pixel

Ny studieby er på vej til Kløvermarken

Efter politisk tommelfinger op kan et industriområde — der ellers først skal byudvikles efter 2031 — nu tage forskud på fremtiden.

Studieboliger, Kløvermark, tegning

København mangler studieboliger, og tempoet med at opføre flere er ikke så tjept som mange — nok især de studerende — gerne så.

Derfor ønsker en gruppe erhvervsudlejere at opføre en hel lille by af nye, midlertidige studieboliger i et lager- og industrikvarter øst for Kløvermarken på Amager.

Det er modularkitekterne hos Nova Tegra, der har formgivet udspillet til 'Kløverbyens Studieboliger', og boligerne skal indtil videre stå i en ti-årig periode, indtil området vil lægge jord til en mere permanent byudvikling. 

Som et industriområde med lempelige krav til forurening og støj gælder der dog særlige bestemmelser i lokalplanen for opførelse af nye boliger i denne del af byen.

Det betyder kort sagt, at dét må man ikke — dog med et lille men. 

I et tillæg til lokalplanen for området er der nemlig åbnet mulighed for midlertidig anvendelse, så området kan udnyttes i en tidsbegrænset periode for ikke at stå ubrugt hen — dog formelt ikke til boliger.

Politikerne i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har dog netop valgt at give dispensation for bolig-restriktionen, og dermed er der åbnet op for, at unge med studieplaner snart kan få base på det østlige Amager.

Midlertidig studieby 

De nye studieboliger kaldet 'Kløverbyens Studieboliger' vil omfatte et etageareal på i alt 3.324 m2.

Den nye 'by' vil huse 168 studieboliger, et større fælleshus, drivhus, grønne arealer samt en lille containerforsamling, der både kan bruges til cykelparkering, skrald og aktiviter — og samtidig danne støjmur mod industrimiljøet på Prøvestenen mod øst.

I studiebyens eget miljø kommer fællesskabet i høj kurs. 

Fælleshuset får køkken, læsesal og mulighed for café og arrangementer. Og i området bliver der også plads til et lille amfiteater med mulighed for udendørs filmvisninger, koncerter og teaterarrangementer — samt værksted, fitness og et udendørs lounge-område.

Selve boligerne opføres som små rækkehuse i træ og andre lette materialer. Dét sikrer, at det hele hurtigt kan pilles ned igen, når og hvis det bliver nødvendigt.

Det kan det nemlig blive, selv med en tidsramme på ti år. 

Området er også kendt under navnet 'Kløverparken' og er i Københavns Kommunes 'Kommuneplan' udlagt som et såkaldt 'perspektivområde', der tidligst vil blive byduviklet fra år 2031. 

Men kommunen vil inden da muligvis bygge en ny vej fra Amager Strandvej mod nord til Refshaleøen, for at imødekomme fremtidens trafikmønster. Noget der helt sikkert ikke bliver mindre aktuelt i takt med at udviklingen på Lynetteholm skrider frem.

Uanset om studieboligerne overlever de ti år ud, bliver det muligt at pille dem ned og flytte dem til andre perspektivområder i byen. Og ellers kan modulhusene genbruges — f.eks. som annekser til helårshuse og sommerhuse, showrooms eller lignende. 

Forskud på festen

Forslaget om dispensationen har også været i nabohøring. Her lød der fra enkelte af områdets virksomheder bekymring for studieboligernes mulige indvirkning på industridriften, mens andre omvendt udtrykte begejstring for mere liv i området.

Et høringssvar fra Metroselskabet nævnte risikoen for, at studiebyen kan komme i vejen for en mulig ny metroudvidelse. Dét giver muligvis et fingerpeg om hvilken model, man arbejder med i den videre planlægning af den kommende linje M5 til Østamager.

Området er altså p.t. udlagt som et 'perspektivområde'. Udviklingen af disse kvarterer står i stampe, mens man venter på, at den offentlige transport bliver udbygget — og på at byens øvrige byudviklingsområder kommer godt i gang.

På den måde undgår man at luften går af ballonen eller et endnu mere overophedet byggemarked. Byens udvikles i etaper i stedet for på én gang.

For et par år siden forsøgte Skanska at tage forskud på festen på Kløvermarken med den Gehl Architects-tegnede bydelsplan Kløverkvarteret.

Men det mente kommunen ved den lejlighed var for tidligt, og området har altså fortsat status som perspektivområde frem til 2031.

Men med politikernes ja til studiebyen, får Kløverparken nu sine første beboere før tid — inden den helt store byudvikling tager fat.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling