pixel

København nedlægger 2(!) parkerings­pladser

Lille sag på Østerbro viser, at politisk parkerings-håndslag af og til ikke er så fast.

Hvor meget af byens plads skal bruges til parkeringsplads?

Dét er et evigt aktuelt spørgsmål i byens udvikling — og for mange et spørgsmål om ideologi.

En ganske lille sag på Østerbro pegede dog for nylig på, at det nogle gange kan blive lidt for ideologisk for nogle.

Mellem Bryggervangen og Kildevældsgade i den ydre del af bydelen er der nemlig planer om at anlægge en ganske lille, ny cykelsti — en plan der vil betyde nedlæggelse af to P-pladser.

Dén nedlæggelse skulle de københavnske politikere godkende på et møde i denne uge, og her blev det tilsyneladende for nogen så småt, at man valgte at se bort fra et tidligere håndslag.

Denne gang nej til 1:1

Da et flertal af partierne på Københavns Rådhus sidste år aftalte at samarbejde om byens budgetter for både 2024 og 2025, var De Konservative en del af den såkaldte 'principaftale'.

Og efter Konservativt ønske var et af udgangspunkterne for det brede samarbejde, at hvis der i de kommende to år skulle nedlægges parkeringspladser på de københavnske gader, ja så skulle de erstattes i forholdet 1:1.

Med andre ord: Nedlagde man én P-plads ét sted, skulle man oprette en ny et andet sted.

Men dét ønske kom Konservative alligevel til at stå næsten hele alene med, da sagen handlede om, at blot to P-pladser på Østerbro skulle fjernes for at få plads til en cykelsti.

Kun Venstre støttede nemlig det konservative forslag om, at de to nedlagte pladser skulle erstattes med to nye pladser, sådan som Konservative ønsker, at det altid skal være i København.

De øvrige parter fra principaftalen, der også deltog i afstemningen om P-pladserne på Østerbro — Socialdemokratiet, SF og De Radikale — stemte alle imod de Konservative.

Og dermed siger København altså farvel til to af sine omkring 126.000 P-pladser på gaden.

De Konservative kan så i stedet glæde sig over, at København til gengæld — på Socialdemokratisk initiativ — snart får 13 nye P-pladser på Øster Alle.

Konservative arbejder også på at få den såkaldte 'parkeringsnorm' sat op. Normen fastsætter, hvor mange nye P-pladser der skal etableres per kvadratmeter, hver gang der bygges nye boliger eller nyt erhvervsbyggeri i byen.

Normen blev ellers sat ned for fire år siden.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

mrmanafon
vil gerne mindre p-pladser ikke mere..

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling