pixel

Vanløse skal have et nyt, samlet bycentrum

Bydelen med Københavns ældste indbyggere skal have en sammenhængende bymidte — penge er sat af til undersøgelse.

Efter mange års lokal efterspørgsel er tiden nu kommet til at sætte lidt ekstra lys på Vanløse bymidte.

Det politiske flertal bag Københavns Kommunes Budget 2023 har nemlig sat 1,4 mio. kr. af til en foranalyse, der skal undersøge, hvordan man kan skabe en mere sammenhængende og indbydende bymidte. 

Det glæder Jan Lindboe, der er formand for Vanløse Lokaludvalg, da udviklingen af bydmidten har stået højt på hele bydelens ønskeliste.  

»Vanløse har i mange år råbt om, at bymidten fremstår fragmenteret og uden en samlet vision. Senest på borgermøder afholdt af bymidtegruppen. Vi opfordrer derfor til en bred borgerinddragelse for at sikre, at bydelens ønsker og behov bliver hørt.«

En ikke helt uvæsentlig kraft i Vanløse bydmidtegruppe er arkitekten Jan Gehl, der er verdenskendt for sit arbejde med at skabe menneskevenlige byer — og lokalt kendt for sin kamp for hjemegnen Vanløse, hvor han har boet i mange år.

»Jeg er glad for, at første led i raketten er skudt af og lykkedes. Men vi må ikke glemme, at en forundersøgelse er en forundersøgelse. Det er et lille beløb, og det afgørende er, om politikerne efterfølgende bevilliger de penge, som forundersøgelsen vurderer, der skal til,« siger Jan Gehl til Vanløse Bladet.  

Dét, som i sidste ende skal til, er indledningsvist estimeret til at være i omegnen af 40-55 mio. kr., hvis man vælger den store løsning, hvor man også inddrager eksisterende vejarealer i arbejdet med at skabe et nyt, samlet bycentrum i Vanløse.  

Flere private grundejere i spil

I første omgang skal Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning nu undersøge, hvordan man kan få de tre byrum Vanløse Torv, Frode Jakobsens Plads og 'Fengergrunden' til at hænge sammen og skabe fornemmelsen af én fælles bymidte.

Vanløse Torv ejer kommunen selv, men Frode Jakobsens Plads og Fengergrunden er privatejet. En af opgaverne er derfor at få alle parter til at tale sammen, blive enige om en fælles byrumsløsning og undersøge muligheden for, at der kommer privat medfinansiering af et fremtidigt projekt. 

Den såkaldte 'Fengergrund' har ligget øde hen i årevis, og i 10 år har det været på tale, at der skulle opføres to højhuse på grunden. Som Magasinet KBH for nylig kunne berette, har politikerne dog valgt igen at sætte planerne på pause på grund af en særdeles kritisk nabohøring. Dét betyder, at der nu skal laves en udvidet borgerhøring, der skal belyse tårnene fra alle tænkelige perspektiver.

Tårnene skulle ifølge planerne have henholdsvis 8 og 11 etager, huse en restaurant på toppen, dagligvarebutikker, fitness og café i stueetagen, mens de øvrige etager skulle rumme hotellejligheder og kontorer. 

Et af kritikpunkterne i nabohøringen var, at tårnene ikke passede ind i området og spillede dårligt sammen med bymidten — og mon ikke, at den kritik vil genlyde, når Teknik- og Miljøforvaltningen nu går i gang med deres foranalyse af mulighederne for at udvikle bymidten, der altså også omfatter Fengergrunden. 

Som et vigtigt led i analysen skal kommunen inddrage såvel lokaludvalg, borgere, grundejere, DSB, Movia og Metroselskabet. Herefter er opgaven at få alle de forskellige behov og ønsker til at gå op i en større helhed, der kan resultere i en række løsningsscenarier og en tidsplan.   

Analyse klar i 2024 

Politikerne har også valg at inkludere Vanløse Allé og Jernbane Allé i analysen. Det betyder, at der også skal laves en trafikanalyse, der blandt andet skal afklare, hvilke konsekvenser det vil have, hvis man inddrager vejarealerne i udviklingen af bymidten. 

Vanløse Allé har status som en såkaldt bydelsgade, der skal sikre fordelingen og afviklingen af trafikken inden for de enkelte bydele. Derfor skal forvaltningen nu undersøge, hvordan det vil påvirke bussernes muligheder for at komme rundt samt trafikken på de omkringliggende veje, hvis man inddrager Vanløse Allé og Jernbane Allé i en ny, stor bymidte i Vanløse. 

Begge analyser vil efter planen ligge klar i juni 2024, hvor de præsenteres for politikerne. Analyserne vil således komme i fin tid til at kunne indgå i kampen om midler til et reelt anlægsprojekt i Budget 2025.     

Upgrade til 15o mio. kr — fem år efter åbning

Kommunens foranalyse og de to højhuse er dog ikke de eneste projekter, der spirer i centrum af Vanløse. Indkøbscentret Kronen, der åbnede i 2017 med en ønskelokation klods op af Vanløse Station, er aldrig blevet den store succes, og det vil de relativt nye ejere, ejendomsudvikleren Nrep, gerne gøre noget ved. 

Således er de klar til at poste op til 150 mio. kr. i en større opgradering af Kronen, som KHR Arkitekter har slået stregerne til, og som vi på Magasinet KBH kunne fortælle om første gang tilbage i februar 2022

Kongstanken er, at centret skal være mindre men åbne mere op overfor omverdenen, og at der skal etableres et nyt torv med både madmarked og legeplads. 

Projektet kræver dog en lokalplanændring, og derfor skal Københavns Kommune indover, før bymidten i Vanløse kan få sig et nyt og forhåbentligt mere velfungerende shoppingscenter.

Samtidig er centeret dog altså nu kun én brik i hvad der gerne skulle ende som et nyt, samlet bycentrum for Vanløse, der har godt 40.000 indbyggere. Dermed er den bydelen med færrest indbyggere i Københavns Kommune, men den ville stadig være Danmarks 18. største by, hvis den var helt sin egen — kun en snært mindre end Fredericia.

Og sammen med kommunen mener beboerne — der med deres 38,1 år har den højeste gennemsnitsalder blandt Københavns 10 bydele — at den rimeligvis fortjener et ordentligt, samlet bycentrum.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling