pixel

København skal have flere af de populære bylivsgader

Med Budget 2024 blev der fundet penge til seks nye, grønne bylivsgader i København — men konceptet bliver mindre ambitiøst end tidligere.

amsterdam grøn gade bylivsgade

"Hvorfor ikke bare lave 81? De bliver jo allesammen voldsomt populære. Hvorfor skal der kun være 5?"

Sådan spurgte en KBH-læser i kommentarsporet, da vi tidligere på året kunne fortælle, at hele 81 gadefællesskaber havde meldt sig med drømmen om at blive en grøn bylivsgade med støtte fra Københavns Kommune.

En "bylivsgade" er en gade, hvor bilerne fylder mindre — og beboerne og det grønne mere.

10 gader er nu med i opløbet om at blive transformeret, men reelt vil der kun være råd til at realisere maksimalt 5 projekter — selv om efterspørgslen altså har vist sig at være langt, langt større.

Og det lader til, at politikerne er enige i, at der skal flere bylivsgader på københavnerkortet.

Med den nylige aftale om Budget 2024 har det politiske flertal nemlig sat 13,5 millioner kr. af til, at yderligere seks gader kan få en grøn og fredelig makeover.

Kunne have valgt 100 gader

Selv om politikerne blev enige om, at idéen om de grønne bylivsgader skal sprede sig flere steder i København, så var det kun den mest skrabede model, som flertallet bag Budget 2024 kunne svinge sig op til.

Politikerne fik af embedsværket således præsenteret fem forskellige løsninger, der spændte fra udvælgelsen af seks nye bylivsgader i 2024 til i alt 100 bylivsgader over de næste fire år. Og her faldt valget altså på den mindste pakke, som betyder, at der kun er fundet penge til at køre en enkelt ansøgningsrunde i 2024.

Da Københavns Kommune — efter lidt opstartsvanskeligheder — åbnede op for den første runde af ansøgninger i 2022, var der som nævnt hele 81 gader, der meldte sig. Så der skal sandsynligvis vejes godt for og mod, når der åbnes op for, at nye københavnergader kan melde sig med deres grønneste drømme i 2024.

Her vil ni gader efter planen bliver udpeget til at få udviklet et projektforslag, men kun seks af dem kan se frem til en reel omdannelse.

Den billige og enkle model

Hvor politikerne altså har valgt den mindste videreførsel af bylivsgade-projektet, så har de også valgt at nedskalere hele konceptet.

For hvor embedsmændene som udgangspunkt lagde op til at forlænge princippet i den eksisterende pulje til nye bylivsgader, så udbad politikerne sig en 'nedskaleret' version.

Fremover skal hvert enkelt gadeprojekt koste maksimalt omkring 1-1,2 millioner kr. — mod de 2,5 millioner kr. pr. projekt som er den aktuelle rettesnor og også var oplægget fra forvaltningen.

Med den nedskalerede ramme vil gadeløsningerne fremover blive "billigere og mere enkle", som det hedder sig.

Det vil dog stadig være muligt at skabe bedre opholdsmuligheder, klemme mere grønt ind i gaden og dæmpe biltrafikken ved at placere byrumsmøbler eller plantekasser strategisk på fortove eller kørebaner — så længe det ikke kræver, at den eksisterende belægning skal graves op.

Det vil også stadig være muligt at lukke vejen af i en eller begge ender ved brug af skiltning eller byrumsmøbler alt afhængigt af den eksisterende trafik og vejens indretning. Men det understreges flere gange, at politikerne nu har bestilt et billigere og mere enkelt projekt, og på bylivsgadens officielle hjemmeside står det allerede, at "konceptet for bylivsgader ændres i forhold til det nuværende."

Går alt som planlagt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen åbne op for en "idérunde" i 2024, hvor lokale borgergrupper kan indsende idéer og ønsker om, at kommunen omdanner deres vej til en grøn bylivsgade i en proces, hvor de lokale beboere deltager aktivt i udformningen af projektet.

Dén proces skulle gerne udmønte sig i, at politikerne får fremlagt en række konkrete projekter inden udgangen af 2024, så de første nye bylivsgader i runde 2 gerne skulle være omdannet i andet halvår 2025.

Opløb mellem 10 gader

Sideløbende med at forvaltningen nu skal pudse bylivsgade-konceptet af og gøre klar til en ny ansøgningsrunde, så er 10 gader aktuelt med i opløbet om at få det endelige go og midlerne til at sætte gang i en grøn omdannelse.

De 10 konkurrerende gadeforslag — der spænder fra Valdemarsgade på Vesterbro og Poppelgade på Nørrebro til Provstegade på Bispebjerg og Holsteinsgade på Østerbro — har netop været i høring, hvor københavnere og andre interesserede kunne give deres input til de 10 konkrete projektforslag.

Her har vi tidligere omtalt, at der eksempelvis er stor lokal opbakning til at omdanne det noget kaotiske kryds, hvor Thorsgade og Ydunsgade i dag tørner sammen i et forvirrende og trekantet asfaltareal. I stedet vil de lokale meget gerne have en lille lommepark, hvor børn kan lege, de voksne slå sig ned og alle som én nyde et grønt sammensurium af æbletræer, fælleshave og plantebede.

Omvendt er der større bekymring at spore omkring Dronningensgade på Christianshavn, hvor nogles drøm er at sløjfe 14 parkeringspladser i området omkring beboerhuset for at skabe en grøn gågade med fleksible opholdsrum, der blandt andet skal gøre det muligt for gadens børn og frivillige at indtage gaderummet.

Sammen med nye træer, plantebede og facadebeplantning er håbet, at den ekstra plads vil bane vej for lokale aktiviteter, der kan afhjælpe nogle af de mere sociale udfordringer, som man f.eks. finder på Christianshavn Torv.

Flere lokale hæfter sig dog netop ved de "sociale udfordringer", som præger de omkringliggende områder, og som man er bange for vil sive ned i Dronningensgade, hvis den pludselig inviterer til mere ophold.

Høringen er nu lukket og næste skridt er, at forvaltningen vil granske de indkomne input og arbejde videre med at udvælge de gader fra bylivsgadernes runde 1, der skal sendes til endelig godkendelse hos byens politikere i starten af 2024.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735
Fint. Ligner Østberlin i de glade sovjettiske tider, hvor der groede træer og buske i gaderne, på fortovene og på husfacader og altaner.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling