pixel

Nyt svømmebad på Papirøen

Hop i svømmehallen lige i havnens knæk.

Svømmebad på papirøen udkig i havneløb

Fakta

Papirøen
(Christiansholm)

Papirøen lige over for Skuespilhuset og Nyhavn har en af byens bedste beliggenheder. Når den nye Inderhavnsbro åbner, vil Papirøen blive en betydeligt mere integreret del af byen, end den er i dag.

Papirøen huser midlertidigt Experimentarium, madhallen Copenhagen Street Food samt en række kontorer og showrooms for kreative firmaer.

Experimentarium flytter i 2016 tilbage til Hellerup, mens Copenhagen Street Food har ytret ønske om også at kunne fortsætte i fremtiden - enten på Papirøen eller et nyt sted i byen.

Øen er ejet af By & Havn der er et offentligt selskab ejet af staten og Københavns Kommune. Selskabet har til opgave at udvikle store områder som Ørestad og Nordhavn. Overskuddet fra det arbejde går til finansieringen af metroen.

Kort
Papirøen

Hvad skal der fremover ske på byens måske bedste beliggenhed over for Skuespilhuset og Nyhavn?

Allerede inden byens arkitekter er gået i gang med at tegne planer for øens fremtid, er det med ret stor sikkerhed slået fast, at København vil få et nyt, stort svømmebad på Christiansholm ― den lille ø lige i inderhavnens knæk.

Christiansholm, eller Papirøen som den hedder i folkemunde, blev den 1. januar 2013 ledig fire år før tid.

Da den daværende lejer opsagde lejekontrakten, stod byen pludselig med et stykke jord midt i det historiske København ― og midt i havneløbet.

Året efter flyttede Eksperimentarium ud på øen, mens deres egne lokaler i Hellerup gennmgår en større ombygning.

Og lige ved siden af åbnede Copenhagen Street Food ― en folkelig, indendørs madhal, der på kort tid er blevet et særdeles populært hangout for byens foodies og andre københavnere der kan lide uformel stemning krydret med udsigt over byens havn og tårne.

Begge funktioner er dog midlertidige. Papirøen har længe været en del af Københavns Kommunes langsigtede planer om at afvikle byens industri til fordel for flere boliger og mere kulturliv.

Det er nok også de færreste der knuselsker de to grå betonhaller der huser Experimentarium og Street Food.

Med andre ord skal Papirøen udvikles, og Københavns Kommune startede processen i marts 2015 ved at udskrive en idékonkurrence, hvor i alt 160 forslag blev modtaget, og 5 præmieret. Næste skridt var, at idéerne skulle danne inspiration for det videre planlægningsarbejde med opstart her i efteråret.

Masterplan med kaffe og svømmebad

Mandag morgen den 5. oktober mødte så i alt syv professionelle teams op på øen. De syv teams skal hver især udarbejde et forslag til en såkaldt masterplan for øen ― en plan der i mere generelle vendinger beskriver den fremtidige fordeling og udformning af nye bygninger og funktioner på øen.

Morgenkaffen på Papirøen blev serveret med et hæfte fra By & Havn, der er det offentlige selskab der rent formelt ejer øen. Hæftet beskriver i ord og tegninger vilkårene for arbejdet med masterplanen og havde et ark papir indlagt.

På arket stod skrevet, at Københavns Kommune har besluttet at gå videre med den idé som 3 af 5 vindere i idékonkurrencen havde foreslået ― nemlig et nyt offentligt svømmebad. På Budget 2016 for Københavns Kommune er der ydermere afsat 1,4 millioner kroner til en nærmere undersøgelse af mulighederne.

De syv teams skal derfor alle gøre plads til svømmebadet i de forslag der skal afleveres til By & Havn den 7. december.

Desuden er det allerede nu besluttet, at svømmebadet skal ligge på øens nordvestlige hjørne ― og at det meste af kajen langs havnen skal fritholdes til en promenade.

Denne placering er identisk med placeringen af svømmebadet i et af de fem præmierede idéforslag fra tidligere på året, nemlig 'Mad, Bad og Perspektiv' indsendt af det nystartede arkitekturbureau UBLA.

Samme UBLA udgør sammen med tegnestuerne Polyform og Holscher Nordberg, og rådgivningsfirmaet Alectia, team 5 i den masterplan-konkurrence der altså blev skudt i gang mandag den 5. oktober.

Om dette betyder, at københavnerne fremover vil få adgang til et multihus med både indendørs havnebad, kunsthal og en madhal i stil med Street Food ― som forslaget fra UBLA indeholder ― er det for tidligt at sige noget om.

Men oplægget til masterplanen for Papirøen indeholder mulighed for, at også andre kulturfunktioner får plads på øen. Cirka 25% er nemlig afsat til kulturformål og offentligt tilgængelige aktiviteter, mens de resterende 75% skal optages af nye boliger i varierende størrelser ― fra 2V'ere til storfamilieboliger.

Vi ved meget mere om detaljerne den 11. februar 2016, når dommerkomitéen afslører, hvilket af de syv masterplan-forslag der vinder konkurrencen og kommer til at danne grundlag for den fremtidige lokalplan for Papirøen.

Men uanset dens konklusioner, er der altså nu stor sandsynlighed for, at Skuespilhus, Opera og Inderhavnsbro får et stort offentligt svømmebad som nabo.

OBS: Vi skal for god ordens skyld nævne, at Anders Ojgaard, Magasinet KBHs udgiver og stifter, er partner i UBLA.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling