pixel

N og NV samles under højbanen

Hele området under og omkring Nørrebro Station skal have et stort makeover, så du gider blive der.

nørrebro stationsområde højbanen

Nørrebro Stations irgrønne funkisbygning, der skarpt markerer grænsen mellem Nordvest og Nørrebro, har længe været eneste arkitektoniske lyspunkt i et slidt og trist område. Her indbydes umiddelbart til alt andet end ophold, men det skal der laves om på.

Med inspiration fra andre storbyer som London og Zürich har Københavns Kommune fået udarbejdet et ideoplæg for Nørrebro Stationsområde, der skal tiltrække og samle kvarterets liv – både under selve højbanen og på de små pladser omkring den. Området skal blive en destination, frem for et fortravlet transitområde.

Så i stedet for at lade højbanen stå som en uigennemtrængelig mur mellem de to bydele, skal den åbnes op med nyt liv i de gamle butikslokaler og med nye muligheder for gennemgang og aktiviteter. Under banen kan der for eksempel etableres små handlende, legeplads, kaffebar, skaterpark og kreative værksteder.

Levende port til Nordvest

For at skabe en mere indbydende overgang mellem København N og NV er det ikke kun pladsen lige foran stationen, men hele strækningen langs højbanen, der er med i planen. Dermed kan også de små områder Skoda-grunden, Lyngsies Plads, Basargrunden og Glenteparken se frem til et løft.

Når metrobyggeriets skurvogne forlader Basargrunden for enden af Nørrebrogade, tænkes den for eksempel forvandlet til højbanekvarterets samlende grønne torv. Lige på den anden side af højbanen, hvor Frederikssundsvej leder ind i Nordvest, ligger Skoda-grunden, der i dag bruges til midlertidige aktiviteter som loppemarked. Ifølge idéoplægget skal den have en ny bebyggelse med en udadvendt funktion og et grønt byrum.

Derudover skal der etableres en cykelrute langs banen, der forbindes med den allerede eksisterende grønne Nørrebro-rute.

Fuldstændig forandret bydel

Stregerne i idéoplægget er slået af tegnestuen COBE, der er ved at være eksperter i at udvikle pladser i København. De står bag moderniseringerne af Nørreport Station og Israels Plads, og også det kommende KUA Universitetstorv.

Når Metro Cityringen åbner i 2019 bliver Nørrebro Station et af Københavns vigtigste trafikknudepunkter. Og hvis det nye idéoplæg bliver ført ud i livet, vil det sammen med de andre projekter for området – byfornyelsen af Mjølnerparken og tankerne om det nye 100 meters højhus Uptown Nørrebro på Borgmestervangen – være en fuldstændig forandret bydel, metropassagererne stiger op fra undergrunden til.

I første omgang er det dog kun selve oplægget om Nørrebro Stationsområde, der er blevet godkendt i Københavns Kommunes politiske udvalg. Finansieringen og dermed virkeliggørelsen af projektet skal der forhandles om de kommende år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Arbejdet på Basarpladsen på Ydre Nørrebro er fløjtet i gang. I det tidlige efterår vil den tomme grund være blevet til en grøn plads.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling