pixel

For 25 mio. kr. grønnere byrum på vej til Nørrebro

Stort område på Nørrebro skal nu være pænere, tryggere, grønnere, bedre belyst — og mere modstandsdygtigt over for skybrud.

skjolds plads

Nørrebro er med stor distance ned til nummer to Københavns mest grå bydel. Her er 7 m2 offentligt grønt pr. indbygger, mens tallet for hele Københavns Kommune er 39.

Men det vil der nu blive lavet om på. Lidt, i hvert fald.

I Haraldsgadekvarteret — der ligger lidt hengemt på kanten mellem Østerbro, Nørrebro og Nordvest — er det som om, at byudviklingen har haft svært ved at finde vej. Og blandt andet derfor slås kvarteret i dag med en række fysiske, infrastrukturelle og sociale udfordringer. 

Det ses mest tydeligt i Sigurdsgade og de tilstødende gader, der sammen med Skjolds Plads udgør et område, der i dag opleves usammenhængende og misvedligeholdt. 

Men fremover vil grønne bede, nyplantede træer og bedre belysning gøre spadsereturen i kvarteret til en tryggere og mere visuelt stimulerende oplevelse, end tilfældet er i dag. Og så skal området klimasikres, så store mængder regnvand ved skybrud ikke ender i beboernes kældre.

På Københavns Kommunes budget for 2023 er der afsat knap 16 millioner kroner til at finansiere begrønning, bedre belysning og nye opholdsmuligheder i det store område.

Og samtidig er der afsat omkring 10 millioner kroner at plante gadetræer i Nannasgade, Heimdalsgade, Hamletsgade og Sleipnersgade lige ovre på den anden side af Tagensvej.

Så i alt kommer der altså nu for mere end 25 mio. kr. nyt grønt og ny belysning til ydre Nørrebro.

Bag aftalen står alle rådhusets partier — på nær Socialdemokratiet og SF.

Dæmpet trafik, bredere fortove

I dag opleves de to indgange til kvarteret omkring Sigurdsgade — ved Sifs Plads og metrostationen Skjolds Plads – noget tillukkede og ikke ret indbydende.

Trafikalt belastede veje som Tagensvej og Vermundsgade omkranser kvarteret uden synlige og trygge overgange for især bløde trafikanter. Det gør det svært at orientere sig ind i kvarteret og bidrager til en utryg oplevelse.

Det skal der laves om på, og derfor skal der investeres godt 11 millioner kroner i at lave bredere fortove, der også skal indsnævre vejarealet og dermed dæmpe trafikken.  Derudover skal der plantes flere træer og anlægges grønne bede i midten af flere vejbaner. 

Med både nyt grønt og nyt gadedesign omkring Sigurdsgade, håber man på at fremme oplevelsen af sammenhæng og skabe en bedre forbindelse mellem Skjolds Plads og Sifs Plads godt der ligger cirka 500 meter fra hinanden — i hver sin ende af Sigurdsgade.

Københavnerbænke og bedre belysning

Initiativ nummer to arbejder ud fra en idé om, at byinventar skal styrke beboernes følelse af at have et ejerskab af kvarteret — og medvirke til at gøre det mere attraktivt at opholde sig i.

Helt konkret er tanken at skabe små pladser med forbedret belægning og bænke á la københavnerbænken — og med ny gadebelysning at forbedre oplevelsen af kvarteret efter mørkets frembrud.

Som en del af projektet vil der blive skabt forsinkelsesbassiner for regnvand, der er designet på en måde, så de også kan bruges som sidde- og opholdspladser.

På den måde ønsker Københavns Kommune at tænke praktisk skybrudssikring sammen med skabelsen af byrum, der er rarere at opholde sig i. 

Det har man også set i f.eks. Skandiagade, hvor en 'skybrudspark' siden 2019 har tjent samme dobbeltformål.

Det tredje delprojekt lægger sig op ad de første initiativer. I Hamletgade vil der blive planter flere gadetræer og anlagt forskellige former for bynatur — og så vil der blive etableret cykelstier på gaden.

Skybrudssikringen — og de grønne og tryggere gader — er blot et par af de initiativer, der over de næste fem år skal løfte hele det udsatte byområde.

I 2021 præsenterede Københavns Teknik- og Miljøforvaltning en gennemgribende områdefornyelse til godt 79 millioner kroner med det overordnede mål at tage et opgør med den opdelte by i Haraldsgadekvarteret og løfte kvarteret fysisk, socialt og kulturelt. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling