pixel

Københavns tre første 'bylivsgader' er valgt

Tre gader på Nørrebro, Østerbro og i Nordvest kan kan se frem til en grøn transformation med mindre plads til biler.

I alt 81 københavnergader meldte sig med drømmen om at blive til en såkaldt 'bylivsgade', hvor bilerne skal fylde mindre — og beboerne og det grønne mere.

Siden blev feltet snævret ind til 10 gader, og nu står det klart, hvilke tre gader der kan se frem til en grøn transformation — hvis altså politikerne vælger endeligt at godkende forvaltningens anbefaling, når de mødes i næste uge.  

De tre udvalgte gader er Provstevej i Nordvest, Kastelsvej på Østerbro og Thorsgade/Ydunsgade på Nørrebro.

Dét betyder samtidig, at beboerne i Poppelgade, Saxogade, Valdemarsgade, Holsteingade, Dronningensgade, Andreas Bjørns Gade og Cumberlandsgade må kigge langt efter færre parkeringspladser og mere grønt i denne omgang. 

Der er nemlig kun penge til at gennemføre tre af de 81 projekter.

Det er et bedømmelsesudvalg bestående af byens stadsarkitekt og relevante fagchefer i kommunen, der på baggrund af skitseforslag og en lokal høring har udvalgt de tre gader, der samler sig i den nordlige del af København.

Kastelsvej: Fra bilparkering til grøn pause

På Kastelsvej, der løber fra Classensgade til Strandboulevarden midt i Københavns ambassadekvarter, skal der laves et lille grønt helle på strækningen ud for Langelinieskole. 

Planen er at nedlægge 20 af områdets i dag 41 skråparkeringspladser, så der kan blive banet vej for at udvide fortovene og plante 20 nye træer samt plantebede, buske og facadebeplantning. Drømmen er at skabe en 'grøn parkvej med et frodigt udtryk, der giver de forbipasserende en parkoplevelse.'

Derudover skal et lille knæk ud for Kastelsvej 17-19 udstyres med flere bænke og plinte, så områdets lokale beboere og forbipasserende lokkes til at slå sig ned. 

Endelig ønsker de lokale beboere at dæmpe biltrafikken, så der kommer et bedre flow i morgentimerne, hvor gaden er domineret af forældre, som sætter deres børn af ved skolen.

Det vil de blandt andet gøre ved at etablere en hævet flade med indsnævring, som gør det mere sikkert for skolebørnene at krydse gaden. Derudover leger beboerne også med idéen om at ensrette gaden, men hvorvidt myndighederne giver grønt lys til den ide er endnu ikke afgjort. 

Provstevej: Mindre trafik og legegade

På Provstevej i Nordvest er det et lidt længere gadestykke, som beboerne gerne vil transformere — nemlig strækningen, der løber mellem Café Fuglereden på hjørnet af Frederikssundsvej og ned til Rentemestervej.

Provstevej er allerede i dag en gade, der stikker ud i mængden med beplantning i farverige plantekummer og arkitektur, der byder på en blanding af nybyggeri, gamle bondehuse fra da kvarteret lå på Utterslev Mark samt etageejendomme fra starten og midten af 1900-tallet.

Gadens beboere ynder allerede i dag at mødes til fællesspisning og uformelt samvær, og dét fællesskab skal styrkes med gadens transformation.

Hovedgrebet er at skrue op for gadens grønne udtryk og fjerne den tunge, gennemkørende trafik, som også præger gaden i dag. 

Langt de fleste af gadens parkeringspladser får lov at blive, men de nuværende, runde 'pudebump', der markerer overgangen til sidegaderne Theklavej, Thoravej og Rentemestervej skal fjernes.

Beboerne oplever nemlig, at pudebumpene skaber forvirring om, hvem der har vigepligten, og drømmen er at styrke trafiksikkerheden ved at indføre markerede overkørsler på tværs af hele Provstevej, så bilisterne ikke er i tvivl om, hvem der skal holde tilbage. 

Løsningen skal samtidig få bilerne til at sænke farten og gøre det mindre attraktivt at vælge Provstevej som gennemkørselsgade. Samtidig er tanken, at forvandle strækningen mellem Theklavej og Rentemestervej til en lege- og opholdsgade, hvor der skal skabes ekstra god plads til ophold og plantebede.

Udover masser af planebede skal gaden begrønnes med enkelte nye træer, buske, facadebeplantning og flere bænke. 

Omdannelsen af Provstegade er langt den dyreste af de tre gader med forventede udgifter på knap 3 millioner kr. eksklusiv moms. 

Thorsgade/Ydunsgade: Fra asfalt til lommepark

På Nørrebro vil de lokale beboere forvandle den trekantede asfaltplads i det kaotiske kryds mellem Thorsgade og Ydunsgade til en lille lokal park. Det er et forslag, som mødte usædvanlig stor opbakning, da det — ligesom de ni øvrige projektforslag — var i offentlkig høring.

Og det er da også en stor forvandling, som de lokale kan se frem til, hvis der ofres blot to af områdets 35 parkeringspladser — og hvis politikerne som foventet nu prioriterer de knap 1,8 mio. kr., som budgettet lyder på.

For ikke nok med, at man vil forvandle en uforløst, trekantet asfaltplads til "Ydunshave" — komplet med æbletræer, højbede, stauder og alverdens planter. På de gadeforløb, der støder op til parken, skal der også etableres opholdsmøbler, plantebede og facadebegrønning, så hele arealet omkring den lokale lommepark bliver et grønt helle midt i det ellers gråmelerede område.

Tanken er også, at den kommende "grønne ø" vil gøre det nemmere for både cyklister og bilister af aflæse, hvordan de skal gebærde sig igennem krydset, så projektet både vil kunne sætte hak ud for højere trafiksikkerhed, mere biodiversitet og bedre byrum.

Flere bylivsgader på vej  

Nikker politikerne til de tre foreslåede gadeprojekter, vil forvaltningen i samarbejde med de lokale borgergrupper og rådgiveren konkretisere de tre skitseforslag, så der kommer styr på alle detaljer.

Ifølge forvaltningen kan der ske "betydelige ændringer" i den proces, fordi man går endnu mere i dybden med eksempelvis brandforhold, ledninger i jorden og trafikanalyser.

Derfor får politikerne fremlagt projekterne en sidste gang i løbet af første kvartal 2024, hvorefter bylivsgaderne endelig vil kunne se dagens lys i løbet af 2024.

De tre gader udgør kun første kapitel i fortællingen om de nye bylivsgader. Med Budget 2024 har det politiske flertal nemlig sat 13,5 millioner kr. af til, at yderligere seks gader kan få en grøn og fredelig makeover — om end det bliver i en mindre ambitiøs udgave end de første tre gader. 

Med tiltagende politisk fokus på at skabe grønne gaderum til byens beboere er det også muligt, at der i de kommende år vil blive afsat flere millioner til endnu flere projekter. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling