pixel

Nu skal månedlangt lavvande i Søerne afhjælpes

Vandstanden i de københavnske søer har været lav siden i sommer. Der arbejdes nu på at tilføre ekstra vand til Søerne.

søerne

Hvis du har gået tur langs Søerne i løbet af det seneste halve år, har du sikkert studset over, hvorfor vandstanden er så lav, at der flere steder er opstået en helt ny, noget mere kaotisk søbred flere meter fra de vanlige, snorlige stenkanter.

Det er ganske vist ikke usædvanligt, at vandstanden i Søerne falder henover sommeren på grund af fordampning — især i tørre og varme somre, kan der blive betydeligt lavvande. 

Men det er ret usædvanligt, at vandstanden — som i år — forbliver lav hele vejen gennem efteråret og ind i vintermånederne.

Der er dog en god forklaring på lavvandet i Søerne, og til forskel fra de fleste andre af årets dårligdomme har det ikke noget med coronaepidemien at gøre.

Årsagen skal findes helt ude ved Emdrup Sø, hvor et rensningsanlæg, der normalt sender renset vand ind til Søerne, var lukket ned i perioden fra marts til juli for at blive repareret. I den periode blev der således ledt meget mindre vand end vanligt ind til Søerne.

Da rensningsanlægget efterfølgende kom op at køre igen, betød det tørre vejr, at også vandstanden i Emdrup Sø var faldet, hvilket forhindrede anlægget i at levere en stabil mængde vand til Søerne.

Samtidig blev Fæstningskanalen — som også leverer vand til Emdrup Sø via Utterslev Mose — spærret af på grund af en planlagt oprensning, hvilket yderligere forværrede situationen ved Søerne.

Vand fra Harrestrup Å?

Kommunen ytrede i begyndelsen af september håb om, at efterårets lavere temperaturer og større regnmængder ville løse problemet, men nu, fire måneder senere, er der fortsat lavvande i Søerne.

Der er dog muligvis udsigt til mere normale tilstande i en ikke så fjern fremtid. Henover efteråret gik Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at undersøge mulighederne for at lede ekstra vand til Søerne — både for at afhjælpe den aktuelle vandmangel og for at have en nødforsyning ved lignende problemer i fremtiden.

Forvaltningen overvejer flere muligheder, men den mest realistiske er at hente vandet fra Harrestrup Å og Fæstningskanalen via en trykledning til Utterslev Mose, hvorfra vandet kan flyde videre til den lidt for tomme Emdrup Sø. Det er samtidig den løsning, der hurtigst kan komme op at køre.

Netop Harrestrup Å vil fra 2023 og frem blive genstand for det største naturgenopretningsprojekt nogensinde i en dansk by, når en fire kilometer lang strækning af den hidtil tæmmede og betonindpakkede å vil blive sat fri og igen få lov at sno sig gennem blandt andet Vigerslevparken i Valby.

Inden da tyder meget dog altså på, at åens vand vil bidrage til, at de tre københavnske søer igen får normal vandstand. Det er dog i skrivende stund uvist, hvornår vi kan forvente, at lavvandet i Søerne er overstået.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling