pixel

Nyt byggeri på hjørne ud til Christians­havns Kanal tager form

Plan for nye bygninger på historisk hjørne ud til kanalens vand er lagt frem. Nogle er allerede u-begejstrede.

Christianshavns kanal, nybyggeri, fremtid

Ejeren af to ejendomme på Wilders Plads på Christianshavn har planer om at bygge nye boliger. Det skrev vi første gang her på siderne i februar.

Før det kan lade sig gøre, skal to gamle erhvervshaller på hjørnet mellem Christianshavns Kanal og Wilders Kanal dog rives ned. Og det er ikke nødvendigvis en helt let manøvre på et historisk meget følsomt sted i byen — lige ud til de to maleriske kanaler.

Københavns Kommune har nu udarbejdet en såkaldt 'startredegørelse' for grunden som næste skridt på vejen mod en realisering af planerne. Og med den får vi også det første kig på, hvordan de to nye byggerier kan ende med at tage sig ud — og hvordan de vil tilpasse sig alt det eksisterende.

To haller står til nedrivning

Wilders Plads består i dag af gamle værftshaller, kontorbygninger og små, gamle værksteder, som med tiden har fundet andre formål.

Stedet er velbesøgt, især i sommerhalvåret, og byder på klassisk Christianshavn-stemning med caféliv, fortøjrede både og en jævn strøm af cyklister på Wilders Bro. På den anden side af vandet kan man byde sin krop på smørrebrød og snaps på Christianshavns Færgecafé — omgivet af en blanding af byggerier af både ældre og nyere dato.

De to gamle værkstedshaller — som nu står i vejen for det nye boligbyggeri — har i den sammenhæng kun 'middel bevaringsværdi' i det såkaldte SAVE-register og er i en 10 år gammel lokalplan for hele området allerede udpeget til mulig udskiftning i fremtiden. I dag rummer hallerne kontorer og restauranten Undici.

Som bydel er Christianshavn dog samtidig af kommunen udpeget som et 'værdifuldt kulturmiljø', og det har derfor været et ønske fra både bygherre og kommune, at et nyt byggeri tog hensyn til netop dét.

Klassisk kanal-arkitektur

De to nye bygninger står til at blive tre til fire etager høje og skal primært huse boliger.

I et forsøg på at bevare noget af den gamle havnestemning er planen, at stueetagerne fortsat skal bruges til udadvendte serviceerhverv som café eller restaurant, mens facader udføres i nogenlunde samme materialer og farvevalg som områdets eksisterende bebyggelse. Stueetagerne på begge de nye huse vil på mere direkte vis forsøge at gengive facaden i de eksisterende lagerbygninger — f.eks. med vinduer, der ligner de nuværende til forveksling.

Farverne på de to nye byggerier vil i den foreløbige plan også være de samme som på de eksisterende haller, som de træder i stedet for: Gul og hvid.

Udearealerne og kajkanterne skal efter opførelsen også stå næsten urørt for at bibeholde lidt af kvarter-historien.

Det ene af de nye huse bliver et hvidpudset længehus med rødt saddeltag som erstatter en hvid værkstedsbygning. Både arkitektonisk og helt bogstaveligt læner det sig op ad nabobygningen mod vest, som det bygges sammen med via en ét-etagers bygning med terrasse ud til Wilders Kanal.

Ved siden af — på hjørnet mod Christianshavns Kanal — er planen at opføre et gulpudset hus med tre etager og et let skrånende tag, som står til at blive ti meter højere end den eksisterende, gule hal.

Også dette nye byggeri vil tage mere end ét arkitektonisk cue fra den bygning, som det erstatter. Man kan næsten se det nye byggeri som en ny version af det ældre, der har fået to etager bygget ovenpå sig — og med en smal, gennemgående etage med et vinduesbånd under en løftet tagryg.

Mod nord vil den nye bygning rent stilmæssigt læne sig op ad den mere bevaringsværdige, gule hal mod Christianshavns Kanal, som den højdemæssigt vil komme til at flugte med.

Endnu er tegningerne af de nye bygninger primært at se som skitser og volumenstudier — lavet af den velkendte tegnestue Lundgaard & Tranberg, der både har Skuespilhuset, Axel Towers og Tietgenkollegiet på cv'et. Derfor må vi vente lidt endnu med at se de endelige tegninger af det nye byggeri.

Uenige om bevaringsværdi

Over de kommende måneder skal startredegørelsen blive til et egentligt lokalplansforslag, som senere skal igennem en offentlig høring, før det kan udmunde i en egentlig lokalplan, som politikerne så skal endeligt vedtage.

Flere aktører har dog allerede givet deres holdning til kende i en indledende høring af relevante parter.

Hos Christianshavns Lokaludvalg mener man, at det nye byggeri kan bidrage positivt til lokalmiljøet og ser "intet til hinder for, at forvaltningen udarbejder et lokalplanforslag, der danner grundlag for byggeriet".

Noget mere skeptisk er man hos Slots- og Kulturstyrelsen, der ikke mener at 'kategori 4' for bevaringsværdighed er i så lav en ende, som Københavns Kommune giver udtryk for i startredegørelsen. Med andre ord mener man, at de to eksisterende byggerier er mere bevaringsværdige, end kommunen vurderer.

Forvaltningen er dog ikke helt enig og svarer Kulturstyrelsen, at en SAVE-værdi på 4 generelt anses som en 'middel bevaringsværdi'.

Pudsig skala

Normalt klassificeres en bygnings bevaringsværdighed på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er mest bevaringsværdig. Ved udsigt til nedrivning ligger mange kommuner "spærregrænsen" mellem 3 og 4, mens andre indimellem også inkluderer kategori 4 som et byggeri, der skal blive stående.

De to "truede" byggerier på Christianshavn er altså placeret i kategori 4.

Styrelsen mener, at nedrivningen vil være et stort tab for det lokale kulturmiljø, og at et højere byggeri vil skæmme for en fredet nabobygning. I stedet peger de på, at de gamle haller bør genanvendes.​

Samme holdning har man hos Københavns Museum som peger på, at småindustri "i pudsig skala og skæve taghædninger" bør bevares og vidne om havnens fortid.

Forvaltningen har dog svaret, at selvom det var bygherrens første intention at bevare begge haller, viste en genanvendelse sig for vanskelig på grund af forurening i flere bygningsdele.

Den offentlige høring for de to huse på Wilders Plads løber vil forventeligt løbe fra september til november, hvorefter en endelig lokalplan for området kan vedtages i foråret 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

idakatrineh
Wilders Plads er for mig lidt som en ø, bl.a. i kraft af lave byggerier, der giver godt med meget luft og himmel. Kunne måske være spændende med en endnu lavere løsning. Men godt man bevarer stueetagen til udadvendt aktivitet med restaurant/cafe. Måske kunne man endda variere højderne mere, så det ikke blev så 'tilpasset'.
Peter Christensen
Meget elegant og følsom løsning på en svær opgave.
bo schmidt
det passer nu, udemærket ind, der er set være. i det mindste er det ikke et glashus.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling