pixel

Byggeplaner på Wilders Plads på vej mod genoplivning

Nye boliger på Christianshavn måtte droppes, da en gammel lagerhal blev “fredet” af politikerne — men nu har et parti ændret holdning.

Nybyg Wilders Plads

Det er knap halvandet år siden, at planerne om et nyt boligbyggeri på Christianshavn i sidste øjeblik blev blokeret af politikerne på Københavns Rådhus.

Byggeprojektet indebar, at to gamle lagerhaller på Wilders Plads skulle rives ned. Men forud for den endelige, politiske godkendelse af projektet, var den lave gule lagerbygning — med adressen Wilders Plads 11A — kommet med på listen over 50 bygninger, der udgør ‘Byens Sjæl’.

Listen var udarbejdet af et panel bestående af blandt andre digteren Søren Ulrik Thomsen og Flying Tiger-stifteren Lennart Lajboschitz på baggrund af godt 200 nomineringer fra byens borgere.

Og da det var kommunen selv, der havde taget initiativ til at udarbejde listen over bygninger med ‘sjæl’, mente Enhedslisten, Socialdemokratiet og Alternativet, at det ville sende et forkert signal, hvis man gav tilladelse til at nedrive en bygning, som optrådte på listen.

De tre partier valgte derfor at afvise den lokalplan, der skulle muliggøre byggeriet, og dermed blokere for nedrivningen og de facto “frede” Wilders Plads 11A.

Nyt flertal mod "fredning"

Nu tyder meget dog på, at de forgangne måneder blot ender med at være et ubelejligt intermezzo i den proces, der tilbage i december 2022 allerede var temmelig langt fremme.

Fem partier har nemlig stillet et forslag om, at man genbehandler planerne for byggeriet. Partiernes forslag skal drøftes på det kommende møde i kommunens teknik- og miljøudvalg. Og da de fem tilsammen har et lille flertal, peger alt på, at en ny behandling og endelig godkendelse nu alligevel bliver en realitet.

Partierne bag forslaget er De Konservative, Venstre, De Radikale, SF — og så tungen på vægtskålen, Alternativet, der ellers stemte imod projektet ved behandlingen i december 2022.

Troels Christian Jakobsen, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet, fortæller, at han har skiftet holdning til sagen, fordi han helt banalt »er blevet klogere« siden afstemningen i december 2022.

»Siden har jeg haft samtaler med bygherren, og jeg har været ude at kigge på stedet,« fortæller Troels Christian Jakobsen, der nu er blevet overbevist om, at argumenterne for at rive bygningen ned er velfunderede.

»Lige så vigtigt er jeg blevet overbevist om, at det er en grundejer, som har en kærlighed til Christianshavn og området — at han er en ansvarlig bygherre,« siger Troels Christian Jakobsen til Magasinet KBH.

Og med Alternativets opbakning tyder alt på, at ejeren af bygningerne på Wilders Plads 9 og 11 nu alligevel kan få et ja til sine byggeplaner.

Projekt var godt på vej

Planerne var som nævnt rigtig godt på vej, da politikerne i december 2022 besluttede at sætte en stopper for dem på baggrund af den gamle lagerbygnings ‘sjæl’.

Så sent som i juni 2022 havde et komfortabelt flertal i Teknik- og Miljøudvalget stemt for, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan, som skulle muliggøre byggeriet.

Også Christianshavns Lokaludvalg, der ellers tidligere har været negativt stemt over for nybyggeri i bydelen, var begejstret for projektet. Og i en afstemning her på Magasinet KBH syntes hele 95% af læserne godt om planerne.

Men ugen før det møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor lokalplanen skulle behandles, blev listen over 50 bygninger med ‘sjæl’ offentliggjort, og med ét vendte stemningen — og lokalplanen blev afvist.

"Beskytter ikke byens ånd"

Blokeringen af projektet på Wilders Plads førte efterfølgende til en del debat. Blandt andet her på Magasinet KBH, hvor chefredaktør Anders Ojgaard satte spørgsmålstegn ved, om politikerne skulle lade byens udvikling styre af en liste, som var udarbejdet af en lille gruppe mennesker og baseret på nogle få hundrede nomineringer.

“At saliggøre hele listen og udelukke udskiftninger, uanset hvad der vil komme i stedet, beskytter ikke byens ånd. Det kan tværtimod forhindre, at ny ånd bliver skabt,” skrev han blandt andet.

Skuffelsen var selvfølgelig også stor hos grundejeren Wilders Plads Ejendomme A/S, der afviste at forsøge sig med en renovering af de eksisterende bygninger, som var — og stadig er — i en ret dårlig forfatning.

Det kunne dog se ud til, at man fra grundejerens side holdt fast i håbet om, at beslutningen i sidste ende ville blive omgjort. I hvert fald fik Wilders Plads Ejendomme A/S sidste år tilladelse til at foretage geo- og miljøtekniske undersøgelser på grunden. Formålet var at få “kortlagt eventuel forurening af grunden, forud for et fornyet ønske om at opføre bebyggelse", som det lød i et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Bygherren selv afviste dog over for Magasinet KBH, at arbejdet på Wilders Plads havde nogen sammenhæng med et fremtidigt byggeri på grunden.

Uanset hvad ser det altså nu ud til, at et lille flertal af politikerne vil lade pragmatismen vinde over dogmatikken og tillade, at Wilders Plads-projektet bliver genoptaget.

Som partierne skriver i deres forslag, vil en godkendelse af byggeprojektet betyde, at rammerne sikres “om byens sjæl på Wilders Plads fremfor at det står hen og forfalder som tilfældet er i dag grundet bygningens stand”.

Første af flere 'sjæl'-blokeringer

Det planlagte boligbyggeri omfatter to nye bygninger på tre til fire etager, som er tegnet af Lundgaard & Tranberg. Nybyggerierne lægger sig i stil og farvevalg op ad både nabobygningerne og de bygninger, de erstatter.

Tanken er at bevare en del af den gamle havnestemning omkring bygningerne ved at reservere stueetagerne til serviceerhverv som café eller restaurant.

Politikerne tager stilling til, om lokalplanen for Wilders Plads skal genforhandles på et møde 27. maj. Da forslagsstillerne som sagt har et lille flertal, er det højst sandsynligt blot en formssag.

Blokeringen af Wilders Plads-projektet var det første og mest markante eksempel på, at ‘Byens Sjæl’-listen har ført til, at byggeprojekter er blevet nedstemt.

Siden har også en boligforening på Amager fået nej til at nedrive et gammelt baghus og opføre et nyt.

Og senest er planerne om et nyt boligbyggeri nær Nørrebro Station gået i hvert fald delvis i vasken, da politikerne besluttede at forbyde nedrivningen af ét af to huse, som var på den sekundære ‘Byens Sjæl’-liste med såkaldte ‘påskønnede’ bygninger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Marc1524
There is no real issue with new builds if the designs look like those shown above. Its drawing inspiration from whats around it and built in a more traditional style. As long as its not just a boring, minimalistic block like building then a small group shouldnt be able to prevent construction.
Jeppe Moltzen
Imponerende at en så lille flok kan blokere byggerier. Der er det samme med Tivolis venner

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling