pixel

Ørestads nye kulturhus går i jorden til efteråret

Efter flere års udskydelse kan byggeriet af Ørestad Syds kommende kultur- og foreningshus endelig starte op dette efterår.

kulturhus ørestad AART

Byliv og Ørestad rimer stadig ikke helt på hinanden.

Da man tilbage i 1994 præsenterede masterplanen for hele kvarteret, var diskussioner om "levende bydele", der understøttede "det gode byliv" endnu ikke kommet på mode — selv om der allerede dengang lød protester mod planerne.

Siden er Ørestads mange mangler, når det kommer til aktiviteter på gadeplan, vel nærmest brugt som omvendt inspiration til, hvordan man ikke skal gøre det, når man bygger nye bydele — en kritik, der ikke blev mindre efter man i 2005 klemte det meste af kvarterets mulighed for indkøbs- og kulturtilbud ind i det lukkede indkøbscenter Field's.

Udviklingsselskabet By & Havn har løbende forsøgt sig med flere initiativer, der skal råde bod på denne bylivs-mangelvare i den aflange bydel langs Amager Fælled. Det kommende 'Byens Hus' i Ørestad Syd er et skridt i den retning.

Huset, der opføres i et samarbejde mellem By & Havn og Københavns Kommune bliver et samlingssted for bolig-, forenings- og kulturaktiviteter for områdets beboere i alle aldre.

By & Havn har netop indgået aftale med entreprenørerne hos KPC om en planlagt byggestart dette efterår. Udover Byens Hus vil en mindre daginstitution og 85 nye boliger blive opført i samme kompleks. Hele byggeriet ventes færdigt i 2025.

Byggestart til efteråret

Til den tid vil Københavns Kommune overtage driften af daginstitutionen, mens By og Havn vil drive kulturhuset i en nystartet forening for husets brugere og områdets grundejere.

Byens Hus skal nemlig være både et fælleshus for områdets beboere og et kulturhus for hele bydelen. Beboerne i Ørestad Syd kan således se frem til møde- og festlokaler, værksteder, to multisale, café og fællesarealer i det nye byggeri. 

Naturen vil også ligge lige for døren. Huset opføres nemlig i første parket til Amager Fælled, hvis rige muligheder for friluftsliv også kan blive repræsenteret i det nye kulturhus. Husets indhold er nemlig stadig ved at blive defineret i dialog med områdets beboere. 

Asger Jorns Allé — som huset får adresse på — er udpeget til at blive bydelens nye aktivitetsstrøg med flere nye møde- og samlingssteder mellem Vestamager Station mod øst og Fælleden mod vest. Flere lokale i Ørestad Syd har dog beklaget sig over, at det ikke skrider ret godt frem med dén vision — med mange tillukkede facader på gaden og en behersket score på intimitetsskalaen.

Et hus til kvarteret

Muligheden for et samlende kulturhus opstod, da lokalplanen for Ørestad Syd bestemte, at 1 procent af det samlede etageareal i bydelen skal gå til fælleslokaler til beboerne, og at arealerne kan samles i ét hus for hele kvarterets beboere. 

På den måde får Byens Hus mulighed for at skabe mere sammenhængende faciliteter, end hvis de var spredt på flere adresser — på godt og ondt, kan man måske sige, da aktiviteterne, og det medfølgende byliv, så koncentreres i ét punkt i stedet for at blive fordelt i den noget bylivs-fattige bydel.

Det er tegnestuen AART Architects, der har slået stregerne til det ny hus. I udformningen har man lagt vægt på at skabe en bygning, hvor grænserne mellem inde og ude hviskes ud, hvilket ses på husets mange terrasser, der i forskellige højder tilbyder udendørs ophold og aktivitetsmuligheder. 

Den udendørs terrasse-inddeling er set afprøvet i flere af områdets øvrige byggerier som Ørestad Skole, VM Bjerget og den kommende Ørestad Syd Skole.

Mens arbejdet med det nye kulturhus står på, arbejder By & Havn og kommunen på at etablere flere midlertidige møderum for de kommende aktiviteter, der siden planlægges samlet i Byens Hus. 

Oprindeligt regnede By & Havn med at projektet kunne indvies allerede i 2021, men forskellige kompleksiteter betød en udskydelse til 2023, hvilket nu altså er rykket til 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Valby
Et indendørs mødested for både voksne og børn — dét mangler i mange af Københavns bydele, mener SquareOne Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling