pixel

"Ny" Harrestrup Å truet af ekstra­regning på 50 mio. kr

Det er det største projekt nogensinde for genopretning af natur i en dansk by. Men skal den "nye" Harrestrup Å realiseres, skal der findes mange ekstra millioner.

harrestrup, natur, vandløb

Det bliver noget dyrere at genoprette natur og vandløb mellem Valby og Hvidovre end først antaget.

I alt forventer Københavns Kommune nu en merpris på det meget store naturprojekt langs Harrestrup Å på intet mindre end 30-50 millioner kroner.

Bag den store usikkerhed om beløbet gemmer sig en række nye krav til anlægget, som kom frem i lyset, mens projektets miljøvurdering blev lavet.

Økonomisk smutvej?

Harrestrup Å var i en lang periode del af et spildevandsteknisk anlæg. Det var dengang "natur" havde mindre plads i urbane områder, end de fleste mener, den bør have i dag.

I 1990’erne fik den formelt igen status af vandløb, men flere byggerier, kloakker og ledninger til spildevand skal stadig flyttes, før arealerne igen vil ligne noget, man med rette kan kalde et naturområde. Harrestrup Å løber i dag i i en betonkanal men skal "slippes fri", så den igen kan brede sig gennem byen.

Den slags omlægninger koster penge, og mod forventning ser en større del af regningen nu ud til primært at lande hos kommunen — og ikke de forsyningsselskaber, der ejer ledningerne. Det sker, efter der sidste år blev afsagt dom i højesteret i en lignende sag fra Aalborg.

Desuden vurderer man nu også, det under anlægsarbejdet bliver nødvendigt at pumpe meget store mængder vand forbi de nye udgravninger, så man ikke spreder sedimenter til åens udløb ved det beskyttede område ved Kalveboderne.  

Forvaltningen er nu ved at undersøge, om der kan findes en økonomisk smutvej til begge udfordringer. 

Her og nu ser merudgifterne dog ud til at sprænge budgettet med op til 50 millioner kroner — og derfor skal projektet have tilført nye midler for at blive til noget.

Af den grund besluttede politikerne før sommerferien at sende de betydelige merudgifter videre til forhandlingerne om næste års budget, som foregår her senere i august. I september vil vi altså vide, om det store Harrestrup Å-projekt bliver til noget. 

Ender prisen med at blive 50 mio. højere, svarer det til en prisstigning på næsten 30%, og Københavns Kommune har indtil videre brugt mere end 10 år på løbende at "spare sammen" til projektet. 

Fordyrelsen betyder samtidig, at den oprindelige tidshorisont med indvielse i 2025 er skredet en del. Nu kan du tidligst få glæde af hele det nye å-forløb fra 2028 — hvis pengene vel at mærke findes på budgetaftalen. 

Danmarks største naturprojekt

Harrestrup Å løber hele vejen fra Ballerup til Valbyparken og markerer Københavns vestlige kommunegrænse.

I mange år var åen henlagt som åben kloak i en rende af beton.

Kloakken blev ført i rør under jorden i starten af halvfemserne, men åen forblev pakket ind i sin betonrende, hvilket den stadig er den dag i dag.

Flere steder er åen desuden spærret af med hegn, og den er i det hele taget ikke særlig natur-agtig at opholde sig ved — til trods for at åen efter mange år som nød-kloak for nylig blev ren nok til at man endelig kunne etablere Valby Strand tæt ved dens udløb i Valby Parken. 

Alt dette skulle planen for den store naturgenopretning dog rette op på — et naturprojekt der er det største i et dansk byområde nogensinde. 

I den har København, Hvidovre og de øvrige kommuner i nærheden besluttet at genskabe naturen langs vandløbet og udvide dets kapacitet, så åen ikke løber over sine bredder, når der er skybrud.

Planen går blandt andet ud på at fjerne al betonen og udgrave et nyt og mere slynget å-forløb som sikrer, at åen ved høj vandstand får plads til at oversvømme.

Skulle åen alligevel gå over sine breder, vil vandet blive ledt videre til 20 nye, grønne arealer og syv bassiner langs åen.

De nye sumpområder, som vil opstå langs åen, vil skabe bedre forhold for planter, insekter, fisk og fugle. Og alle vi mennesker vil få mere gavn af åen i form af af nyanlagte stier langs den, og nybyggede broer over den.

Afsættes de nødvendige midler, bliver det i første omgang ikke hele åen, der bliver mere naturlig, end den er i dag, men kun den del, der udgør kommunegrænsen mellem Hvidovre og København. Særligt vil der blive arbejdet med åens løb gennem Vigerslev Parken.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling