pixel

Sidste etape af Sluseholmen sættes i gang

Kanalbyen Sluseholmen skal afsluttes med den sidste, sydlige brik. Boliger, erhverv og butikker vil fordele sig omkring ny plads ved metrostationen.

sluseholmen syd plan

Om tre år åbner metrostationen i den sydligste del af Sluseholmen som en del af udvidelsen af metrolinje M4 til Sydhavnen og Ny Ellebjerg.

Inden da skal byggeriet på området omkring stationen være på vej op, og derfor bliver der nu sat gang i den såkaldte 'startredegørelse' for kvarteret på Sluseholmens sydkant. 

Med undtagelse af to ældre kontorbyggerier er de ca. 47.000 kvadratmeter nordvest for Sjællandsbroen stort set ubebyggede i dag.

Det skal der dog ændres markant på i løbet af de nærmeste år — og når hele arbejdet er færdigt, vil den første af havneløbets nye kanalbyer, Sluseholmen, være helt færdigudviklet.

Metroplads mod vandet

En startredegørelse skitserer de overordnede rammer for et projekt og danner grundlag for den mere detaljerede lokalplansproces, der nu bliver sat i gang for 'Sluseholmen Stationsområde'.

Og det vil i høj grad være flere boligkarréer, som dén proces nu vil gøre plads til i Sydhavnen. Den sidste bid af Sluseholmen kommer til at være i stil med resten af de nye Sydhavns-kvarterer langs vandet.

Ud over de nye karrébebyggelser vil den kommende metrostation blive en markant del af det nye område.

Det bliver nemlig formentlig ikke en klassisk en af slagsen, som kun afsløres af det bordeaux-farvede M-skilt, trappenedgange og elevatortårne. 

Startredegørelsen anbefaler, at metrostationen Sluseholmen bliver ledsaget af en begrønnet plads ud mod Fordgraven, hvor man kan være helt tæt på kanalbyernes vartegn: vandet.

Ved siden af pladsen — i den del af området der er tættest på Indre By — skal metrostationen flankeres af høje erhvervsbygninger, som trapper nedad mod vandet.

Vand kommer der mere af, for en ny U-formet kanal er planlagt udgravet som afslutning på en eksisterende kanal, der med denne sidste etape bliver koblet på netop Fordgraven. 

I dag rager Arbejdernes Landsbanks kontorbygning op som den højeste bygning i området med 18,5 meter, men den vil der i udspillet blive bygget både udenpå og ovenpå. Det i dag ret anonyme byggeri kan derfor komme til at tage sig helt anderledes ud i fremtiden.

Bygherrene ønsker at gå højest ud mod den støjende indfaldsvej Sjællandsbroen, hvor der er lagt op til 33 meter høje bygninger. 

"Internt" i kvarteret kommer bygningerne lig karréerne i resten af kanalbyen til at holde sig til 25 meter i højden.

Med eller uden bil?

Forholdet mellem bløde trafikanter, offentlig transport og bilister i den sidste bid af kanalbyen er ikke faldet helt på plads endnu.

Fordi metrostationen og dens plads er placeret i midten af Sluseholmens sydkant, anbefaler embedsmændene i Københavns Kommune til politikerne, at området bliver delvist bilfrit. Men to ting kan udfordre ønsket om at holde biler væk:

Kvarteret er placeret lige op til Sydhavnsgade og Sjællandsbroen og har dermed nem adgang til motorvejsnettet. Og samtidig har bygherren et ønske om, at der i stuetagerne mod metropladsen og langs hovedgaden Sluseholmen skal være butikker, caféer og andre serviceerhverv — noget som bygherren mener skaber større behov for parkering.

Udgangspunktet for arbejdet med planerne bliver dog, at al parkering placeres i anlæg i kanten af området.

Bygherrerne omfatter udover Metroselskabet også blandt andre Danica Ejendomme og PFA Ejendomme. For at gøre plads til alle deres ønsker vil de hæve den bebyggelsesprocent der ellers allerede er fastsat for området i den mere overordnede kommuneplan: fra 185 til 200.

Sydhavnens kanalbyer har tidligere måttet høre for at være for tæt bebyggede — og for at mangle grønne områder — og Kgs. Enghave Lokaludvalg da også allerede udtrykt, at der omkring metropladsen presses for meget byggeri ind, som risikerer at skygge for pladsen.

Sandsynligvis vedtaget i 2022

De nye planer for området indeholder altså tættere byggeri — og er skruet anderledes sammen i forholdet mellem bolig, institutioner og detailhandel end i de eksisterende planer — og derfor kræver de en ny tur igennem Københavns Kommunes procedurer.

Det er dén proces, der sættes i gang, når politikerne forventeligt godkender startredegørelsen på et møde i dag, den 7. juni.

Flasker det sig for planerne, forventes en endelig, mere detaljeret lokalplan for området at ligge klar sidst i 2022, og nogle få måneder derefter kan man regne med byggestart.

På den anden side af indfaldsvejen er der også i fuld gang i byudviklingen. Tidligere i år blev de omstridte planer for Stejlepladsen fastlagt og godkendt politisk, og planerne for Molestien er sendt i offentlig høring over sommeren

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling