pixel

Ensomt byggeri fra 1907 får store naboer

Midt i ingenting står en 115 år gammel, fredet bygning. Nu får den store, moderne naboer på begge sider.

Sundholm ejendom infill

Hvis du for nylig er gået forbi Sundholmsvej på den nordlige del af Amager og har undret dig over, hvilket stort byggeri, der er på vej — og hvorfor der står en lille, ældre etageejendom midt i byggerodet — ja, så er der hjælp at hente her.

Nogle få hundrede meter fra Københavns Universitet er en ældre, enlig — og fredet — etageejendom ved at blive flankeret af to, spritnye byggerier.

Når de nye bygninger er blevet hægtet på begge gavlsider af den fritstående ejendom, vil en ny karré ved navn "Astas Have" på godt 7.900 m2 være opstået. 

Byggeprojektet, der blev vedtaget helt tilbage i 2019, har været stillestående i et par år. Men nu er den omfattende transformation i gang og vil stå på over det næste års tid. Byggeriet forventes at være afsluttet i 2023. 

En slags infill

Infill-bygninger er som regel mindre, enkeltstående byggerier der udfylder et mindre hul i en eksisterende karré. 

Men trods byggeriets anseelige størrelse, er der også her på Amager tale om en slags infill-ejendom.

De nye boliger skal nemlig lukke et gabende hul i en karré ud til Telemarksgade — som et led i Københavns Kommunes forsøg på at løfte denne del af Sundholmskvarteret, som står på kommunens liste over udsatte boligområder.

I den kommende boligejendom vil der blive blandet mere rundt i beboersammensætningen, end det ses flere steder i området. 

Når den nye Astas Have er blomstret op, vil den indeholde 64 boliger, hvor godt halvdelen bliver reserveret til boligforeningen VIBO og udbudt som almene boliger — mens den anden halvdel skal rumme privat udlejning.

Afspejler industrihistorie

Det nye byggeri bliver opført i henholdsvis fire og fem etager med tagterrasse. Bygningen skal desuden danne værn mod støj fra den stærkt trafikerede Sundholmsvej, så det bliver muligt at skabe ro til at tænke en fornuftig tanke i bebyggelsens indre gårdanlæg.

Der bliver også sat plads af til en fælles taghave og erhvervslejemål i stueetagen, mens der bliver anlagt en parkeringskælder under gårdrummet.

I dag er denne del af Sundholmskvarteret kendetegnet ved en række spor fra den lokale industrihistorie, blandt andet i form af tre bevaringsværdige bygninger, der alle ligger på Sundholmsvej.

For at bevare noget af karakteren fra området — og skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige bebyggelser — følger Astas Have samme opskrift som den ældre, lidt ensomme bygning, den bygges op omkring.

Når det store byggeri er afsluttet, vil her stå en næsten lukket randbebyggelse med sadeltag i fire etager ud mod Sundholmsvej og fem mod Kornmarksvej.

Facaderne vil stå i mursten med reliefvirkning i stueetagen og markeringer i murværket nær taget for at skabe lidt 'spil' i facaden. De fremskudte karnapper skal skabe yderligere dybde i facaden, og ligesom altanværn og de tilbagetrukne indgangspartier bliver de udført i aluminium i en bronzenuance.  

Alt i alt skal det nye byggeri fremstå som sit eget 21-århundredes indslag i byen, men samtidig tale et sprog der respekterer den meget ældre nabo, som det klistrer sig på.

American Tobaccos-historie

Aluminium finder man dog ikke noget af på etageejendommen på Sundholmsvej 57, som Astas Have altså bliver opført omkring.

Den er opført i 1907 og står som en helt enkeltstående boligbebyggelse i fem etager plus en tagetage. 

Bygningens lukkede gavle har rent arkitektonisk længe kaldt på at få koblet flere byggerier på sig, så den kunne blive del af en karré — men i stedet lå der på nabogrunden i mange år en benzintank. Den blev dog lukket og lå i nogle år øde, trist og forladt hen — indtil den blev revet ned i 2019 og gjorde plads til det nye byggeri, der nu er på vej.       

Bygningen fra 1907 rangerer højt på bevaringsranglisten på grund af sin arkitektoniske kvaliteter. Den har en rød teglstensfacade med lyse, pudsede detaljer, frontispice (en trekantet "tempel-overbygning" på facaden) og en buet karnapudbygning fra 1. til 4. sal. Det den karnapudbygning, der nyfortolkes på de nye naboer, der er på vej op. 

Også den ældre bygnings historie bidrager til dens bevaringsværd.

Boligerne i ejendommen var oprindeligt ejet af tobaksfabrikken American Tobacco og har højst sandsynlig fungeret som hjem for fabrikkens administrative medarbejdere i hvad der ellers senere blev et område præget af industri.

Denne del af Sundholmskvarteret var i en årrække et sammensat industriområde med små og større produktions- og administrationsbygninger — blandt andet altså American Tobacco.

Langsomt blev områdets industrielle præg skubbet til side til fordel for flere beboelsesejendomme — en udvikling der altså fortsætter nu.

Det er Mangor og Nagel der har tegnet stregerne til de nye huse. Arkitektfirmaet har tidligere haft succes med at placere nybyggede boliger op ad ældre ejendomme — blandt andet et præmieret Frederiksberg-byggeri på Ågade.

Mangor og Nagels seneste regnskab viser også, at det går særdeles godt for virksomheden. Med en omsætning på 100 millioner kroner, og et resultat på 10,5 millioner kroner efter skat, blev 2021 det økonomisk bedste år i firmaets 74-årige historie.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Birgiterichsen

Byggeriet har været gået i stå i lang tid og i sidste uge blev der fjernet skure og belysning fra byggegrunden - i øvrigt midt om natten. Den tomme udgravning udgør nu forgrunden af min udsigt, da jeg bor lige bag ved. Dog heldigvis et sted, hvor byggeriet ikke kommer til at spærre for min udsigt, takket være brandvej og bygninger, der ikke skal rives ned og heldigvis er lave.

Hvad kommer der til at ske med byggegrunden?
Jesper Munk Andersen
Blot for ikke unødigt at kludre i betegnelserne, så er Sundholmsvej 57 ikke fredet, men erklæret bevaringsværdi i kategori 3 i Kommuneatlas for København Kommune.
Wiebke Engels Jesper Munk Andersen
Tak. Det undrede mig umiddelbart også.

relaterede
artikler

For nylig nåede det højeste tårn toppen, og snart begynder byggeriet af Postbyens almene boliger, der skal skabe et "klassisk københavnsk gadeforløb".

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling