pixel

Vester Voldgade lukkes endelig "rigtigt"

Det er mere end et årti siden, at den blev lukket for gennem­kørende biltrafik — Nu skal Vester Voldgade også indrettes derefter.

vester voldgade strøget overgang

I mere end 10 år har her været spærret for gennemkørsel for biler, men det bærer byrummet ikke præg af.

Vil man bevæge sig mellem Rådhuspladsen og Strøget, skal man krydse Vester Voldgade, der stadig er indrettet som en bilgade, selv om der ikke har kørt biler på dette stykke, siden byggeriet af metroens Cityring gik i gang.

Men nu sker det endelig. Med sidste uges politiske aftale om Københavns Kommunes budget for 2024 blev der også afsat penge til en "permanent lukning af Vester Voldgade" på det stykke, hvor gaden i dag skiller Strøget fra Rådhuspladsen.

Den 'lille' løsning

Hvis man nu ser for sig, at det meste af Rådhuspladsen vokser henover Vester Voldgade for at hæfte sig på facaderne, der vender ud mod pladsen, så bliver man dog skuffet.

Politikerne valgte nemlig den mindste af de to løsninger, der var i spil — det såkaldte 'Scenarie 1'.

For begge scenariers vedkommende er det primært stykket mellem Strøget og Vestergade, der står over for en forandring.

Men hvor Scenarie 2 ville samle de to cykelstier på hver side af gaden til en dobbeltrettet cykelsti midt på den, så Rådhuspladsen bedre kunne koble sig på Strøget, så opretholder det valgte Scenarie 1 cykelstierne, som de er nu.

Med andre ord vil cyklerne fortsat køre i hver sin side af Vester Voldgade, men man vil gå ind og skabe et nyt byrum mellem cykelstierne.   

Nye træer

I dag er her en asfalteret kørebane, men bilernes adgang til den er blokeret af store betonklodser. 

Der er nok en løsning, som de færreste finder elegant — her midt i byens hjerte. Men ifølge den nye aftale vil betonklodserne nu blive erstattet af f.eks. blomsterkummer eller en kantsten som afgrænsning af, hvortil bilerne må køre.

Når bilerne fortsat vil få lov at køre tæt op mod fodgængerovergangen mellem Rådhuspladsen og Strøget, så skyldes det, at der dermed lettere kan ske ærindekørsel for f.eks. varetransport og taxaer.

Planen er foreløbig, at bilerne fremover skal køre ind ad Lavendelstræde, opad brostensgaden ved Scandic Hotel for så at svinge tilbage ud på Vester Voldgade og returnere til hvor de kom fra. 

Asfaltarealet mellem Vestergade og Strøget, der er "til overs", fordi bilerne ikke må køre her, vil altså blive til et nyt byrum — og foreløbig lyder planen, at der her plantes op mod 10 nye træer.

Præcis hvor og hvordan er endnu ikke afklaret. Vil asfalten f.eks. blive brudt helt op og erstattet af ny belægning i niveau med cykelstierne? Det er noget af det, som det kommende designarbejde skal afklare.

Ej samlet

Når politikerne har valgt den mindste af de to løsninger i spil, skyldes det naturligvis økonomien. Den mere omfattende model med samling af cykelstierne ville løbe op i 10 mio. kroner, mens den lille med træer plantet på vejen mellem de eksisterende cykelstier kan realiseres for godt og vel det halve — 5,6 mio. kr.

Alle er dog klar over, at den valgte løsning ikke er ligeså god. Således vurderede forvaltningen op til den politiske behandling af sagen, at man med Scenarie 2 kunne udvide "fortovsarealet og gøre det muligt at skabe et mere attraktivt byrum og sammenhæng mellem Rådhuspladsen og Strøget."

Det er kun få måneder siden, at Københavns Kommune betalte 21 mio. kroner for at flytte Dragespringvandet fra kanten af Rådhuspladsen og ind på midten af den. Og sidste år spurgte Magasinet KBH Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø), om det gav mening at investere så meget i én forskønnelse, hvis man lod arealet lige ved siden af stå til.

Det var altså inden, at der blev afsat midler til en forbedring af Vester Voldgade, men ved den lejlighed sagde Barfod, at hun gerne ville "kigge på, om der er mulighed for at finde en lidt pænere løsning, nu hvor vi også står over for at skulle være verdens arkitekturhovedstad til næste år. Hvis jeres læsere har gode forslag, så hører jeg det gerne."

Magasinet kørte herefter en lille læserkonkurrence, og Barfod lovede i januar at arbejde videre med et af vinderforslagene, så der "forhåbentlig kan komme en flottere løsning på plads her i begyndelsen af det nye år."

Den er dog ikke kommet endnu, men nu er Barfod altså blevet overhalet indenom af de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen. Alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet er med i den nye budgetaftale, der altså også indeholder penge til Vester Voldgade.

Cykelgade med biler

Et nyt design af Vester Voldgade ved Rådhuspladsen er efter planen klar om 1½ år — i 2. kvartal 2025. Når tegningerne efterfølgende er godkendt politisk, kan arbejdet gå i gang, og embedsværket vurderer, at den opdaterede Vester Voldgade kan være klar til brug i april 2026.

Til den tid vil hele Vester Voldgade formentlig være blevet en såkaldt 'cykelgade' — på initiativ af netop Enhedslisten. Det betyder dog ikke, at biler helt vil være forvist fra gaden, og derfor karambolerer de to planer ikke nødvendigvis med hinanden.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling