pixel

Old School: Holmens historie

Engang var her bare vand som i resten af Øresund. Nu er her skoler, opera og boligkvarter. Og om få år vil en park, et svømmebad og — måske — en maritim oplevelses­park være kommet til.

Nyholm, Dokøen, Frederiksholm, Arsenaløen og Christiansholm. Det er ikke nemt at holde styr på dem alle, så tilsammen kalder vi dem bare Holmen. Og alle de Christian'er og Frederik'er også lidt forvirrende, så den sidste af dem kalder de fleste i dag bare for Papirøen, fordi der engang blev lagret avispapir herude.

Uanset navnene, har vi her at gøre med byens nok bedste eksempel på, hvordan tiderne skifter. De fem holme, eller øer, var i århundreder en militær installation men er i dag helliget kreative uddannelser, skønsang og dyre boliger med egen kajplads. 

1550

Allerede i 1400-tallet under kong Hans påbegyndes opbygningen af en samlet dansk rigsflåde, og i 1550 kan Christian 3. klippe snoren til et splinternyt statsligt skibsværft på Bremerholm — umiddelbart sydøst for vores dages Kongens Nytorv.

Værftet udbygges yderligere, da hans søn Frederik 2. kommer til magten ni år senere.

På dette tidspunkt er der vand, hvor vi i dag finder Holmen. 

1690

Som så ofte før ryger Danmark og Sverige i 1675 i totterne på hinanden, og den fire-årige Skånske Krig resulterer i en kraftig oprustning af den danske flåde.

Bremerholm bliver for trang, og til aflastning laver man en helt ny ø i det åbne havn skråt over for Kastellet. Der er mere end en kilometers åbent hav fra den lille, nye ø og ned til Christianshavn.

Øen får navnet Nyholm — eller ny ø — og får også sit eget skibsværft. 

1746

I starten af 1700-tallet rumsterer tanken om at udvide Nyholms aktiviteter, men først i 1746 bliver der sat handling bag.

Kongen godkender marine­minister Danneskiold-Samsøes helhedsplan for et nyt Holmen der udover anlæggelsen af helt nye øer indeholder en udbygning af Nyholms værft. 

De nye holme bliver i de følgende år anlagt ned mod Christianshavn — og gamle Bremerholm på den anden side af havneløbet ender med at skifte navn til Gammelholm.

1858

Holmen har med tilføjelsen af Arsenaløen, Dokøen og Frederiksholm udviklet sig til en betyd­e­lig flådestation, og Gammelholms 300 år gamle værft på den anden side af havnen må erkende sit nederlag.

Al aktivitet flyttes over til Holmen der nu kan kalde sig Orlogsværft. 18. august samme år indvies den imponerende tørdok på Dokøen — i dag nabo til Operaen.

Flåden holder nu alene til på Holmen, og på Gammelholm bliver de gamle kanaler kastet til — kun Nyhavn får lov at blive — og området bliver lavet til beboelseskvarter. 

Var udflytningen til Holmen sket nogle år senere, er der sandsynlighed for, at de gamle kanaler syd for Kongens Nytorv ville være bevaret i dag. Men frem til 1856 er København officielt en fæstningsby med forbud mod nybyggeri på den anden side af voldene — og planerne om omdannelse af Gammelholm stammer fra 1840'erne. I sidste ende vælger man at fylde kanalerne op for at skabe plads til så mange nye byggegrunde som muligt inden for voldene.   

1870

Holmens forfremmelse medfører et sandt byggeboom, og som led i udbygningen af vejnettet skabes der via den nye Værftsbro en fast forbindelse til Christianshavn.

Holmen er nu endeligt vokset sammen med resten af byen, men er stadig militært område forbudt for civile uden særlige ærinder.

Nordpå får Holmen en ny nabo i form af Refshaleøen, hvor det nye B&W-værft slår sig ned.

1924

Efter forslag fra den såkaldte Orlogskommission besluttes det at nedlægge værftet på Nyholm og samle alt skibsbyggeri på Dokøen, hvor Operaen ligger i dag.

12. april 1927 kan et topmoderne værft byde velkommen på den lille ø, mens Nyholm som plaster på såret i 1939 bliver hjemsted for den nye Søofficerskole.

1932

En ny Søværnslov giver den danske flådestyrke et ordentligt hug med sparekniven, og tanken om helt at lukke både orlogsværft og flådestation florerer.

Nazisternes magtovertagelse i Tyskland får imidlertid politikerne på andre tanker, og en revision af loven i 1937 sikrer flåden fornyede midler. 

1943

Det er i vrede, at Søværnet i 1941 overværer den danske regerings udlevering af flådens torpedobåde til tyskerne, og da værnemagten den 29. august 1943 står klar til at indtage Holmen, bliver det ikke uden modstand. Ved organiseret kispus lykkes det at sænke egne skibe, inden fjenden når frem. 

1993

Holmens skæbne tages efter krigen op til fornyet overvejelse, og en række af områdets aktiviteter udflyttes efterhånden til de nye NATO-baser i Korsør og Frederikshavn.

I 1991 lukkes Orlogsværftet helt, og to år senere er det Flådestationens tur. Få maritime aktiviteter er nu tilbage.

2019

Mange af Holmens gamle bygninger er bevaret, men dele af området er nu blevet til et moderne, lidt søvnigt, boligkvarter med børnetrampoliner i baghaven og en Netto. 

Siden '96 har Arkitektskolen haft til huse på øen, og også Rytmisk Musikkonservatorium, Scenekunstskolen og Filmskolen holder nu til herude.

Den mest berømte — og berygtede — beboer er dog Operaen fra 2004.

2023

Store forandringer er på vej til Holmen i de kommende år. 

Ved siden af Operaen vil en ny, stor bypark være på plads omkring år 2023. 'Operaparken', som den hedder, finansieres af A.P. Møller Fonden.

Papirøen lige ved siden af er der allerede fuld gang i byggeriet af et nyt boligområde med et stort, nyt svømmebad ud til havneløbet. Sidstnævnte vil stå klar i 2024.

Omme bag Papirøen, på den indre del af Holmen, er et nyt stort hotel på vej — ligesom der vil blive bygget nye boliger ovenpå bygningen 'BaseCamp'.

Og længst ude på Holmen, tæt på Refshaleøen, er flåden så småt på vej til at rømme de sidste af deres besiddelser på den ældste del af Holmen: Nyholm. 

Det har været på tale at bygge endnu flere boliger herude, men Christianshavns Lokaludvalg arbejder på, at Nyholm i stedet skal blive til et åndehul ved vandet for alle byens beboere. En privat gruppe har været fremme med et tilbud om at gøre Nyholm til en 'maritim oplevelsespark'.

Forsvaret har af Folketinget fået lov at frasælge dele af Nyholm men skal fremlægge en helhedsplan for øen først. Det vil ske i 2020, hvorefter planen vil blive debatteret i Folketinget — og utvivlsomt også i offentligheden. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling