pixel

Ørestads P-huse står (stadig) tomme

Ny opgørelse viser underbelægning i Ørestads mange P-huse. Alligevel er der politisk uenighed om, hvorvidt der skal bygges flere.

arena p hus ørestad

Det er to år siden, at tal fra By & Havn afslørede, at de mange P-huse i Ørestad står halv- eller heltomme det meste af tiden.

Og nye tal viser, at dét ikke har ændret sig stort siden.  

I 2021 sagde Andreas Keil fra Socialdemokratiet ellers til Ørestad Avis, at forventningen var, at "udnyttelsgraden vil stig i takt med, at Ørestad bliver mere udbygget".

Men rent faktisk går udviklingen nu den modsatte vej i flere P-huse.

Ørestads største P-hus med 747 pladser — 'Edvard Thomsen' — havde i 4. kvartal 2020 en belægning på ca. 45% i nattetimerne og 35% midt på dagen.

To år senere — i 4. kvartal 2022 — er der stadig cirka 35% fyldt midt på dagen, men nu kun omkring 42% om natten.

P-huset 'Robert Jacobsen' havde i 1. kvartal 2021 en belægning på 50% om natten, men den er nu nede på omkring 40%.  

Tallene varierer lidt fra hus-til-hus, og i 'Ejler Bille' er der en anelse mere belægning nu end for et par år siden. Men gennem 2022 er belægningen også her faldet tilbage, og generelt gælder den let-faldende udvikling bredt for Ørestads P-huse. 

I P-hus Hannemann har man nu kun godt 5% belægning om natten — og cirka 35% om dagen.

Grøn blok lavede 0-norm

Så kunne man måske tro, at der fra politisk side nu vil blive ændret kurs. At man vil begrænse antallet af nye P-pladser i Ørestad — og det gør man også. Men ikke med alles gode vilje.

For et par uger siden kunne vi fortælle, at en ny plan for Ørestad Syd både skal bane vej for mere byggeri og mere byliv i området.

Ved dén lejlighed foreslog embedsværket sine politikere, at man anvender Københavns Kommunes vanlige 'parkeringsnorm' i forbindelse med det nye byggeri.

Parkeringsnormen indeholder en bestemmelse for, hvor mange P-pladser en bygherre skal anlægge pr. kvadratmeter bolig eller kontor, der vil blive bygget. Og hvis man anvendte den ved det kommende byggeri, ville der skulle findes plads til yderligere cirka 200 nye P-pladser i Ørestad Syd.

Men Radikale Venstre mente, at fordi Ørestad Syd har sin egen metrostation, bør man i forbindelse med de nye byggerier benytte sig af den mulighed, som byens politkere har haft siden 2020: Nemlig at man kan se helt eller delvist bort fra kravene om nye P-pladser, hvis der er god offentlig transport i området.

Dén mulighed kom til verden, da den såkaldte "Grønne Blok" på Københavns Rådhus i 2020 stemte et forslag igennem til byens nye kommuneplan, der udstikker de mere generelle retningslinjer for byens udvikling.

Ved dén lejlighed stemte alle partier for idéen om mulig fritagelse for nye P-pladser — dog på nær Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Med stemmerne 7-6 blev den ganske markante ændring i Københavns Kommunes parkerings-kurs dermed kun lige akkurat en realitet.

Hvad er kursen?

Her i 2023 ville Radikale altså tage muligheden i brug i sagen om Ørestad. Og den politiske holdning til parkering har tilsyneladende ikke ændret sig meget siden 2020.

Ved afstemningen om de nye planer for Ørestad Syd, stemte alle partier på nær Socialdemokratiet, Konservative og Venstre nemlig for, at man ikke blot bruger den sædvanlige P-norm. I stedet skal sagen nu vurderes individuelt på baggrund af, at man har metro som nabo — hvilket formentlig vil resultere i betydeligt færre, eller ingen, nye P-pladser i tilknytning til de nye boliger. 

Denne gang var det dog kun Konservative der decideret stemte imod. Liste A og V nøjedes med at undlade at stemme.

Men hvorfor støtter Socialdemokratiet ikke et forslag om mindre parkering i et område med metrostation og halvtomme P-huse? Partiet gik i 2021 blandt andet til kommunalvalg på en idé om at fjerne 1/3 af alle byens P-pladser på gaden, og dét er umiddelbart svært at få stemme overens med holdningen til Ørestad.

Vi sender spørgsmålet videre til Marcus Vesterager, der er Socialdemokratiets ordfører på området. Han siger i et skriftligt svar:

"Vi undlod at stemme for ændringsforslaget, da der i forvejen er foretaget en konkret vurdering af området i henhold kommuneplanen. Forvaltningen vurderer selv, at kommuneplanens parkeringsnorm er fyldestgørende, da lokalplanen omfatter et større område, der næsten er fuldt udbygget."

Ordlyden af Vesteragers svar er næsten identisk med forvaltningens egen formulering i indstillingen til politikerne. Med andre ord tager Socialdemokratiet embedsværkets vurdering for pålydende og mener ikke, der er grund til at benytte andet end den normale P-norm.

Magasinet KBH vil opfølgende vide, på hvilket grundlag Socialdemokratiet er enig med embedsværket — taget i betragtning, at Ørestads P-huse i dag står halvtomme hen. Men Marcus Vesterager er ikke vendt tilbage med et svar.

Vesterager skriver dog også, at Socialdemokratiet fortsat ønsker at reducere antallet af P-pladser på de københavnske gader — selv om man efter blot otte måneder opgav sit eget valgløfte fra 2021 om nedlæggelse af 1/3 af P-pladserne inden 2025.

Vesterager skriver til Magasinet KBH:

"Vi mener stadig, at bilparkering skal fylde mindre byrummet, og derfor ønsker vi, at en større del fremover skal være i konstruktion. Dette skal gå hånd i hånd med tiltag, der giver alternativer til bilen og mindsker bilejerskabet."

Altså skal flere P-pladser flyttes ind i nye P-huse og P-kældre — og samtidig skal incitamentet til at eje bil mindskes.      

I denne omgang lykkedes det dog altså et flertal bestående af Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet at begrænse antallet af nye P-pladser.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Lasse Sonne
Den grønne blok - fra enhedslisten til radikale - gør alt for at bekæmpe forholdene for børnefamilier som er afhængig af bilen for at få hverdagen til at hænge sammen. Intet under vi ser faldene fødselstal når vi har politikere der gør alt for at forringe vilkårene for børnefamilierne!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling