser.

Samtidig skal det være natur, som mennesker kan udfolde sig i – med respekt for naturen.

Når man færdes i Nordhavn Naturpark, vil man derfor finde steder til pauser og ophold med trædæk at sidde på, pladser til grill og fugletårne. Og der vil være plads til leg, stier til motionsløb, adgang til Øresund for lystfiskerne og faciliteter til spejderne.

Dyk dybere ned i visionen og dens potentielle naturoplevelser hos Nordhavns Naturvenner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling