pixel

Et skridt nærmere 534 nye boliger i Tingbjerg

Fra mønsterby til 'hård ghetto' — og tilbage igen. Tingbjerg skal have tilført 534 nye boliger via både nybyggeri og udvidelser.

Tingbjerg Rækkehuse

Hvis du ikke selv bor i Tingbjerg, er der god sandsynlighed for, at du bedst kender bydelen i Københavns Kommunes nordvestlige udkant fra negative mediehistorier.

Men faktisk går det den rigtige vej for kvarteret, der tidligere blev betegnet som en ‘hård ghetto’. Tingbjerg var i 2023 på listen over såkaldte ‘forebyggelsesområder’, hvilket dækker over, at det er i risikozonen for at blive et udsat boligområde, hvis der ikke sættes ind.

Og sat ind bliver der. 

Tilbage i 2021 vedtog politikerne på Københavns Rådhus en ny lokalplan for området, som satte rammerne for at udvikle og omdanne Tingbjerg.

Slutmålet er at få rystet beboer-posen, så koncentrationen af socialt udsatte og beboere med anden etnisk baggrund bliver mindre, og der også kommer flere velfungerende familier til. Mere konkret skal der i 2030 kun være 40 procent almene boliger i Tingbjerg mod 96 procent i dag.

I efteråret 2022 kom så optakten til omdannelsens anden etape: Den såkaldte 'startredegørelse' for et storstilet byggeprojekt, der blandt andet indebar nybyggeri af over 400 nye boliger samt nedrivning af 42 eksisterende, almene boliger.

En startredegørelse er det første skridt i den politiske proces, der skal føre til en ny lokalplan, og det færdige forslag til den lokalplan ligger nu klar.

Ekstremt omfattende planer

Byggeplanerne er et samarbejde mellem boligforeningerne SAB og fsb, to private bygherrer samt Københavns Kommune. Siden startredegørelsen er projektet blevet udvidet, så der nu skal bygges cirka 534 nye boliger. 42 af dem skal erstatte tidligere almene rækkehuse, som skal rives ned.

Planerne er ekstremt omfattende, og forslaget til lokalplanen er da også et digert værk på næsten 170 sider. Vi nøjes derfor med en hurtig overflyvning af projektet.

Midt i al snakken om ghettoer glemmer man nemt, at Tingbjerg for nogen faktisk er lidt af en arkitektonisk perle. Bydelen blev tegnet af arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen tilbage i 1950, og den var et eksempel på en såkaldt mønsterby med alt, som et moderne menneske havde behov for — lige fra egen kirke og skole til butikstrøg og vidtstrakte grønne områder.

Siden har opfattelsen af, hvad der udgør 'god by' ændret sig hos mange, og Tingbjerg har i årtier måttet kæmpe med problemer. Men på grund af historikken er bebyggelsen tildelt en høj bevaringsværdi og skal derfor behandles nænsomt.

Det er med andre ord en udfordring at øge boligmassen i området så voldsomt, som den nu færdige plan lægger op til.

Løsningen er at bygge højere og tættere, samt så vidt muligt holde nybyggeriet langs vejene, så kvarterets særpræg med de store åbne og grønne områder imellem byggerierne i store træk bevares.

Tegl og træ

De nye boliger skal efter planen beklædes med gule tegl — ligesom Steen Eiler Rasmussens oprindelige byggerier — men i flere tilfælde med tilførelsen af en markant træbeklædning.

Ved Langhusvej i kvarterets vestlige ende skal 42 almene rækkehuse rives ned og erstattes af i alt 124 nye boliger i rækkehuse og lave etagebyggerier på to-tre etager.

Nedrivningen af de ellers bevaringsværdige rækkehuse er et kompromis, da en bevaring af dem ville blive så omkostningstung, at huslejen ville stige for alle beboere i boligforeningen.

I kvarterets nordøstlige del skal Tingbjerg Skoles eksisterende sal og fritidsordning samt to daginstitutioner rives ned og gøre plads for en treetagers bygning med cirka 50 nye boliger.

Mod vest vil Tingbjerg Kollegiet blive ombygget og udvidet med cirka 215 nye ungdomsboliger.

Derudover skal tre af områdets eksisterende etagebyggerier have en ekstra etage, der i alt tilfører området 75 nye boliger.

Og endelig skal der opføres omrking 70 nye rækkehuse i — eller i tilknytning til — bydelens otte haverum.

Flere projekter på vej

Og nå ja, så skal der selvfølgelig bygges nye klublokaler og en sal til Tingbjerg Skole samt to nye daginstitutioner som erstatning for de nedrevne ditto. Plus nye fælles beboerlokaler, et nyt parkeringshus og en kvarterplads i tilknytning til torvet ved kvarterets markante kulturhus og bibliotek fra 2018.

I forvejen er der flere andre projekter på vej, som skal være med til at løfte Tingbjerg ud af ghetto-risikozonen: Dels en ny multihal i Tingbjerg Idrætspark i kvarterets østlige ende, dels en stærkt omdiskuteret gang- og cykelbro gennem Vestvolden, der skal binde bydelen bedre sammen med resten af København.

Det er med andre ord omfattende forandringer der er sat gang i Tingbjerg — i en proces der allerede har omformet flere dele af kvarteret, bl.a. 'Lille Torv'.

Forslaget til den nye lokalplan vil en af de nærmeste dage blive sendt i offentlig høring i otte uger. Her har offentligheden mulighed for at sende kommentarer inden endelig, politisk godkendelse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling