pixel

Sluseholmens sidste del på vej

Nyt metrostop og byplads ved vandet er en del af sidste kapitel for byudviklingen på Sluseholmen.

Sluseholm, Holscher Nordberg, skitse

Den nordlige del af Sluseholmen var i sin tid den første af Sydhavns nye kanalbydele, der stod klar.

Arbejdet med den sydligste del har omvendt trukket ud — på trods af at den samlede udviklingsplan for hele arealet har ligget klar siden midten af nullerne og nedfældet som lokalplan siden 2009.

Men nu sker der ting og sager, for om to år åbner metroen til Sydhavn og får stop her. Dét kalder på en ny og tættere bebygget plan for området, hvis man spørger Metroselskabet og fem grundejere i området.

Derfor blev en ny startredegørelse for området søsat sidste år, og et nyt lokalplanforslag er snart klar til at blive sendt i offentlig høring.

Tættere og plads til sol

I forhold til den gamle lokalplan fra 2009 er bygningsvolumen skruet en anelse op med en bebyggelsesprocent på 200 mod før 170.

Bebyggelsesprocenten angiver det samlede, byggede etageareal i forhold til grundens areal — indregnet alle etager, så procenten kan godt være over 100. Til sammenligning er den i et parcelhuskvarter ikke over 30.

Med den nye plan sikres en pladsdannelse ved den kommende metrostation, en ny bydelsplads ud til vandet — og fem nye, store bygningsklynger med erhverv og bolig bundet sammen med veje, kanaler, indre gårdrum og varierende facadeforløb, som resten af kvarteret er kendt for.

Det nye byggeri vil slange sig mellem den stærkt trafikerede Sydhavnsgade — som egentlig hedder Sjællandsbroen på dette stykke af vejen — og den eksisterende, udbyggede del af Sluseholmen. Et erhvervsbånd mod Sjællandsbroen skal skærme lejlighederne langs kanalerne fra trafikstøj.

Højden på erhvervsbebyggelsen vil nå knap 40 meter, mens den bagvedliggende boligbebyggelse nogenlunde vil matche det eksisterende Sluseholm med højder på op til 30 meter.

De 40 meter er en anelse højere end hvad lokalplanen egentlig åbnede for, men kan lade sig gøre ved hjælp af et kommuneplantillæg, da højden understøtter kommunens ønske om tættere byudvikling i stationsnære områder. Kort sagt ser man gerne flere mennesker bo tæt ved offentlig transport, da det reducerer behovet for bilejerskab i byen.

Højest bliver erhvervsbyggeriet mod Sjællandsbroen, hvor indgangen til metropladsen fremover vil ligge. Andre steder sænkes højderne for at sikre lysindfaldet bedst muligt.

I stueetagerne ud mod metropladsen — og vejen Sluseholmen, som er områdets hovedgade — åbnes der mulighed for butikker, erhverv og caféliv. Et socialt botilbud bliver der også plads til.

Langs erhvervsområdets sydlige kant ved Sjællandsbroen vil et nyt grønt bælte med 110 nye træer også gøre sit for at holde motorstøjen på afstand.

Den kommende metrostation Sluseholmen får plads ud mod vandet ved Fordgraven med 50 nye træer, stiforbindelser til resten af kvarteret og tilbagetrukkede stueetager, der skal modvirke vind.

Ovenpå den underjordiske station udvides pladsen ud over vandet med en ny træbrygge til ophold, der nok skal blive et yndet vaffelis- og solbrille-spot om sommeren.

Mulighed for ny stibro

Den nye lokalplan giver samtidig mulighed for en fremtidig stibro — eller tunnel — over eller under Sjællandsbroen, som kan binde den i dag ret opdelte bydel sammen og har været diskuteret nogle år.

I lokalplanen er broen foreslået placeret, så den får direkte forbindelse til metropladsen og fører over til "det gamle" Sydhavnen og det nye Sydhavnsgade Kvarter, der også er på vej op.

Lokalplansforslaget mangler nu at blive godkendt af Borgerrepræsentationen, før det kan sendes i otte ugers offentlig høring. En endelig plan kan herefter godkendes mod slutningen af året.

I de indledende høringer har det allerede lydt fra Kongens Enghave Lokaludvalg, at det foreslåede byggeri er lige lovligt tæt omkring metropladsen, som risikerer at blive henlagt i skyggen.

Til det har Teknik- og Miljøforvaltningen foreløbigt svaret, at det blot er metropladsen, der til tider skygges til, mens den kommende, 350 m2 store træbrygge i vandet får gode solforhold.

På den anden side af Sjællandsbroen og Sydhavnsgade er nye kvarterer ved at blive forberedt ved både Molestien, langs Borgmester Christiansens Gade og længst mod syd på Stejlepladsen.

Mod nord er de sidste byggegrunde på Teglholmen og Enghave Brygge ligeledes ved at blive færddigudviklet.

Øst for — og i direkte forlængelse af — området er Sluseholmen Skole, ungdomsboliger og en ny daginsitution ved at blive opført.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Helt derude hvor Sydhavnen ender har København fået et styks kanalby der skiftevis præmieres og skældes ud. Smukt, men kedeligt, siger rygtet. KBH drog en vintereftermiddag til Sluseholmen for at få selvsyn, og oplevede både håndfodrede svaner og afvisende cigarrør.
Når københavnerne i fremtiden kan strække benene i Sluseholmens nabokvarter, står den ud over Amsterdam-stemning på et strejf af Venedig og soltrapper.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling