pixel

Nye boliger ved Kastrup Fort åbner snak om byens facader

Yderligere 50 almene ungdomsboliger slutter sig til nyt byggeri på byens yderste kant — men flere politikere var skeptiske over for facadevalg.

arkitema, almene boliger, hedegaardsvej

Det sker sjældent, at et alment boligbyggeri får strand, park, tog og lufthavn lige i baghaven.

Men 'De Unges Almene Boligselskab' har muligvis skudt papegøjen og er på vej med et projekt indeholdende 50 ungdomsboliger, der på papiret formentlig ville give en ejendomsmægler hede drømme om slutsedler.

Ungdomsboligerne opføres som del af en større bebyggelse lige syd for Kastrup Fort, der også rummer 150 private ungdomsboliger, som PFA Pension står bag.

Vi har tidligere skrevet om den samlede bebyggelse, men i forbindelse med godkendelsen af den almene del af projektet, opstod der igen politisk diskussion om byens arkitektur og brugen af byggematerialer — noget som ellers traditionelt er gledet ret modstandsfrit igennem de politiske processer i Københavns Kommune.

Røde sten eller træ?

Bygningen er tegnet af Arkitema og består af fire hjørnehuse med et hævet gårdrum mellem sig — og med 'svævende' halvåbne broer til at forbinde de fire bygninger i højden.

Mod gaden får stueetagen ganske høje vinduer, der skal medvirke til at trække det indendørs liv ud mod gaden — og vice versa. Og med de hævede broforbindelser mellem bygningerne adskiller byggeriet sig en smule fra flertallet af københavnske nybyggerier i disse år.

Men der er også tale om et betonbyggeri, der til sidst beklædes med en skalmur i rødbrune nuancer — et formsprog som man nu ser gentaget overalt i byens nybyggede områder, og en konstruktion der ikke hører til blandt de mest energivenlige.

Københavns Kommune har netop godkendt opførslen af den almene del af projektet med det krævede tilsagn om kommunal støtte. Og dermed opfylder hele projektet på Hedegaardsvej kommunens krav om, at 25 procent af de nye boliger skal være almene.

Men at arkitekturen måske også er ret almen — her forstået som lidt for almindelig — bliev også diskuteret, da politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skulle godkende projektet.

Her stillede SF et ændringsforslag, der skulle gentænke facaden med træ som gennemgående materiale — et lokalt ønske som Amager Øst Lokaludvalg også luftede ved projektets indledende høringsrunder.

Sammen med Enhedslisten og Alternativet uddybede de, at de generelt gerne ser mere byggeri i træ og genbrugsmaterialer for at reducere klimabelastningen fra byggebranchen.

De kommende beboere på Hedegaardsvej må dog undvære træfacaden, da ændringsforslaget knebent blev nedstemt med 5 stemmer mod 4. Både Socialdemokratier, Venstre, Konservative og De Radikale stemte imod.

Som et lille plaster på såret til SF og Co. blev det samlede udvalg enige om, at man "opfordrer" PFA til at se på genbrug og andre bæredygtige løsninger i det kommende byggeri — hvilket reelt set nok ikke vil rykke det store, om noget.

Forslaget er dog seneste eksempel på, at flere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget så småt begynder at gøre brug af deres politiske magt til at forsøge at påvirke det arkitektoniske udtryk i byens byggeprojekter — frem for alene at beskæftige sig med de mere formelle krav og retningslinjer, når der skal laves nye lokalplaner for byens udvikling. 

De senere år har der lydt en tiltagende kritik af, at ejendomsudviklerne har den reelle magt over byens udformning, og at de kommunale processer og politikere er for ineffektive til også at sikre en smuk og varieret udviklingen af byen.   

Masser af nyt på vej

Det nye byggeri på Amager opføres helt bogstaveligt op ad kommunegrænsen til Tårnby og slutter sig til et par nyere byggerier i kvarteret, der den senere tid har fundet vej til denne del af Amager.

På den anden side af Femøren Station er yderligere 290 nye ungdomsboliger klar i hvad der før var fire, triste kontorbygninger.

Går man en tur ned til Kastrup Havn, er nye kontorer og hoteller skudt op omkring den fredede Bryggergården som del af erhvervsområdet Scanport. Når det står helt færdigt, vil området rumme 90.000 m2 mellem havnen og Amager Strandvej.

Tættere på lufthavnen har investorgruppen Øens Invest købt en stor plet industrigrund, som de over de næste år planlægger skal huse et nyt erhvervskvarter kaldet Flyverbyen.

Endelig er der godt gang i Kastrup Lufthavn, der både har fået nye hoteller og står til at udvide såvel togstationen som hele lufthavnen de kommende år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling