pixel

Afgørelse nærmer sig: Hvilke gader får millioner til nye byrum?

På Nørrebro er der enorm opbakning til at veksle asfalt til et grønt byrum, men på Christianshavn lurer bekymringerne — 10 gader er med i opløbet om at blive mere grønne og fredelige.

thorsgade bylivsgader

Forestil dig, at den golde, trekantede asfaltplads, som du har haft udsigt til i årevis, lige pludselig bliver forvandlet til en lille, lokal park, hvor børn kan lege, de voksne slå sig ned og alle som én nyde et grønt sammensurium af æbletræer, fælleshave og plantebede.

Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, men scenariet kan blive til virkelighed for de lokale beboere omkring det noget kaotiske kryds, hvor Thorsgade og Ydunsgade i dag tørner sammen i et forvirrende og trekantet asfaltareal.

Mødet mellem de to gader er nemlig et af i alt 10 steder i København, hvor kommunen har arbejdet på konkrete forslag til at gøre de lokale gader mere grønne og fredelige.

Forslagene er opstået, fordi et politisk flertal i efteråret 2021 besluttede, at der skulle sættes 11,3 millioner kroner af til at "støtte københavnerne" i at lave op til 10 såkaldte 'grønne bylivsgader'. Her skulle bilerne fylde mindre — og beboerne og det grønne mere.

Københavnerne skulle selv melde ind med deres gade, hvis de ville være med — og det valgte hele 81 gadefællesskaber at gøre.

Blandt ansøgerne udvalgte Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere på året 10 projekter, som de vurderede, at der er mest potentiale i, og som der derfor skulle udvikles et egentlig skitseforslag til. De er siden blevet sendt i høring, og skitserne viser markante ændringer flere steder i byen.

De lokale på Nørrebro jubler

Traditionelt er det oftest de kritiske røster, der farer til tasterne, når Københavns Kommune efterspørger københavnernes input til byens udvikling på høringsportalen blivhørt.dk. Men denne gang er det et noget andet billede, der tegner sig.

Knap 80 høringssvar er trillet ind fra primært lokale beboere efter offentliggørelsen af projektforslaget for det føromtalte Nørrebro-kryds, og de er alle præget af en entusiasme og opbakning, som man normalt skal lede meget længe efter.

"Fremragende forslag. Måske det kunne suppleres med opsættelse af el-ladestandere til elbiler. Dejligt at byen samt kvarteret gøres grønnere. Sæt meget gerne hurtigt i gang," lyder det fra én, mens en anden tilføjer:

"Jeg kan ikke andet end at støtte dette forslag. Jeg har boet i gaden i over 10 år, og jeg er egentlig lidt forundret over, at der ikke er sket noget med dette kryds før nu. Jeg håber inderligt, at forslaget kan realiseres."

Og det er da også en stor forvandling, som de lokale kan se frem til, hvis der ofres blot to af områdets 35 parkeringspladser — og Københavns Kommune prioriterer de forventeligt 1.755.000 kr., som projektet vil koste.

For ikke nok med, at man vil forvandle den uforløste, trekantede plads til "Ydunshave" — komplet med æbletræer, højbede, stauder og alverdens planter. På de gadeforløb, der støder op til parken, skal der etableres opholdsmøbler, plantebede og facadebegrønning, så hele arealet omkring den lokale lommepark bliver et grønt helle midt i det ellers gråmelerede område.

Mange lokale bemærker også, at krydset i dag er svært for både cyklister og blister at aflæse, og at "den grønne ø" sandsynligvis vil skabe et mere sikkert kryds, der samtidig styrker områdets biodiversitet.

Christianshavnerne aner problemer

I den anden ende af byen — på Christianshavn — er det blandt andet den centralt beliggende Dronningensgade, der støder op til Christianshavns Torv, som er med i opløbet om at blive en af Københavns grønne bylivsgader.

Gaden er meget smal og i dag domineret af biler og kaotisk parkering, selv om der kunne være potentiale til så meget mere på strækningen, der blandt andet omfatter det lokale beboerhus.

Tanken er derfor, at man fra husnummer 34-51 vil sløjfe de 14 eksisterende parkeringspladser for at kunne skabe en grøn gågade med fleksible opholdsrum, der blandt andet skal gøre det muligt for gadens børn og frivillige at indtage gaderummet.

Her skal plantes 14 træer, 20 plantebade og laves 4 facadebeplantninger — og håbet er, at de grønne elementer sammen med bedre plads til lokale aktiviteter kan afhjælpe nogle af de mere sociale udfordringer, som man f.eks. finder på Christianshavn Torv.

Det vil forventeligt koste omkring en million kroner at føre planerne ud i livet, men inden kommunen — måske — kommer så langt, er der bekymring at spore i høringssvarene.

Her hæfter andre lokale sig netop ved de "sociale udfordringer", som præger de omkringliggende områder, og som man er bange for vil sive ned i Dronningensgade, hvis den pludselig inviterer til mere ophold.

"Meget imod forslaget (...) Selv om forslaget har gode hensigter, og jeg er stor fan af et grønnere København, så fremgår der ingensteds konkrete forslag til, hvordan utrygheden på Christianshavn Torv vil blive håndteret (...) Problematikkerne med larm, alkohol, hærværk, hashrygning og salg fra Christianshavn Torv vil blot få grønnere omgivelser at udfolde sig i. Jeg mener, at en ny indretning af Christianshavn Torv bør prioriteres først," lyder det i en kommentar, der er repræsentativ for flere.

Udvalgte gade-forslag klar i 2024

Alle 10 projektforslag er udviklet i et samarbejde mellem en arbejdsgruppe bestående af lokale og kommunale kræfter — og med kyndig vejledning fra rådgivere hos firmaet Sweco, der har både arkitekter og ingeniører på lønningslisten.

Næste skridt bliver så at tage højde for såvel de positive som negative input, der er kommet ind i høringsperioden, som sluttede her den 31. august. På den baggrund vil der blive arbejdet videre med at prioritere de gader, der skal sendes til endelig godkendelse hos byens politikere.

Det er tidligere blevet meldt ud, at i alt 3-5 gadeprojekter vil blive sendt til endelig politisk godkendelse, og at det — som planen ser ud nu — vil ske i starten 2024.

Mere rækker de afsatte midler ikke til, men f.eks. Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod har overfor Magasinet KBH tidligere givet udtryk for, at hun og Enhedslisten gerne ser flere millioner afsat til arbejdet med at lave mange flere grønne bylivsgader i København i fremtiden.

De 10 projektforslag omfatter mindre gadestrækninger på:

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Jeg tror det er meget svært for almindelige mennesker at forstå, at før bilernes indtog, skulle man som fodgænger ikke holde sig i kanterne af gaderne for at komme rundt, men kunne gå hvor det passede en. Bevægelsesfriheden var langt større, og byrummene var meget mere rummelige. Vi skal simpelthen bare beslutte os for at omrokere vores byer til at være rare at være i, i stedet for at kun tænke på at bilerne skal kunne komme hurtigt igennem. Det er en skændsel at det kun er 3 områder der bliver lavet om og ikke 50.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling