pixel

KP19: Amager Østs fremtid

Ja til nyt boligområde hvor der i dag kan klunses. Nej til stor, ny bydel ved Kløvermarken.

Bydelskort amager øst kommuneplan 2019

Når man triller over Christianshavns Vold, rammer Christmas Møllers Plads og cykler videre ned ad Amagerbrogade, kan det føles som om, man oplever et glimt af København, som byen var, før den igen og igen blev kåret til en af verdens mest liveable storbyer. 

Det var før sociologen Richard Floridas begreb den kreative klasse satte den politiske dagsorden for byudvikling, før kaffébarer med 27 forskellige kombinationer af espresso og varm mælk skød op overalt i byen, og før nogen kunne forestille sig, at en café, der sælger grød, kunne blive en rentabel forretning i København.

Bydelen Amager Øst har stadigvæk en sammensat beboerskare, hvor velstillede villaejere lever side om side med mindre bemidlede københavnere i to-tre værelses almene lejligheder. Og i Amager Centeret mødes de på tværs af samfundslag, når de jager tilbud i Irma, får lakeret negle hos Jenny Nails eller hænger med vennerne i centerpubben Amagerhylden.  

Feinsmekkere og trendsættere har selvfølgelig også sat sit præg på Amagerbros gadebillede med isbutikker og caféer, men mange små, lokalt forankrede tøjbutikker, bagere, isenkræmmere, værtshuse — og selvfølgelig Ama'r Sport på Amagerbrogade — lever i bedste velgående. Og selvom bydelen har fået strandpark, metro, dyre ejerboliger langs Øresund og flere områdeløft, får blomstrende ukrudt mellem de flækkede fliser lov at leve. 

I de næste fire år fortsætter livet som det plejer i Amager Østs bynære dele, mens et par industriområder står for tur i byudviklingen. 

Området omkring Prags Boulevard

Smede, kunstnere og musikere har indtaget gamle industribygninger og arbejder side om side med autolakerere og stålhandlere. Traditionelle og kreative erhverv mødes i den såkaldt kreative zone ved Siljangade — og sådan vil det fortsætte.

Grundejerne havde ellers ønsket at klemme boliger ind i områdets ubebyggede matrikler og nedslidte ejendomme, men Erhvervsministeriet mener ikke, at boliger er foreneligt med den nærliggende virksomhed Lindes produktion af industrielle gasser. Reddet af giftstoffer forbliver de gamle erhvervsbygninger i Siljangade en kreativ zone og de små, kreative virksomheders fristed.

Prags Boulevard er Holmbladsgades grønne pendant med aktivitetsstrøg og kulturinstitutionerne Kvarterhuset og Prismen, hvor lokalmiljøet samles over bøger og bolde.

I 2022 vil 840 skoleelever også få deres gang i området, når en ny folkeskole med tre spor slår dørene op. Også her får skolens naboer adgang og kan bruge idrætshallen, tumlesalen og auditoriet efter skoletid — og den åbne skolegård, der også skal fungere som et nyt byrum.

For enden af Prags Boulevard har lykkejægere og klunsere frekventeret Den Blå Hal for et godt tilbud eller et gammelt fjernsyn, ungerne kan skille ad i baghaven. Men det vil snart være slut.

Grundejerforeningerne i det slidte industriområde omkring hallen pønser på at rive stort set alle bygningerne ned og udvikle et nyt boligkvarter — Amagerbanen Nord. Lokalplanen er under udarbejdelse, og kranerne kan rulle ind fra 2021, hvis tidsplanen holder.

Kløverparken og Prøvestenen

Ikke alle får drømmene opfyldt med Københavns Kommunes Kommuneplan 2019. Ejendomsudviklingsfirmaet Skanska har op til høringen af kommuneplanen fået udarbejdet en vision for et nyt boligområde: Kløverkvarteret.

Boligkvarteret er tegnet ind i området Kløverparken — et i dag sparsomt bebygget industriområde mellem Kløvermarken og Prøvestenen, som er større end hele Ørestad Syd.

Skanska ønsker her at sætte gang i udviklingen og opføre et grønt boligkvarter, der vil optage mere end en tredjedel af det samlede areal.

Firmaet vil bygge i tråd med alle tidens idealer for varieret arkitektur, plads til bynatur, gode byrum og minimal biltrafik. De har sågar lagt op til, at 40 procent af boligerne skal være almene, hvor Borgerrepræsentationen ellers kun har mulighed for at kræve 25 procent.

Lige lidt hjalp det, for Københavns Kommune mener ikke, at infrastrukturen er udviklet tilstrækkeligt til at facilitere et nyt boligområde allerede nu — uanset Skanskas ambitioner om at satse på cyklisme og kollektive transportformer.

Samtidig vil forurenende virksomheder på Prøvestenen — i folkemunde kaldet Benzinøen — sætte begrænsninger for, hvordan området kan udvikles på nuværende tidspunkt.

I stedet udlægger kommunen Kløverparken som perspektivområde — det vil sige til udvikling efter 2031 — og udarbejder en ny lokalplan for Prøvestenen. Den skal sikre, at de virksomheder, der udgør den største risiko for miljø og mennesker, i fremtiden placeres længst væk fra det kommende boligområde.

Amager Strandpark

Et af københavnernes foretrukne udflugtssteder bliver modificeret i de kommende år. Politikerne på Københavns Rådhus ønsker, at strandparken bliver brugt hele året rundt og vil sørge for, at der er nok klubfaciliteter, butikker og lagerlokaler til at fornøje de mange besøgende.

Derfor gør de det muligt at bygge 2.300 flere kvadratmeter i Amager Strandpark med en nyvedtaget lokalplan for området. Byggefeltet ligger nord for den ikoniske badeanstalt Helgoland, hvor også Naturcenter Amager Strandpark ligger i dag.

I resten af strandparken skal hundeluftere, havsvømmere og løbere fortsat kunne nyde det åbne frirum mellem himmel, hav og klitter.

Flere træer stod øverst på ønskelisten blandt de foreninger, der bruger Amager Strandpark, da Københavns Kommune efterspurgte deres idéer til forbedringer i strandparken.

Langs Amager Strandvej bliver der nu plantet 12 grupper med buske og store og små træer, så der opstår mere intime rum på glæsplænen med læ for vind og mindre støj fra lastbiler og lynhurtige taxaér på vej til lufthavnen. 

Læs om din bydel 2020-24

Amager Vest · Amager Øst · Bispebjerg · Brønshøj-Husum · Christianshavn · Indre By · Kongens Enghave · Nørrebro · Valby · Vanløse · Vesterbro · Østerbro

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling