pixel

Torvegade bliver endelig gå- og cykelvenlig

I sidste øjeblik er der fundet penge til omfattende renovering af Christianshavns hovedgade.

torvehade cykel bus fodgængere

Der var formentlig i absolut sidste øjeblik, men Københavns Kommune har nu fundet penge til den længe ønskede total-renovering af Torvegade på Christianshavn.

I dag er den en bilfyldt og noget kaotisk trafikåre der skærer sig midt igennem Københavns måske mest maleriske kvarter — men fremover vil den blive en hel del mere venligt stemt over for cyklister og fodgængere.

Projektet har været undervejs i et par år, men som med så meget andet i tilværelsen afhang drømmenes skæbne ikke mindst af, om der kunne findes penge til dem.

Normalt er det kommunen selv, der står for at finansiere den slags med borgernes skattekroner. Men som noget ganske usædvanligt spyttede den danske stat 26,4 mio. kroner i kassen til Torvegade, da man på Christiansborg i 2022 blev enige om en 'cykelpulje' der skulle fordele midler til bedre cykelforhold rundt om i landet.

I tilbuddet til Torvegade og København var der dog et vigtigt aber dabei: Kommunen skulle selv — inden for et år — finde et tilsvarende beløb på egne budgetter for at udløse den statslige støtte.

Dét gjorde kommunen dog ikke, da man på rådhuset i september 2022 lagde byens budget for 2023. Og dét fik her i januar lokaludvalget til at trykke på alarm-knappen og advare politikerne om, at der nu var overhængende risiko for at miste det statslige tilskud — og dermed formentlig også udsigten til en snarligt renoveret Torvegade.

Staten er matchet

Men nu er der fundet en løsning. I forbindelse med den såkaldte 'overførselssag', hvor Københavns Kommune overfører ubrugte midler fra året før til det indeværende år, har de lokale politikere matchet staten med de nødvendige 26,4 mio. kroner fra de københavnske skatteydere.

Det fremgår af den aftaletekst, som blev offentliggjort den 21. marts.

Dermed vil Torvegades busbaner nu blive sløjfet, så biler og busser må deles om én bane i hver retning. Dét vil give plads til både bredere cykelstier og fortove — og vil markant ændre Torvegades fremtoning.

Man bliver altså ikke biltrafikken kvit, men de bløde trafikanter — og bylivet — vil komme til at brede sig markant længere ud fra facaderne.    

Lokaludvalget på Christianshavn havde allerhelst set, at man helt lukkede for gennemkørende trafik på Christianshavn, men de københavnske politikere har valgt at holde trafikåren åben — men nu altså i en noget smallere udgave.

Blødere fremtid sikret

Præcis hvornår arbejdet med at omlægge Torvegade går i gang er fortsat usikkert. Ét er at få finansieringen på plads — noget andet er de såkaldte anlægsmåltal.

De danske kommuner må hvert år kun igangsætte en vis mængde anlægsarbejde, da staten har lagt et anlægsloft. Og da de københavnske politikere har afsat midlerne til Torvegade under "anlæg i 2023-2028", kan der altså i værste fald gå nogle år, før man går i gang med gravemaskinerne.

Anlægsloftet er lavet, for at den danske økonomi ikke bliver overophedet med deraf følgende inflation. Men selvsamme inflation er alligevel kommet ind af bagdøren og kan vise sig som en ny udfordring for Torvegade.

Det samlede budget på 52,8 mio. kroner blev lavet i januar 2022, og inflationen i 2022 var tæt på 10%. Venter man yderligere et par år med at gå i gang, vil budgettet alt andet lige vokse yderligere.

Dermed kan Københavns Kommune formentlig ikke forvente at komme helt i mål med de penge, der nu er sat af — men med bevillingen ved overførselssagen har man nu sikret sig, at den statslige medfinansiering ikke forsvinder.

En eventuel difference må findes på et senere budget — eller kan muligvis tages fra den pulje med midler til prisstigninger, som Københavns Kommune tidligere har lavet.      

Under alle omstændigheder skulle det nu være sikkert og vist, at Torvegade går en ny — og 'blødere' — fremtid i vente.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Hvis biler og busser skal deles om een vogn bane i hver retning, kommer det så ikke til at gå udover hvor hurtigt busserne kan komme frem? Og der kommer vel til at opstå kø bag busserne når de skal stoppe for passagerer?
Malte Vinding
Viser jeres billede ikke løsningforslag 2 i stedet for løsningsforslag 1, som blev vedtaget?
redaktoren Malte Vinding
Det er godt set! Plantegningen er nu opdateret.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling