pixel

Parkerings­splittelsen på rådhuset fortsætter

Der er bred enighed blandt hovedstadens politikere om, at bilismen skal reduceres — men ikke hvordan. Konservative lider P-plads-nederlag i Borger­repræsentationen.

københavn gade parkering

På Vendersgade ved Torvehallerne er asfalten for nyligt blevet gravet op for at skabe plads til den kommende cykelgade.

Når kantsten og asfalt vender tilbage, vil 28 af de nuværende 54 P-pladser være forsvundet.

Står det til Socialdemokratiet, skal en tredjedel af de københavnske parkeringspladser på gadeplan — svarende til 42.000 styk — lide samme skæbne inden udgangen af 2025.

Ifølge partiet skal de nedlagte pladser i et vist omfang erstattes i parkeringshuse og -kældre. Men hvad "et vist omfang" betyder, er der endnu ikke meldt noget ud om.

Ifølge Københavns Kommunes teknik‐ og miljøforvaltning vil det koste mellem 0,6 og 1,5 millioner kroner at erstatte én parkeringsplads, alt efter om erstatningen bliver i P-hus eller P-kælder.

Afhængig af hvor mange pladser der skal erstattes, kan det derfor resultere i en stor kommunal regning.

Og der skal erstattes mange pladser, hvis Konservative får sin vilje.

K: Erstat samtlige pladser

Godt nok har Konservative tidligere meldt ud, at partiet også ønsker at fjerne parkeringspladser i gadeplan til fordel for træer, grønne opholdsrum, cykler og gående. Og partiet var da også positivt stemt over for visionen om at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringen.

Men samtidig har partiet meldt ud, at det ikke må føre til, at københavnerne skal bruge mere tid på jagt efter et sted at holde bilen.

Partiet ønsker derfor, at hver og én af de 42.000 pladser skal erstattes i nye P-huse, hvilket vil få Socialdemokratiets vision til at koste op mod — og potentielt over — svimlende 42 milliarder kroner.

Dét krav — at der fremover ikke må nedlægges en parkeringsplads, uden at der anlægges en erstatningsplads — tog Konservative med på Borgerrepræsentationens seneste møde den 14. oktober.

“Så længe vi kan konstatere, at både befolkningstallet og antallet af københavnere med bil stiger, skal vi ikke nedlægge parkeringspladser,” lød Konservatives begrundelse.

Kun otte stemmer for 1:1 erstatning

Selvom en reduktion af byens bilisme var et af de varmeste emner i Magasinet KBHs rundspørge blandt partierne sidst i 2020, så er der uenighed om, hvordan den skal udføres:

Skal det være via gulerod i form af bedre offentlig transport og cykelforhold? Eller pisk ved at gøre det sværere for bilisterne at køre bil? Eller en kombination?

Da Borgerrepræsentationens medlemmer skulle tage stilling til Konservatives forslag om 1:1 erstatning af parkeringspladser, var der flest pisk-tilhængere, og forslaget blev nedstemt med klare 43 stemmer imod 8.

For stemte — udover de Konservative — også Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Frie Grønne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Siden 2008 er antallet af københavnerbiler er steget med 32 procent. I samme periode er antallet af kommunale P-pladser steget med 2. Men der er mere i historien.

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling