pixel

Københavnere til Folketinget: Udsæt Lynetteholmen

Underskrifts­indsamling vil sikre, at der kommer reel inddragelse af borgerne, inden anlægsloven for Lynetteholmen behandles.

Lynetteholmen oversigt

Beslutningsprocessen omkring Lynetteholmen går for stærkt, og borgerne bliver ikke hørt.

Udskyd beslutningen til næste år og lad være med at haste den igennem.

Det er essensen i et nyt borgerforslag fra en gruppe københavnere.

Forslaget er stillet på Folketingets hjemmeside, hvor alle stemmeberettigede danskere kan oprette forslag til noget, de mener bør ændres i lovgivningen eller samfundet.

Borgerforslaget opfordrer til at udsætte behandlingen af anlægsloven for projektet til 2022.

Loven er det afgørende skridt i megaprojektet Lynetteholmen og skal vedtages i Folketinget, inden anlægsarbejdet kan starte.

I øjeblikket er første behandling af anlægsloven planlagt til gå i gang, inden marts måned er omme.

Den endelige vedtagelse er også planlagt inden sommerferien.

Tager mindst tre årtier

Det mener gruppen bag borgerforslaget dog er en alt for hurtig proces i betragtning af, hvor omfattende projektet er.

Anlæggelsen af Lynetteholmen er Danmarkshistoriens største landvindingsprojekt.

80 millioner ton jord skal hældes i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen, og danne en næsten tre kvadratkilometer stor ø som fundament for vejnet, naturområder og boligbyggeri til estimerede 35.000 indbyggere.

Lynetteholmen skal også bidrage til stormflodssikring af resten af byen.

Projektet vil tage mindst tre årtier at gennemføre og forventes fuldt udbygget i 2070.

Anlægsarbejdet vil blandt andet medføre at 350 lastbiler hver eneste dag de næste 30 år vil køre gennem København og tilbage igen for at læsse jord af til konstruktionen.

For at skåne beboede områder for mest mulig støj og trafik er det også planlagt at anlægge en midlertidig, to kilometer lang vej — fra Prøvestenen på Amager til hjørnet af Refshaleøen, hvor anlægsarbejdet har sit udgangspunkt. Vejen vil blandt andet spærre alle lystbådene i Margretheholm Havn inde i dagtimerne i de næste omkring 10 år.  

Kræver 50.000 underskrifter

Det er med andre ord et enormt projekt.

Og det kræver grundig belysning og debat, inden man sætter i gang, mener gruppen bag borgerforslaget.

I forslaget lægges blandt andet op til, at man bruger 2021 til at gennemføre borgermøder med fysisk fremmøde, når coronapandemien er kommet under kontrol.

Lokale høringer, borgeroplysning og behandling af høringssvar er der ifølge forslaget heller ikke taget ordentligt tidshensyn til i processen.

Endelig mener gruppen også, at en udsættelse vil gøre Lynetteholmen til en vigtig del af debatten op til kommunalvalget i november 2021.

Man opsummerer: 

"Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet skriver følgende i deres faktaark om Lynetteholm: 'Lynetteholm skal udvikles sammen med københavnerne, organisationer og faglige aktører, så der tages hensyn til og udvikles en bydel, der matcher hele Københavns behov'. Det vil dette borgerforslag være med til at sikre!" 

I skrivende stund har godt 1.300 personer støttet forslaget.

Hvis 50.000 personer med stemmeret støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Du kan læse mere om Lynetteholmen her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling