pixel

Ground Ziggu

Siden 1992 har der været planer om en stormoské på Amager, men indtil videre kan hundeejere stadig lufte Fido på Batterigrunden. Der arbejdes dog intenst på at komme i gang.

kbh magasin

Fakta

Moské
Moskéen bliver 40 meter høj

Moskéens brugere vil være sunni-muslimer

Lokalplanen ventes udarbejdet efter sommerferien 2010. Kort herefter regner­ Bach Gruppen med at påbegynde Batteriprojektet inkl. moské.

Kort
Faste Batteri

Vi har efterhånden præsenteret vore læsere for en del moskétegninger til Batterigrunden på Amager. Og nu gør vi det igen. For på trods af finanskrisen, har grundens nye ejere, Bach Gruppen, tænkt sig at realisere planen om en stormoské.

Det er tegnestuen BIG som har arbejdet videre med sit første udkast som KBH viste i 2006, men denne gang har de haft Musli­mernes Fællesråd med over skulderen.

BIG’s seneste bud forsøger i højere grad at integrere den muslimske kultur. Forslaget vil nemlig bringe den zigguratiske byggestil til de danske breddegrader – om end det bliver i en nordisk fortolkning.

Ziggurater var trappeformede tempeltårne i Mesopotamiens store byer, og så vidt vides havde netop en ziggurat hovedrollen i myten om Babelstårnet der var menneskenes forsøg på at bygge op til himlen.

Tolv pentagoner udgør grundelementerne i det nye forslag, og stablet oven på hinanden skaber de en opadgående spiralmur som frembringer den trappeformede struktur. Samtidig symboliserer penta­gonerne Islams fem søjler (religionens fem pligter, red.).

Ude fra kan moskéen forekomme tillukket, men indvendig vil man opleve hvordan sprækkerne mellem pentagonernes forskydninger lukker lyset ind.

”Meget islamisk arkitektur handler om at filtrere sollyset og varmen fra. Men i Danmark har vi brug for det modsatte, så her inviterer vi gerne lyset ind i bygningen,” siger arkitekt Bjarke Ingels.

I BIG’s forslag er der således taget højde for solens skiftende positioner i forhold til tidspunktet for de fem daglige bønner.

Babelstårnet om igen?

BIG’s reference til Babelstårnet har imidlertid vist sig ufrivilligt aktuel. For ligesom gud ifølge myten gav menneskene forskellige sprog, så de ikke længere kunne samarbejde om at føre tårnet op til himlen, taler de involverede parter lidt forskellige sprog hvad angår udformningens endelige detaljer.

Muslimerne har som udgangspunkt ønsket en moderne, men genkendelig moské, mens Bach Gruppen har som betingelse at moskéen skal falde arkitektonisk i hak med resten af Batteriprojektet.

Det skal efter planen rumme for eksempel boliger, hotel, bibliotek, butikker og børneinstitutioner.

KBH ville naturligvis gerne have haft muslimernes holdning til de nye tegninger, men talsmand for Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, har indtil videre ikke givet efter for vores borende spørgsmål.

Noget bliver der dog ikke ændret ved, fastslår projektleder hos BIG Ole Schrøder:

”Moskéens placering, grundplan og høj­de ligger helt fast.”

Bach Gruppen venter dog stadig på po­litikernes endelige billigelse, og med ud­-skiftningen på Københavns Rådhus kan der givetvis støde nye holdninger til projektet. KBH følger naturligvis udviklingen tæt.

Night.jpg

Indvendigt.jpg

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling