pixel

Byggestart på unik skole ved vandet

Sluseholmens Skole bliver både blå og grøn — og med sportshal på taget af P-hus.

sluseholmen skole kanal vand

Det er en folkeskole lidt ud over det sædvanlige, der nu begynder at rejse sig i Sydhavnens 'Sluseholmen'.

Ikke blot vil der være kanaludsigt fra mange af lokalerne — der er også planer om at lade flydepontoner på vandet foran skolen agere platforme til læring.

Skoleområdet skal så at sige trækkes helt ned til vandet — og strækkes ud langs det med boldbaner, trampoliner, parkour og plads til ophold langs en nygravet kanal.   

På bygningens tag — der springer i niveau til fire forskellige højder — bliver der plads til adskillige terrasser med legepladser på alle niveauer.

Alle tagfladerne skal i høj grad begrønnes, og Københavns Kommune lancerer selv det nye byggeri som 'Den Grønne Byskole'.

Kort sagt skal naturen ifølge kommunen være skolens omdrejningspunkt — både i form af vandet og det grønne der både skal beklæde og omgive skolen.

P-hus med sport på taget

Selve skolen er det nye byggeris hovednummer, men i direkte tilknytning til den bliver der opført et stort P-hus, der også byder på noget lidt ud over det sædvanlige.

P-huset er den højeste del af det nye byggeri og er placeret ud til den tungt trafikerede Sydhavnsgade/Sjællandbroen. På den måde skal byggeriet udgøre sin egen 'mur', der skal afskærme kanalidyllen og legeområderne i det indre fra bilerne og larmen på den anden side.

Men P-huset er ikke blot en støjbarriere til opmagasinering af køretøjer.

Taget af huset udgør nemlig byggegrunden for skolens idrætshal, der kommer til at ligge i 5. sals højde. Med glasfacade hele vejen rundt, vil områdets børn kunne spille håndbold og badminton med udsigt ud over både Stejlepladsen og Fiskerhavnen — og det nye Sydhavnen langs havneløbet.

Ligesom det er tilfældet for andre dele af det nye skoleareal, vil Sluseholmens beboere have adgang til idrætshallen uden for skolens åbningstid. Byggeriet bidrager altså også med nogle tiltrængte idrætsfaciliteter til nærområdet.

Det nybyggede Sydhavnen er ofte blevet kritiseret for både at mangle grønt, mødesteder og fællesfaciliteter.  

Byggeriet et netop gået i gang. Man forventer, at både børn og voksne kan indtage den nye skole om godt og vel to år — i januar 2024.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling