pixel

Grønt, bilfrit område ved Palads ønskes

Fjernes Palads, bør hele området blive skånet for biltrafik og kombineret med en planlagt begrønning af Vesterbro Passage — dét mener Indre By Lokaludvalg.

axeltorv, palads, vesterbro

Skal Palads bevares, fjernes eller delvist fjernes? Det var længe spørgsmålet på Københavns Rådhus.

Sidste måned tegnede der sig dog et relativt klart flertal for, at den farvestrålende biograf bliver revet ned, og det er langt fra alle tilfredse med.

Uanset ens holdning efterlader den seneste beslutning en ny situation og nye muligheder her på Axeltorv.

Og dem er Indre By Lokaludvalg nu klar til at gribe.

Begrøn og begræns trafik

Lokaludvalget ærgrer sig over den formentlig kommende beslutning om nedrivning og understreger, at de ikke mener, at der er behov for en ny kontorbygning på pladsen, som Nordisk Films planer ellers lægger op til.

Ikke desto mindre vil nedrivningen efter alt at dømme ske, og den nye situation kalder på en samtænkning af hele området omkring Axeltorv, Jernbanegade og den vestlige del af Studiestræde, mener lokaludvalget.

Det skriver de i et brev til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Konkret ser lokaludvalget gerne, at området "begrønnes og fredeliggøres" og samtænkes med den eksisterende plan om at lukke Vesterbro Passage for trafik.

Og i udvalget mener man, at den oplagte måde at gøre det på er at udvide den igangværende lokalplansproces for Palads til at omfatte hele området mellem Vesterbrogade, Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard. Det er et område, hvor man også finder bl.a. Cirkusbygningen, Axel Towers, Axelborg og Pumpehuset.

På den måde kan det kommende byggeri af et "nyt Palads" ikke bare skabe forandringer på selve grunden, men give et grønt og mindre trafikeret løft til hele området.

Nedrives og genopføres delvist

Den politiske fløj, der ville modsætte sig et nyt Palads-byggeri faldt sammen, da de Konservative sidste måned besluttede at opgive deres modstand og kampen for at bevare bygningen. 

Dét betyder, at et flertal blandt de 11 politikere i Teknik- og Miljøudvalget nu er positivt stemt over for opførslen af Nordisk Films forslag kaldet ’Klassiske Palads’.

Sidste år leverede tegnestuen Cobe tre bud på, hvad der kunne erstatte biografen. To af forslagene tog udgangspunkt i dele af den gamle bygning, mens det sidste forslag sløjfede alt det eksisterende til fordel for et spritnyt, grønt kontorhus med en biograf under sig.

Valget faldt siden på 'Klassiske Palads', hvor dele af den gamle facade var bevaret, mens resten af den nye bygning fortsatte de historisistiske linjer fra det eksisterende.

Senere viste det sig dog, at kun selve indgangspartiet mod Axeltorv ville få lov at stå, mens resten af den pastelfarvede facade ville blive genopført som en replika.

Dét skyldes ifølge Nordisk Film, at en udgravning til nye biografsale under bygningen kun kan realiseres, hvis man fjerner (næsten) alt det stående over jorden.

Trafikanalyse forsinker Vesterbro Passage

Selvom Axeltorv-kvarteret på papiret ligner et lille kulturmekka, er det sjældent det store byliv, man møder her i dag.

Gaden Axeltorv, der i dag deler pladsen over i to, begrænser pladsens sammenhæng, og resten af mini-kvarteret lider under den trafikale barriere som H.C. Andersens Boulevard og banegraven mod Vesterport Station skaber.

På Vesterbrogades inderste strækning overfor Tivoli har det længe været på tale at fjerne biltrafikken og omdanne arealet til et grønt område, der binder Tivolis hovedindgang bedre sammen med byen og skaber et nyt, roligt mødested i det indre af byen.

Det er denne forandring som — sammen med en fredeliggørelse af hele området omkring Axeltorv — kan skabe et nyt, stort og grønt sammenhængende område lige overfor Rådhuspladsen og Tivoli.

Lokaludvalget ønsker altså, at det hele kan nytænkes i en samlet pakke, og at gaderne ved Axeltorv kan indgå i det videre arbejde med en ny lokalplan for Palads-grunden.

I mellemtiden mangler vi svar på, hvornår og hvordan en fredeliggørelse af Vesterbro Passage kan realiseres.

De første resultater af en trafikanalyse viste sidste forår, at trængslen for såvel busser som biler ville blive større end først antaget, hvis Vesterbro Passage lukkes for trafik.

En ny trafikanalyse med flere beregninger ventes klar dette forår og kan få afgørende betydning for projektets videre forløb.

Dette forår bliver vi også klogere på, om Indre Bys ønsker for Palads-grunden bliver til noget — og hvordan planerne for det nye Palads i det hele taget bliver.

Det forventes nemlig, at Teknik- og Miljøudvalget skal behandle en startredegørelse for Palads på et møde i marts 2024.

Banegrav er åben — for nu

Planerne for Palads-grunden og Vesterbro Passage er ikke de eneste forandringer i området, der har været på den politiske ønskeliste de senere år.

I flere år var der både politiske og kommerciale ønsker om at dække banegraven ved Vesterport til og byudvikle ovenpå. Også Nordisk Film Biografer var med på planen og foreslog i 2017 at genopføre et nedrevet Palads på denne placering i form af et højhus.

Ønsket om at dække banegraven til blev dog politisk nedstemt i 2020, fordi blandt andet Socialdemokratiet var bange for at lukke Hammerichsgade for biler.

Det var dog det snævrest mulige flertal, der modsatte sig planerne, og drømmen om en overdækning lever stadig. Magasinet KBH har kendskab til, at der i kulisserne fortsat er noget liv i planerne, og vi arbejder på at indhente flere informationer. 

Her og nu er det dog Palads-planerne og Vesterbro Passage vi bliver klogere på dette forår.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Banegraven er et meningsløst spild af plads, der ikke bidrager med andet til bylivet end en skærende støj fra skinnerne. Og jo mere vi fortætter byen, jo flere beboere og turister vi presser ind, jo større bliver behovet for åbne pladser. Åndehuller. Muligheder for at se lidt længere.

Men banegraven skal også ses på et bykort, hvor du ser fra Tivoli til Kastellet: den er en del af den store ring om byen, der blev formet af det gamle voldanlæg og giver byen sin karakter. Banegraven markerer en historisk grænse, der også kan aflæses i arkitekturen: store effektive klodser på vestsiden, og mere varieret, broget, sjovere byggeri på østsiden, ind mod Middelalderbyen.

Så selv hvis man bevarer både Hammerichsgade og Vesterbrogade som de er, er der gode argumenter for en let (og billig) overdækning, der kan skabe en aflang, åben plads. Evt. med beplantning, der markerer den store bue, og linjen fra Tivoli til Ørstedsparken, men først og fremmest bare et fleksibelt åbent rum.

Hvor man så fx kan sidde og beundre whatever Nordisk Film kan slippe af sted med på ruinerne af Palads.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling