pixel

Svømmebad på Papirøen bliver forsinket

Ambitiøst byggeri i Inderhavnen bliver dyrere end planlagt — og åbner med forsinkelse.

papirøen svømmebad udsigt

Allerede i slutningen af 2021 skulle københavnerne have haft mulighed for at kaste sig ud i et spektakulært nyt svømmebad — eller 'vandkulturhus' som det ofte hedder på kommunalsk.

Sådan lød planen i maj 2018, da en stor fondsdonation fik økonomien i det storstilede projekt i Inderhavnen til at hænge sammen.

På Papirøen — der indtil slutningen af 2017 bød på Copenhagen Street Food — ville et nyt byggeri til 350 mio. kroner byde på både indendørs og udendørs bassiner med udsigt til Nyhavn, skuespilhus og hele havneløbet.

Men ligesom det skete med naboen Inderhavnsbroen er der nu gået knas i både budgetter og tidsplan.

Ikke mindre end 2½ år må man lægge til den forventede dato for åbningsfesten, og dermed skal man nu sætte kryds i kalenderen omkring sommer eller efterår 2024. 

Fra idé til bad

Idéen til det nye svømmebad stammer tilbage fra 2015, hvor Københavns Kommune udskrev en idékonkurrence for en ny, offentlig funktion på Papirøen.

I vinderforslaget fra arkitekterne Brian Lottenburger og Anders Ojgaard — der også er nærværende magasins udgiver — blev der på øens nordlige hjørne opført et nyt svømmebad, kombineret med udstillingssted og madhal.

Allerede i oktober 2015 var svømmebadet på hjørnet indskrevet i det oplæg til en ny masterplan for øen, som syv teams skulle arbejde videre med.

Efter at den endelige plan for hele Papirøen var vedtaget i februar 2016, blev der udskrevet en separat arkitektkonkurrence for selve svømmebadet. Den blev i december 2017 vundet af japanske Kengo Kuma.

Og i februar 2018 lagde Nordea Fonden så 300 mio. kr. på bordet og dækkede dermed størstedelen af den samlede regning på 350 mio. kr.

Den resterende del af finansieringen ville Københavns Kommune lægge i form af et rentefrit lån, og dermed var vejen banet for det nye megabyggeri.

Prisen skrider

Siden er det samlede budget blevet opjusteret en smule til 360 mio. kroner, og ekstraregningen har Københavns Kommune samlet op. I aftalen med Nordea Fonden er det en betingelse for støtten, at Københavns Kommune selv fremskaffer finansiering, hvis det oprindelige budget overskrides.

Nordea Fonden vil med andre ord være sikre på, at der kommer et færdigt byggeri ud af deres støtte.

Rent praktisk skal det nye svømmebad opføres og drives af en erhvervsdrivende fond, der blev etableret til formålet i september 2018. Og fonden bad ingeniørerne hos COWI regne lidt mere på både økonomi og tidsplan.

Det var også COWI der i 2017 nåede frem til, at 350 millioner var et realistisk budget, men her i 2019 er man altså kommet frem til, at både tidsplan og oprindeligt budget var for optimistisk.

Præcis hvor meget man forventer som ekstraregning er indtil videre fortroligt, da opførslen af det store byggeri snart skal sendes i udbud — og man ønsker bud fra entreprenører, der ikke er farvede af COWIs tal.

Indtil videre er det planen, at Københavns Kommune yder den nødvendige ekstrafinansiering — ligeledes i form af et afdragsfrit lån.

Men kommunen vil tage sagen op igen, når udbudsrunden er overstået. Med konkrete bud på byggeriet foran sig, vil man vide mere om, hvad den endelige regning kan forventes at blive.

2½ år ekstra

Selve udbudsprocessen er der dog hos kommunen udtrykt bekymring for. Der er så travlt med at opføre nybyggeri i København, at man frygter, at kun få entreprenører vil byde ind på opførslen af svømmebadet.

Udbuddet skulle efter planen allerede have været i gang, men kommer det nu først her i oktober 2019 — med næsten 1½ års forsinkelse. 

Det er ikke mindst komplikationer ved at bygge på en lille ø, der har skubbet til hele processen. Ikke nok med at adgangsforholdene er besværlige — der skal også bygges boliger på resten af Papirøen, så man kan ikke bare brede sig, som man ofte gør på byggepladser.

Hele logistikken omkring projektet har derfor krævet noget ekstraarbejde, ligesom man kommer til at køre en ekstra grundig udbudsrunde for at undgå flere forsinkelser og budgetskred.

Desuden har man fundet tegn på, at der kunne gemme sig stenalderfund i området, og arkæologerne skal derfor fra 1. oktober have seks måneder til at grave med lidt mindre redskaber end gravkøer.

Kengo Kumas komplicerede byggeri med pyramideformer og talrige små vinduer kræver også mere tid til forberedelse end først antaget, og det vil lægge yderligere 10 måneder til regnskabet. 

Alt i alt forlader sidste mand med beskyttelshjelm og skovl altså nu først Papirøen midt i 2024.

Forventer man, altså. Inderhavnsbroen — der var et mindre byggeri — endte med at gå tre et halvt år over termin.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling