pixel

Udsigt til meget mere fri badning i havnen

Politikerne nikker foreløbigt ja til pilotprojekter med fri badning i to områder i Nordhavn og Sydhavn.

Besøgende i København kunne nemt få det indtryk, at det er tilladt at tage en dukkert i havnen, lige hvor det passer én.

På en varm sommerdag skal man ikke gå særlig længe langs havnen for at se københavnere og turister, der frejdigt frisker sig op i det kølende vand, selv om der hverken er en badezone eller et havnebad i sigte.

Om det er fordi folk ikke kender reglerne, eller fordi de er ligeglade, vil vi ikke spekulere i. Men tænk, hvis det også var helt lige meget.

Tænk, hvis man ikke behøvede nogen regler for, hvor man må bade, fordi hele Københavns havn var én stor badezone.

Nej, og så alligevel

Dén tanke har de også tænkt på Københavns Rådhus, og tilbage i december 2022 besluttede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation at sætte gang i en undersøgelse af, om denne tanke rent faktisk kunne blive til virkelighed. 

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen — som har samarbejdet om undersøgelsen — er nu klar med resultatet. 

Og det korte svar er ‘nej’.

Det lidt længere svar er, at ‘det er kompliceret’. Der er en hel stribe årsager til, at man er nødt til at begrænse mulighederne for at bade i havnen. 

Det hele handler i høj grad om sikkerhed, sundhed og om bestemmelser, der bliver fastlagt i blandt andet Søfartsstyrelsen, og som Borgerrepræsentationen derfor ikke kan lave om på.

Skulle der indføres fri badning i Københavns Havn, ville man være nødt til at undtage områder omkring for eksempel kloakudløb, nær havnebussernes ruter, i smalle kanaler med bådtrafik og så videre og så videre. Derudover ville der også være juridiske udfordringer i forhold til at lade folk bade fra de af byens kajkanter, der er ejet af private.

I praksis ville det betyde, at kommunen skulle opsætte en hel skov af advarsels- og forbudsskilte på land og lave omfattende afmærkning i vandet — og at forvirringen dermed formentlig vil blive endnu større, end den er i dag.

Begrænset fri badning

De to forvaltninger, der står bag undersøgelsen, havde dog også gode nyheder til politikerne: "Fri" badning i havnen er ikke umuligt, så længe det begrænses til visse områder.

Forvaltningerne foreslår, at man sætter gang i to pilotprojekter med fri badning i Nordbassinet syd for Sandkaj i Nordhavn og Teglværkshavnen i Sydhavnen.

Det kan enten være hele området eller dele af det, der åbnes for fri badning, og det hele vurderes at koste cirka 500.000 kroner til stiger og afmærkninger.

Derudover forslår de to forvaltninger, at man arbejder videre med at udvide de eksisterende badezoner og med at oprette nye badezoner og havnebade i nye dele af havnen. Ofelia Plads, området ved madmarkedet Reffen, Dokøen og Frederikskaj i Sydhavnen nævnes som mulige nye badelokaliteter.

Mens undersøgelsen stod på, er førstnævnte i en separat beslutning allerede udvalgt som byens — formentlig — næste badezone.  

Endelig foreslås det at rette ekstra fokus mod at få lavet flere badezoner nogle af de steder langs havnen, hvor der foregår ulovlig badning i ekstra stor stil.

Den del af planen omfatter flere af de ovennævnte steder, men også for eksempel Nyhavn og Blox i Indre By, Krøyers Plads og flere af kanalerne på Christianshavn, Redmolekanalen i Nordhavn samt Slusen og Havneholmen i Sydhavn.

Med andre ord er det ikke helt "fri" badning, der er måske er på vej til havnen, men noget der ligner lidt: Udpegede badeområder mange flere steder end vi ser i dag.

Pilotprojekt på budgettet?

Resultatet af undersøgelsen og forslaget om ‘fri badning’-pilotprojekterne blev i sidste uge fremlagt for politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, som valgte at godkende det.

Også medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget skal på deres næste møde godkende forslaget — som derefter vil blive taget med til efterårets forhandlinger om kommunens budget. 

Og hvis man til den tid finder de nødvendige midler, kan vi måske allerede næste sommer tage en dukkert i havnen lige, hvor det passer os. Så længe det altså er i et af pilotområderne ...

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling