pixel

Øresunds­motorvejen kan blive overdækket

Ørestad skæres i dag over i to halvdele af Øresundsmotorvejen. Politikere vil lade dem smelte sammen ved at overdække vejen.

Ørestad City og Ørestad Syd er i dag to skarpt adskilte bydele.

Står man i dag ved Field's, og vil man gerne bevæge sig til fods til Ørestad Syd, så kræver det et vist talent for at opmuntre og motivere sig selv.

Den cirka 200 meter lange gåtur foregår nemlig på en bro over både togskinner og den 6-sporede motorvej, der forbinder det indre København med lufthavnen og Sverige: Øresundsmotorvejen.

Motorvejen løber stik øst-vest, så når der er støvregn i luften, og vinden kommer fra vest — og det gør den tit i Danmark — så kan gåturen over broen fra Ørestad City til Syd være en noget brutal oplevelse.

Men hvad nu hvis man overdækkede det hele i stedet for blot at have en eksponeret bro over motorvejen?

Hvad nu hvis man skabte nyt land ovenpå motorvejen, byggede på den og knyttede Ørestad City og Syd sammen?

8-spor giver overdækning?

Dén idé er pludselig kommet frem af gemmerne, efter regeringen tidligere på året fremlagde sin plan for investering i ny infrastruktur i Danmark.

Politikerne på Christiansborg har ikke pludselig fundet penge til at skabe bedre bymiljøer i hovedstaden — tværtimod, kan man måske sige. For staten vil have lagt et ekstra spor til Øresundsmotorvejen, så den i fremtiden bliver ikke mindre end 8-sporet.

Men når man nu alligevel kører gravemaskinerne til Ørestad og bruger 632 millioner skattekroner på at lave et ekstra motorvejs-spor, burde man så ikke kigge på at overdække den del af motorvejen, der snitter Ørestad over?

Dét mener Venstre i København, der derfor for nogle dage siden stillede forslaget på Københavns Rådhus og fik støtte fra samtlige andre partier.

Politikerne har derfor nu bedt embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen om at oprette en "sag", der senere kan drøftes politisk i flere detaljer.

Og idéen kan hurtigt få ben at gå på. Forvaltningen er nemlig også blevet bedt om at lave et såkaldt budgetnotat til politikerne.

Et budgetnotat er en forudsætning for, at politikerne senere kan sætte en sag på byens budget, og forvaltningen er blevet bedt om allerede at have notatet klar til de kommende, politiske forhandlinger om 'overførselssagen'.

Overførselssagen kaldes også Københavns "lille budget" og foregår hvert år i starten af foråret. Her fordeler politikerne ubrugte midler fra året før.

Med andre ord kan politikerne allerede til foråret beslutte, at der skal afsættes penge til det indledende arbejde — og at man vil indgå i en dialog med staten om at rejse finansiering til det omfattende anlægsarbejde, som det vil være at overdække op mod 700 meter motorvej.

Jomfruelig jord

Man skal nok forvente en længere snak frem og tilbage mellem stat og kommune, før der sættes en underskrift på entreprenør-kontrakterne, og arbejdet kan gå i gang.

Men ender projektet med at blive til virkelighed, vil det kunne kurere flere af Ørestads hovedpiner:

Støjen fra motorvejen er i dag ikke ubetydelig i denne del af bydelen, men den ville blive "pakket ind" af en overdækning.

Området opleves i dag også meget fragmenteret og opdelt af motorvejen. Men med ny, jomfruelig "jord" mellem City og Syd at bygge og anlægge rekreative områder på, vil man kunne knytte de to halvdele bedre sammen.

Og så kan det nyetablerede areal i hvert fald delvist betale for sin egen etablering, hvis man senere kan bygge nye boliger eller erhvervsbyggeri på det.

Man kunne nok forestille sig modstanderne af Fælledby drømme om, at byggeriet på Amager Fælled blev blev flyttet lidt sydpå og opført ovenpå motorvejen i stedet.

Gammel idé

Idéen om at overdække Øresundsmotorvejen ved Ørestad er faktisk slet ikke ny.

Tilbage i 2013 foreslog den 'arkitektoniske tænketank' Bjelke+Cermak+Veile netop dén løsning i deres visionsoplæg Ørestad 2.0.

Her ville de unge arkitekter skabe et mere livligt og behageligt Ørestad ved blandt andet at fortætte byggeriet og koble bydelene sammen henover motorvejen.

Med otte års forsinkelse har politikerne altså nu også hævet et øjenbryn og tænkt, 'ja, hvad nu hvis ...'

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling