pixel

Siden 2008: 32.564 ekstra biler

Siden 2008 er antallet af københavnerbiler er steget med 32 procent. I samme periode er antallet af kommunale P-pladser steget med 2. Men der er mere i historien.

Parkering i København

Når vi skriver om byens trafik og visioner om bilfri gader her på Magasinet KBH, bliver besværet med at finde et sted at stille bilen — og pengene man må slippe for det — ofte debatteret:

Skal vi have flere parkeringspladser, fordi mange er afhængige af deres bil? Eller færre parkeringspladser, fordi det vil tvinge folk til bedre alternativer og skabe mere plads til anden brug af byens rum?

Men hvordan ser udviklingen af forholdet mellem antal biler og antal P-pladser egentlig ud? Det har medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (K) spurgt teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om.

Det korte svar fra borgmesterens forvaltning er, at både antallet af biler og pladser er steget — men bilerne tilsyneladende i højere grad end pladserne at holde dem på.

Paris fjerner pladser. Skal København samme vej?

I januar meldte Paris ud, at byen vil sløjfe 70.000 parkeringspladser frem mod 2025 for at gøre plads til bedre byrum og modarbejde de globale klimaforandringer.

Herhjemme er der op til kommunalvalget i efteråret kommet meget fokus på parkeringsforholdene — og netop hvorvidt de optager for meget plads og blokerer for grønne byrum.

Tidligere i år foreslog Socialdemokratiet i København som en del af partiets valgprogram således at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringen — svarende til 42.000 pladser.

Dét bakkede eksempelvis Konservative på rådhuset op om. Partiet krævede dog, at hver og én af de nedlagte pladser erstattes i nye P-huse — gerne under jorden. Noget som ifølge Teknik‐ og Miljøforvaltningen kan koste helt op imod svimlende 42 milliarder.

Selvom Konservative har meldt ud, at de vil have flere over på cykel og ned i en metro i hverdagene, så ønsker partiet også at gøre parkeringsforholdene bedre. Konservative mener nemlig, at byens P-pladser er for få og for dyre.

Men er der blevet færre P-pladser i byen? Og kommet flere biler? Svaret er — kompliceret.

32 procent mod 2 procent

Siden 2008 er antallet af biler i København steget med 32 procent.

Det lyder som en voldsom stigning, men sammenholder man med befolkningsvæksten i København — der er kommet 17 procent flere københavnere fra 2010 til 2020 — er stigningen lidt mindre stejl.

Antallet af biler per 1.000 voksne er steget med cirka 7 procent i samme periode. Fra 236 til 253. Det svarer til, at der i 2008 var 4,2 voksne mennesker per bil i hovedstaden, mens der sidste år var 3,9 voksne mennesker om en bil.

Det er særligt de seneste syv år, at udviklingen har taget fart. Fra 2013 frem til 2020 steg bilejerskabet pr. 1.000 voksne i Københavns Kommune med hele 10 procent.

Også antallet af kommunale parkeringspladser er vokset. Dog i langt mindre grad. Fra 2008 til 2020 kom der 2.400 flere kommunale pladser til. Det svarer til en stigning på to procent.

Men virkeligheden er lidt mere mudret.

Opgørelsen fra Københavns Kommune omfatter kun P-pladser på kommunale veje og privat fællesvej, og pladser anlagt og drevet af det 95% kommunalt ejede By & Havn er ikke talt med.

Desuden er der de senere år anlagt mange private P-huse og -kældre rundt omkring i byen i forbindelse med nye byggerier.

Derfor er det reelle antal af nye P-pladser i København væsentligt højere.

By & Havn har særligt de seneste 15 år opført adskillige P-huse og -kældre, og udviklingsselskabet råder i dag over cirka 7.150 P-pladser i områderne Ørestad, Nordhavn, Marmormolen, Nordre Toldbod, Søndre Frihavn og Ved Slusen.

Flere By & Havn P-huse og -kældre vil snart slutte sig til i både Ørestad, Nordhavn og Sydhavn.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling