pixel

Stramme vilkår for altaner sendt videre til næste fase

Politisk flertal har besluttet, at markant strammere regler for opsættelse af altaner skal sendes i høring.

Altan tag københavn

En sag med stor betydning for fremtidens, københavnske gadebillede er gået ind i sin næste fase.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) fremlagde først på efteråret et forslag til nye retningslinjer for, hvornår københavnerne vil få tilladelse til at opsætte altaner på deres boliger.

Gennemføres de nye retningslinjer i deres nuværende udformning, vil det reelt betyde et farvel til muligheden for altan på titusinder af københavner-ejendomme opført før 1960.   

Efter noget uenighed blandt de 11 politikere i kommunens Teknik- og Miljøudvalg (TMU), blev spørgsmålet senere i september sendt videre til den samlede Borgerrepræsentation.

De 55 medlemmer, der sidder her, besluttede umiddelbart før efterårsferien, at de nye retningslinjer nu skal sendes i en såkaldt interessenthøring.

Til forskel fra en almindelig, offentlig høring, kan man ved en interessenthøring som borger ikke blot indsende sine kommentarer til et projekt via Københavns Kommunes 'Bliv Hørt'-portal.  

I stedet har TMF udvalgt en række organisationer, som man mener måtte have særlig interesse i, om der fremover skal strammes markant op på mulighederne for at hænge altaner på byens facader.

På listen finder man blandt andet Akademisk Arkitektforening, Akademirådet, Hovedstadens Forskønnelse, de fire største almene boligselskaber og ni firmaer der lever af at opsætte altaner.    

Flertal for stramning

I otte uger vil organisationerne nu dele deres holdninger og argumenter for og imod altaner. Når høringen er afsluttet, skal politikerne vurdere, hvad der så skal ske.     

Med 36 stemmer mod 19 var der i Borgerrepræsentationen et solidt flertal for at de nye, strammere retningslinjer skulle sendes videre til høringsfasen. 

Det Radikale Venstre udtalte dog i forbindelse med afstemningen, at behovet for at ændre i de nuværende retningslinjer for dem ikke "fremstår tydeligt", og at partiet er af den holdning, at det kan være en væsentlig forbedring af livskvaliteten at få adgang til solskin og frisk luft med en altan i lejligheden.

Partiet stemte dog for at sende forslaget i høring, men forklarer, at man senere agter at fremsætte ændringsforslag på baggrund af de indkomne høringssvar.     

Det Radikale Venstre har dog kun fem medlemmer i Borgerrepræsentationen, og selv hvis partiet skulle ende med at stemme imod det endelige forslag, vil Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet med deres i alt 30 medlemmer kunne samle et flertal.

De tre partier støtter alle de nye, stramme retningslinjer. 

Konservative, Venstre, SF og Dansk Folkeparti har allerede erklæret deres modstand mod dem. De fire partier har tidligere samlet udtalt:

"Altaner ud mod gaden skal fortsat kunne etableres med respekt for husets og gadens arkitektoniske værdier. Vi ser ikke nødvendigvis, at altaner forringer et hus æstetiske kvalitet."

Har man som almindelig borger lyst til at give sit besyv med i høringsprocessen, er det ikke helt umuligt.

Københavns Kommune har i alt 12 lokaludvalg — ét for hver bydel — og det er muligt at tilmelde sig sit lokale udvalgs såkaldte 'borgerpanel'. Med mellemrum afholder hvert panel en digital rundspørge blandt sine medlemmer, og dét vil også ske i sagen om altanens fremtid i København.

Magasinet KBH følger sagen.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling